Biblioteka ANNY


INFO: W związku ze śmiercią w dniu 15.9.2007 roku Anny Dąmbskiej, ANNY, Autorki poniższych książek, zdecydowałem się udostępnić je bez ograniczeń.

Wszystkie książki z serii Bożego Wychowania wydało jezuickie Wydawnictwo Apostolatu Modlitwy WAM w Krakowie.ANNA

Świadkowie Bożego Miłosierdzia

Annie powierzono misję: przygotować polski naród do nadchodzących wydarzeń. Oczywistym jest, że ten typ literatury to objawienie, a nie jak chce kler objawienie prywatne. Dodać należy, że jest to objawienie współczesne a nie proroctwo, bo nie tyle mówi o tym co się stanie, ile jacy my powinniśmy stać się w nadchodzących czasach. Rozmowy z ludźmi w niebie (kościołem zwycięskim) i w czyśćcu (kościołem cierpiącym) zostały udostępnione ogółowi po to, abyśmy głęboko zrozumieli, że my (kościół walczący) i oni - to JEDEN kościół. Oni widzą co nadchodzi (istnieją poza czasem) i chcą nam pomóc w przygotowaniu się do "wielkiego oczyszczenia".


Wstęp     Rozdział 1     Rozdział 2     Rozdział 3     Rozdział 4     Rozdział 5     Rozdział 6     Rozdział 7ANNA

Boże Wychowanie

W miarę trwania rozmów z niebem zaangażowanie i poświęcenie Anny dla sprawy rosło. Owocem tej dalszej pracy są kolejne trzy części, które ukazały się pod tytułem "Boże Wychowanie".

Znamienne są podtytuły każdej z części: 'Pan zdobywa moje zaufanie', 'Pan gromadzi wspólnotę' i 'Pan pragnie zawrzeć przyjaźń z każdym człowiekiem'. Rozmowy Anny z Bogiem zmieniają się w rozmowy Boga z grupą, a właściwie w rozmowy Ojca z dziećmi.


Wstęp     Pierwsze rozmowy (1967-1981)     Rok 1982     Rok 1983     Rok 1984     Rok 1985


Wprowadzenie do części 2     Rok 1986     Rok 1987     Rok 1988     Rok 1989ANNA

Boże Wychowanie

Niestety nie wszystko co dobre, dobrze się kończy - wydawnictwu cofnięto imprimatur* - prawdopodobnie dlatego, że Ojciec za bardzo narzekał na niewierność swych synów księży.

Oczywiście prawdziwemu katolikowi imprimatur nie jest potrzebny, bo co dobre a co złe, mówi mu sumienie (żaden teolog nie jest nieomylny), a dodatkowo prawo kanoniczne (uchylenie kanonu 1399 i 2318)* zostawia tę kwestię właśnie naszemu sumieniu.


Wprowadzenie do części 3      Rok 1990     Rok 1991     Rok 1992 cz. 1     Rok 1992 cz. 2We wrześniu 1984 roku Jezus zwrócił się do Anny: "Weź czysty zeszyt i pisz..." i podyktował Annie orędzie do świata, które opatrzone zostało tytułem:

Pozwólcie ogarnąć się miłości

Po czternastu latach podyktował drugi tom, który został nazwany:

Bóg zaprasza do przyjaźni

Obydwa tomy wydało Michalineum, zaś Wydawnictwo Księży Marianów w 1993 roku wydało Zaufajcie Maryi, książkę, będącą kompilacją tekstów maryjnych z całego bogactwa pism i zapisków Anny.