–   Ewangelia wg św. Łukasza   –

Rozdziały:

123456789101112131415161718192021222324


17

RÓŻNE WSKAZANIA

Zgorszenie [Vt-4,40]

1 Rzekł znowu do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

2 Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!

 

Obowiązek przebaczenia [Vt-3,142, Vt-4,114]

3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!

4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu!»

 

Moc wiary [Vt-4,97]

5 Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!»

6  Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna.

 

Służyć z pokorą [Vt-4,113]

7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?"

8 Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?"

9 Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

10 [Vt-6,2] Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"».

 

TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Wdzięczny Samarytanin [Vt-4,178]

11 Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka

13 i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»

14 Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

15 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,

16 upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

17 Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?

18 Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».

19 Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

 

Przyjście królestwa Bożego [Vt-4-181; Vt-6,15]

20 [Vt-4-181] Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, [Vt-4-181] odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;

21 [JK] i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»

 

Dzień Syna Człowieczego [Vt-4,181; Vt-6,15]

22 [Vt-4,181] Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie.

23 [Vt-4,181] Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "Oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi!

24 [Vt-4,181] Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.

25 [Vt-4,181] Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:

27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.

28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,

29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;

30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.

32 Przypomnijcie sobie żonę Lota.

33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

34 Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

35 Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».

36 Pytali Go: «Gdzie, Panie?»

37 On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».