–   Ewangelia wg św. Marka   –

Rozdziały:

12345678910111213141516


1

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA [Vt-2,1, Vt-2,2]

Jan Chrzciciel [Vt-2,31, Vt-3,129]

1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

2 [Vt-1,65] Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją

3 [Vt-1,65, Vt-2,31] Głos wołającego [Vt-4,223] na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

5 [Vt-2,61] Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.

6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.

7 I tak głosił: «Idzie za mną [Vt-2,50] mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.

8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 

Chrzest Jezusa [Vt-2,3; Vt-2,4; Vt-6,19]

9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

11 A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» [Vt 4,203]

 

Kuszenie Jezusa [Vt-2,5, Vt-2,6, Vt-2,44]

12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.

13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pierwsze wystąpienie

14 [Vt-2,7] Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:

15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

Powołanie pierwszych uczniów

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».

18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.

20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Nauczanie w Kafarnaum [Vt-2,22]

21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

 

Uzdrowienie opętanego [Vt-2,22]

23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:

24 [Vt-4,111] «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».

25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!».

26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».

28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

W domu Piotra [Vt-2,23]

29 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

30 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.

31 On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.

 

Liczne uzdrowienia [Vt-2,24]

32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;

33 i całe miasto było zebrane u drzwi.

34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

 

W okolicy Kafarnaum [Vt-2,25]

35 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.

36 Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami,

37 a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».

38 Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem».

39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Uzdrowienie trędowatego [Vt-2,26, por. Vt-3,35]

40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».

41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!».

42 Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,

44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.