Ewangelia według
św. Mateusza
Ewangelia według
św. Marka
Ewangelia według
św. Łukasza
Ewangelia według
św. Jana


Maria Valtorta

Księga IV - Trzeci rok życia publicznego

–   POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA   –

162. «WSZELKI UPADEK MA SWE PRZYGOTOWANIE W CZASIE»
Napisane tego samego dnia. A, 3637-3638

Jezus mówi:

«To epizod [ukazujący] miłosierdzie, takie jak wobec Marii Magdaleny. Ale kiedy przygotujecie książkę, lepiej będzie umieścić wydarzenia w porządku chronologicznym niż według kategorii, ograniczając się do powiedzenia na początku lub na końcu, do jakiej kategorii każde wydarzenie należy.»

 

Dlaczego naświetlam postać Judasza? Wielu o to zapyta. Odpowiadam. Postać Judasza została zbytnio zniekształcona w ciągu wieków, a w końcu – całkowicie wypaczona. Niektórzy nawet niemal go gloryfikują jako drugą [osobę] niezbędną w dziele Odkupienia. Wielu myślało też, że on niespodziewanie poddał się okrutnemu atakowi Kusiciela. Nie. Każdy upadek ma swe przygotowanie w czasie. Im większy upadek, tym większe przygotowanie. Wydarzenia poprzedzające wyjaśniają wydarzenie [właściwe]. Nie wpada się niespodziewanie w przepaść ani nie pnie się [nagle] w górę. [Nie dochodzi się nagle] ani do Dobra, ani do Zła. Istnieją działania długotrwałe i podstępne w upadaniu i cierpliwe i święte we wznoszeniu się.

Straszliwy dramat Judasza może dać wam bardzo wiele pouczeń dla waszego ocalenia. Możecie też poznać sposób działania Boga oraz przejawy Jego miłosierdzia pragnącego ocalić i przebaczyć tym, którzy zstępują w przepaść. Nie wpada się w szatański obłęd, w jakim widziałaś miotającego się Judasza po jego zbrodni, jeśli nie jest się całkowicie zniszczonym przez piekielne zwyczaje, wchłaniane przez lata z rozkoszą. Jeśli nawet ktoś popełni zbrodnię, ale uczyni to wciągnięty przez jakieś nieprzewidziane wydarzenie, które zmąci jego rozum, wtedy cierpi, lecz potrafi wynagradzać. Niektóre bowiem części jego serca uchroniły się od piekielnej trucizny. Ukazuję światu, że szatan istnieje, wieczny i nie zmieniający metod, jakimi się posługuje, aby uczynić z was swe ofiary. [Ukazuję to światu], który przeczy [istnieniu] szatana, gdyż ma go tak bardzo w sobie, że nawet już nie wie, iż go wchłonął i uczynił częścią własnego ja.

To na razie wystarczy. Trwaj w Moim pokoju.»

 


   

Przekład: "Vox Domini"