Spis objawień 
Ottavio Michelini
Orędzie Pana Jezusa do kapłanów - Część 6


  Wprowadzenie
  Część 1
  Część 2
  Część 3
  Część 4
  Część 5LUDZKOŚĆ NA PROGU WYZWOLENIA
28.8.1978 r. - 2.1.1979 r.

WSTĘP

Zwracam się do wszystkich moich drogich czytelników, których liczba wzrosła do setek tysięcy we Włoszech i za granicą.

Przyjęliście te Orędzia z pokorną wiarą, a o ich pochodzeniu nie wątpiliście, i nie wątpicie.

Przyjmijcie więc dobrze i tę VI Część jako ciąg dalszy Orędzia.

Czas szybko upływa.

Niech te Orędzia będą przedmiotem rozważań i rozmyślań dla każdego z was, bo już dochodzimy do wigilii Oswobodzenia ludzkości z dzikiej tyranii i niewoli ciemnych potęg piekła i od ich sprzymierzeńców na ziemi, których już dobrze znamy.

Miejcie Wiarę. Wstrząs będzie straszny! Lecz Zwycięstwo już jest postanowione!

Zwycięstwo należy do Tej, która jest Królową Całego Świata i Królową wszystkich Zwycięstw.

Wierzyć - Kochać - Milczeć - Przyjmować - Cierpieć - Ofiarować - Modlić się - Adorować!

Don O.M.


1. MODLITWA

Panie, uwolnij duszę moją od złego.

Panie, uwolnij duszę moją od wszelkiej myśli próżnej i pysznej.

Panie, uwolnij duszę moją od wszelkiego egoizmu.

Panie, uwolnij duszę moją od wszystkiego i wszystkich, którzy mogą być przeszkodą mojego zjednoczenia z Tobą.

Panie, uwolnij duszę moją od wszelkiego sądu przeciw Miłości.

Panie, uwolnij duszę moją od przywiązania do osób, dóbr i rzeczy tej ziemi.

Panie, uwolnij duszę moją od wszelkiego zamieszania, od wszelkiej wątpliwości i od uciskającej udręki.

Panie, uwolnij duszę moją od wszelkiego zła duchowego.

Panie, oddaję się Tobie takim, jakim jestem i z tym co mam, uczyń mnie takim jakim chcesz, abym był.

Panie, bądź mi raczej Zbawicielem, niż Sędzią.

Panie, Ty jesteś moim Pokojem. Panie, Ty jesteś moim Światłem. Panie, Ty jesteś moją Drogą. Panie, Ty jesteś moim Życiem. Panie, Ty jesteś moim Wszystkim.

Panie, Ty jesteś moim jedynym, wielkim, nieskończonym Dobroczyńcą. Panie, daj mi taką przejrzystość duszy, by moja komunia z Tobą - Przejrzystość Nieskończona, zjednoczyła mnie z Tobą, tak jak Ty jesteś z Ojcem.

Amen.


2. JESTEM MARYJĄ, MATKĄ JEZUSA
28.8.1978r.

Najświętsza Maryja Panna: Synu mój, jestem Maryją, Matką Jezusa, czyli Matką Boga, bo Syn mój Jezus jest naprawdę Bogiem, jak Ojciec, który Go zrodził od wieków, i jak Duch Święty, - Miłość, który Trzech łączy w Jedno. Jestem też synu, Maryją, Matką twoją i Matką waszą.

Synu mój, czy można przypuścić, by matka w jakiejś chwili swego istnienia ziemskiego czy wiecznego, mogła zapomnieć, a więc przestać kochać swoje dzieci?

Zapomnieć o osobach kochanych, to znaczy przestać, choćby czasowo, kochać je. To znaczy przestać zlewać na swoje dzieci miłość, która jest płomieniem i ogniem niegasnącym - mówię tu o miłości Bożej - o tej miłości, która w szczęśliwej wieczności nie może już zgasnąć, a im jest silniejsza, tym więcej się rozszerza, jak nie powstrzymana kaskada, na przedmiot jedyny, dla którego istnieje, płonie i żyje.

Synu mój. Ja jestem stworzeniem i Matką mego Stwórcy. Moim przedmiotem miłości jest On, w Trójcy Jedyny, który mnie kocha od wieków. Następnie po Nim jesteście wy, z waszego powodu i dla waszego zbawienia, Jezus stał się Człowiekiem, stał się Ciałem we Mnie i ofiarował się ze Mną na Krzyżu. I wspólnie pod spojrzeniem Ojca uwiecznia się Odkupienie we wzniosłej Tajemnicy Wiary i Miłości, w Eucharystii.

Czy więc jest możliwe, abym Ja Maryja mogła zapomnieć o was, dzieci moje. Abym mogła zapomnieć o was, zwłaszcza w tak trudnej chwili waszej drogi, jak wielu chciałoby sądzić i przekonać innych wbrew prawemu rozsądkowi i pojęciu ludzkiemu?


3. MATKA PIERWSZA WIDZI NIEBEZPIECZEŃSTWO

Najświętsza Maryja Panna: Synu mój, kiedy w rodzinie ziemskiej nie powodzi się z powodu katastrofy ekonomicznej, wykolejenia moralnego, czy duchowego, ruiny czy choroby, która jak szumiąca burza spadnie na nią, zawsze matka pierwsza zauważy niebezpieczeństwo. Zawsze również matka zniesie upokorzenia, kłopoty i większy ciężar katastrofy. Zawsze matka, nawet nie wysłuchana, nie uniknie przeżywania przykrości.

Niewytłumaczalny jest, synu mój, zawzięty upór tych duszpasterzy, którzy nie tylko nie słuchają głosu Matki Niebieskiej, ale nadal czynią wszystko, aby przeszkodzić w uniknięciu katastrofy i w słuchaniu głosu wspólnej Matki.

Niewiarygodna jest pycha z jaką osądza się postępowanie Boga i Jego Matki.

Trudno zrozumieć, że człowiek, laik lub Bogu poświęcony, przywłaszcza sobie prawo ograniczania działania nie tylko Boga, ale nawet Jego Woli.

Trudno jest również uwierzyć, że człowiek, będąc tajemnicą dla siebie samego, ma pretensje do zgłębienia tajemnic Bożych takich jak: cierpienie Miłosiernego Serca Jezusa i mojego Niepokalanego Serca z powodu zła ludzkości i chrześcijaństwa, praktycznie ateistycznego!

Powiedziano już, że "Miara jest pełna i czara się przelewa", dlatego powracam do tego tematu i argumentu już nie nowego, że trzeba zbudować nowe fundamenty życia ludzkiego i chrześcijańskiego na autentycznych zasadach ewangelicznych. Wielu zgadza się z tym, lecz bardzo mało decyduje się zerwać z pogańskimi obyczajami życia osobistego, rodzinnego i społecznego... Należy tu przypomnieć Słowa mego Boskiego Syna: "nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ci, którzy pełnią Wolę Bożą..."


4. PŁODNOŚĆ PRZEKAZUJE ŻYCIE

Najświętsza Maryja Panna: Wy, należący do Stowarzyszenia Nadziei, byliście wybrani jako ogniwo łańcucha łączącego świat chylący się do upadku, ze światem nowym, który zarysowuje się coraz wyraźniej i który wam było dane ujrzeć. Widziałeś, ile dusz, zaledwie rozkwitłych do życia, mają już na sobie znamię Kościoła i Ludzkości prawdziwie odrodzonej w Duchu Świętym... O, jak piękny będzie Nowy Kościół!

Wiele razy słyszałeś, że niewiasta jęczy przy porodzie. Również i wy, wybrani do Stowarzyszenia Nadziei, powinniście jęczeć. Ile razy mówiono, że jeśli ziarno zboża nie obumrze w ziemi, nie wyda nowego życia.

Aby być zarodkiem życia prawo wymaga, by obumierało się w cierpieniu i bólu. Gdyby zechcieli to zrozumieć kapłani, którzy wymawiają się od postawy - Ofiary, ile dusz uniknęłoby piekła... Gdyby to prawo zrozumieli rodzice, próżni i powierzchowni, którzy żyją i karmią się niemądrą światowością, jak wiele światła i łaski zyskaliby dla swych rodzin.

Powinieneś powiedzieć o tym wybranym ze Stowarzyszenia Nadziei. Należy przekonać ich o tej rzeczywistości, by pomóc im żyć i przeobrazić się w prawdziwych i doskonałych chrześcijan, ofiarnie żyjących i płodnych.

A jest się płodnym tylko wtedy, gdy się przekazuje życie innym.

Każdy członek Stowarzyszenia Nadziei powinien przemienić się w Krzysztofa, czyli nieść Chrystusa duszom, które nie mają Boga, z powodu gnuśności tych, którzy zdradzają swe powołanie, zamiast rozwijać życie, gaszą je raczej.

Na dziś dosyć, mój synu, błogosławię cię, a wraz z tobą wszystkich w Imię Boga w Trójcy Jedynego.


5. WIECZNOŚĆ JEST NIEPRZEMIJAJĄCĄ
31.8.1978 r.

Pius XII: Pisz bracie don Ottavio, jestem Pius XII.

Być może zdziwisz się, że zwraca się do ciebie papież. Na ziemi dzieliła nas wielka przestrzeń, ale dla tego, kto opuścił ziemię nie istnieją już odległości, są one raczej literalne, niż moralne.

Zmiana jaką śmierć dokonuje w nas jest tak wielka i głęboka, że można niemal myśleć o nowym stworzeniu, ale ono nie ma miejsca. Dusza pozostaje nienaruszona ze swoją naturą duchową, która już nie może się zmienić. Zmienia się jednak zupełnie życie duszy, która porzuca prawa materii, czasu i przestrzeni, a zatapia się w wieczności, którą na ziemi przewidywała bardzo mało i to niejasno.

Ze śmiercią, w chwili, w której dusza ludzka odrywa się od materii z którą była ściśle złączona, że stanowiła z nią jedno wzajemnie przenikając się, ożywienie każdej części istoty ludzkiej oparte jest na wzajemnym oddziaływaniu - materii i ducha - na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Ciało wraca do ziemi z której było wzięte, podczas, gdy dusza w tej samej chwili w której rozłączyła się z ciałem, staje wobec Nieskończonego Piękna i Majestatu Bożego.

Sądu Bożego nie można opisać ludzkimi słowy i nie można nic dodać do tego, co już jest znane. Naturalnie sąd ten nie jest jednakowy dla wszystkich.

Oblicze, z jakim Bóg ukazuje się sądzonemu, zależy od jego stanu duszy. Dla dusz, które nie były złączone z Bogiem przez łaskę, sąd ten jest straszny, że wolałyby zostać przepędzone, unicestwione, niż doświadczyć czegoś tak przerażającego.

Nic już nie interesuje zmarłego z tego, co zajmowało go za życia: ani najdroższe uczucia, ani żadna inna rzecz, tylko Sam Bóg. Bóg jest wtedy wszystkim, poza Nim nie ma nic, nawet gorzej niż nic, bo tylko wieczne cierpienie. Wieczność, to czas, który nigdy się nie kończy. Nie ma przeszłości, ani przyszłości... Wyrok Boży ciąży na duszy na wieki...

Przerażenie, nienawiść, rozpacz jest tym, co przenika duszę przerażającym ogniem, który pali, a nie wyniszcza.

Wszystko przewyższa wszelkie ludzkie pojęcie, że jest rzeczą niemożliwą dla będących jeszcze na ziemi, zrozumieć cierpienie i karę o jakich nie ma się pojęcia za życia...!


6. WERBALIZM NIE TŁUMACZY ZACHOWAŃ LUDZKICH

Pius XII: Bracie don Ottavio, widzę, że nie rozumiesz, po co ci to mówię. Zdaje się tobie, że między tym, co ci teraz mówię, a tym co mówili inni, nie ma związku. Tak nie jest, związek jest i to bardzo istotny.

Powierzchowność, by nie nazwać tego brakiem wiary tego pokolenia ateistycznego i przewrotnego, jest naprawdę tak wielka, że większą być już nie może.

Gdy nie jest się w stanie wytłumaczyć rzeczy proste i jasne, tworzą słowa i pojęcia bardziej absurdalne, które nic nie mówią, a jeszcze mniej tłumaczą. Jakie wytłumaczenie potrafią dać psychiatrzy ateiści - z radości z dokonania dobra, lub wyrzutu sumienia po złym uczynku? Skąd się rodzi radość, lub przykrość tak wielka, być może z jakiejś części ciała?

Gdy ktoś obrazi was w liście lub przez telefon, osobiście lub przez kogo innego, sprawia wam to wielkie cierpienie, ale czy to cierpienie dotknęło jedno z członków ciała, czy też raczej waszą duszę?

Są sprawy, które zaspokajają zmysły, czyli ciało, ale są inne, które nie dotykają ciała, sprawiają radość lub ból duszy, czyli tej części duchowej ciała, zwany duszą, która informuje i ożywia nasze ciało.

Co o tym myślą uczeni ateiści? - Nic!

Nie mogą nic powiedzieć i wtedy wymyślają słowa najbardziej absurdalne, by zagmatwać sprawę i uczynić ciemne to, co ze swej natury jest jasne i proste. Co jest z ciemności jest ciemne, ale co jest ze Światła będzie jasne.


7. NIE SĄDZCIE DZIEŁ BOŻYCH

Pius XII: Najświętsza Maryja Panna z Lourdes, w Fatimie, w La Salette i tylu innych miejscach napominała ludzi i wzywała do pokuty i do nawrócenia, by uniknąć piekła. A więc, gdyby ludzie tylko chcieli, mają do użytku środki naturalne i nadprzyrodzone, wystarczające do nawrócenia. Jeśli więc nie będzie nawrócenia, ludzi powinni przypisać swą zgubę tylko sobie samym.

Wszyscy ludzie normalni mogą dojść, przy pomocy najprostszych rozważań, do określonych postanowień. Kto do nich nie dochodzi, musi jedynie obwiniać własną przewrotną wolę, bo nad prawdę przedkłada błąd, a nad dobro - zło, które wybiera osobiście.

Bóg nigdy nie czyni zła, nie może go chcieć, bo nie byłby Bogiem, gdyby go chciał. Może jednak na nie pozwolić, bo w swej Boskiej strategii ze zła wyprowadza dobro, często nawet dla korzyści tego, kto zło popełnił. Zawsze jednak dla korzyści i zbawienia dusz.

Zło fizyczne, czy duchowe jest zawsze owocem grzechu, bo z grzechu powstają przeciwności, a gdy Bóg karze zło, wynika, że było ono dobrowolnie wybrane. W przeciwnym przypadku można by sądzić, że Bóg nie jest sprawiedliwy, co sprzeciwia się rozumowi.

Godzina oczyszczenia stojąca u drzwi będzie godziną Sprawiedliwości, która spali całe zło, jakie ludzkość popełniła z własnej woli! Gdy ta straszna godzina wybije, nie sądźcie dzieła Bożego! - oto powód mego orędzia. Kuszeni będziecie, że Bóg jest zbyt surowy, nawet niesprawiedliwy. Nie poddawajcie się im, gdyż byłaby to wielka wina.

Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego niech ci towarzyszy aż do końca, podtrzymuje w trudnościach i strzeże od wszelkiego zła.


8. ŻYCIE JEST PRÓBĄ
7.9.1978 r.

Pius X: Pisz bracie don Ottavio, jestem Piusem X.

Ty wiesz, że życie ludzkie na ziemi ma być postrzegane i oceniane zgodnie z tym, czym jest, czyli próbą. Odnośnie tego mówiła ci już św. Terenia, wyjaśniając - istotą tej próby, jest: "Wierność Wierze, Prawu i Miłości".

Pius XII mówił ci o chwili zakończenia tej próby, czyli o sądzie Bożym, którego nikt nie może uniknąć. Lecz ciemność, która dziś otacza tyle dusz, jest gorszą od ciemności nocnej . Wszystko, co otacza człowieka na ziemi jest ciągłym przypominaniem o życiu i śmierci, ponieważ nic, co zostało stworzone nie może zaginąć, człowiek zaś jest w centrum wszystkich stworzeń. Z tego też względu człowiek jest najważniejszy i najdoskonalszy ze wszystkich stworzeń, gdyż tylko on został wyposażony w dobra jakich nie posiadają inne istoty żywe.

l. Człowiek ma mocne pragnienie nieśmiertelności, boi się śmierci, nie chciałby umrzeć. Takiego lęku nie spotyka się u stworzeń niższych od niego, dlaczego? Dlatego, że człowiek w momencie stworzenia nie miał podlegać śmierci, miał mieć pełnię życia. Śmierć jest tylko następstwem jego upadku, jest przejściową, a dusza człowieka żyjąca w łasce wyczuwa i wierzy w to. Intuicja ta przemienia się w Wiarę, przed którą niknie obawa lub nawet lęk. Kto jest zaciemniony materialistycznym pojęciem życia, poza grobem widzi tylko groźną przepaść i nicość.

2. Człowiek wzdycha za szczęściem i szuka go wszędzie, a doświadczenie wielu pokoleń nie wystarczyło by go przekonać, że szczęścia, dla którego został stworzony, nie znajdzie na ziemi. Był on stworzony do szczęścia w niebie, a więc szczęścia wiecznego.

3. Człowiek szuka pokoju, czuje potrzebę jego. Potrzeby tej nie zaspokoi mu ziemia, bo pokój może dać tylko Bóg. Żadna istota niższa od Niego pokoju dać nie może!

Lecz po co ja o tym mówię? By dać wam zrozumieć jak bardzo człowiek tego przewrotnego pokolenia jest odpowiedzialny za wszech otaczającą ciemność. Człowiek nie zgasi bezkarnie w sobie tego światła rozumu, które Stwórca w nim zapalił. Jeśli do tej wielkiej odpowiedzialności włączyć jeszcze odrzucenie światła Wiary, czyli światła Objawienia, człowiek zatonie w wielkiej ciemności, z której wyjść może tylko z wielkim trudem.


9. RADYKALNE ODRZUCENIE ŚWIATŁA WIARY = PIEKŁO

Pius X: Dlatego, bracie don Ottavio, ci, którzy za życia zawsze odrzucali światło Rozumu i Wiary oraz prawdy wśród których żyli i do których należeli, będą odrzuceni precz, jak uschłe liście, do ciemności piekła. Niezliczone wyrzuty sumienia mówiły im o ich winie i dręczyły duszę...

Oto dlaczego Pius XII, mówił ci, byście nie sądzili Boga z powodu cierpień związanych z oczyszczeniem. Bóg jest najwyższą i nieskończoną Sprawiedliwością - nikt nie może o tym wątpić! Wszyscy mają pamiętać, że przez grzech, śmierć weszła na świat i nastąpiła walka między Życiem a Śmiercią, między Dobrem a Złem, Światłem a Ciemnością.

Nie sądźcie ani dzisiaj, ani nigdy!

Błogosławię cię bracie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, razem błogosławię Stowarzyszenie Nadziei i jego członków.

Bądźcie mocni i realizujcie swój program: służyć, słuchać, kochać i znosić wszelkie trudności.


10. NIE SĄDŹ, A NIE BĘDZIESZ SĄDZONY
8.9.1978 r.

Pius XI: Pisz bracie don Ottavio, Pius XI pragnie z tobą rozmawiać.

Duch Święty, który był moim Przewodnikiem, Pomocą i Pocieszycielem za życia, zwłaszcza za dni mego Pontyfikatu, niech oświeci ciebie i będzie ci pomocą, aż do końca twoich dni.

Było mówione, byś nie sądził i jest to słuszne, gdyż nie do was należy wydawać sądy o osobach lub o wspólnotach. Jednak przykazanie ewangeliczne winno być mądrze tłumaczone. Nie należy nigdy sądzić ludzi ani ważyć się osądzać Boga i jego dzieł. Nie należy zwykle sądzić braci i ich postępowania, ale czasem trzeba koniecznie wydać sąd, na przykład podczas spowiedzi, tak, że czasem miałoby się winę nic nie mówiąc. Jednak trzeba rozróżnić, że co innego jest wypowiadać sąd, a co innego orientować się w tym, co się dookoła nas dzieje.

Sądzenie staje się winą, gdy chcemy przeniknąć tajemnicę sumienia i mierzyć je własną miarą, gdy chcemy ustalać odpowiedzialność, sądząc cudze intencje. Będzie to winą i o tym właśnie chciałem powiedzieć, by nie sądzić innych.


11. CIEMNOŚĆ NAD ŚWIATEM ZWIĘKSZA SIĘ

Pius XI: Któż dzisiaj nie widzi powagi kryzysu Wiary, która nęka Kościół, i tej anarchii, która Go rani. Lecz byłoby niedorzeczne przypisywać tylko temu pokoleniu odpowiedzialność za to co się dziś dzieje. Kryzys rozpoczął się już w wiekach przeszłych. Jednak obecne pokolenie ma wielką winę, gdyż powiększyło i rozwinęło kryzys tak ogromnie, że można mu przypisać całą odpowiedzialność...

W różny sposób powstały w Kościele wielkie braki, zwłaszcza przez zaniedbanie studiów świętych na rzecz nauk świeckich. Brak modlitwy, życia wewnętrznego i stąd brak formacji. Powstały też błędy i herezje, dzięki którym ciemność rozszerzyła się przerażająco na cały Kościół, przenikając Go coraz bardziej, za wyjątkiem diecezji, mających świętych Biskupów.

Czasu coraz bardziej ubywa, choć powtarzano ci tyle razy, że pośpiech jest wadą, że nie jest on od Boga, bo Bóg umie czekać. Nie umieją jednak czekać Jego wrogowie paleni żądzą zebrania owoców z tego, co posiali wśród ludzi i dlatego stali się tak zuchwali i bezczelni.

Szatan nie czuł się nigdy tak pewny na swym tronie, nawet zewnętrznie, panem i księciem tej ziemi. Ten jego wielki sen jest podsycany w jego "kościele", czyli masonerii, która działa i żyje dla niego.


12. NIE PYTAĆ DLACZEGO?

Pius XI: Bracie, gdy konflikt istniejący między szatanem, a Bogiem wybuchnie jeszcze bardziej, wtedy wy, wybrańcy Boży, jako moc Kościoła odnowionego nie traćcie czasu na niepotrzebne rozważania i lęki, nie stójcie patrząc biernie, nie zatrzymujcie się, pytając, co się dzieje? Lecz bierzcie udział w walce, módlcie się i ofiarujcie Bogu i potrzebującym braciom, pełni ufności, że wielkie zwycięstwo tego stuletniego konfliktu jest zastrzeżone Mocniejszemu i Jego Matce. Najświętszej Maryi Pannie, bo Najmocniejszym Jest Jezus! W godzinie oczyszczenia, nie ma pytań: dlaczego? - lecz będzie to godzina Wiary, Nadziei, Miłości, Miłosierdzia i Sprawiedliwości Bożej. Powinniście w to wierzyć!

Bracie, dlaczego o tym mówię? Bo nam, najwyższym pasterzom było polecone zadanie przygotowania was na tę godzinę. Macie bowiem przyjąć ten czas jako świadomi synowie Boży, pełniąc wszystkie swe zadania i obowiązki w modlitwie, ofierze i adoracji niezgłębionych planów Bożych.

Bóg w Trójcy Jedyny niech będzie z wami, strzeże was od wszelkiego zła i błogosławi was w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego.


13. OCZYSZCZENIE JEST MOMENTEM DECYDUJĄCYM
10.9.1978 r.

Paweł VI: Pisz, jestem papieżem Pawłem VI, i chcę przemówić do ciebie.

Bracie don Ottavio, tak wiele mówiło się o kryzysach wiary i oczyszczeniu, że można by ten temat uznać za wyczerpany. Ale tak nie jest, bo ten problem można rozważać bez końca.

Oczyszczenie nie jest zdarzeniem zwyczajnym, lecz jedynym w historii rodzaju ludzkiego, gdyż jest momentem decydującym nie dla jakiegoś narodu, ale dla całej ludzkości, której odmieni oblicze.

Tak jak stworzenie dokonał Wszechmocny Bóg aktem swej Boskiej Woli, tak przy oczyszczeniu, na które Bóg dozwoli, będzie tam działał Jezus, Bóg w Trójcy Jedyny i Jego Matka Najświętsza, by przywrócić porządek i harmonię stworzenia, tak bardzo naruszony przewrotnością i ślepotą rodzaju ludzkiego.

To oczyszczenie już trwa i będzie miało niedługo straszne zakończenie. Ujrzy się wtedy potęgi niebieskie zwalczające wszystkie mroczne potęgi zła. Na zakończenie oczyszczenia Syn Boży i Jego Matka uwieńczą wszystko ostatecznym zwycięstwem. "Kościół" szatana zostanie zniszczony, a Sztandar Zwycięstwa - Krzyż, rozwinie się chwalebnie nad Nowym Kościołem, który już się odradza.


14. SILNA WIARA - TO POKÓJ DLA DUSZY

Paweł VI: Ciężar zła uciskający ludzkość jest tak ogromny, że unieruchamia ją. Jest ona jakby przygnieciona nim, i choć jest przedmiotem tej bezwzględnej walki, zdaje się nie zdawać sobie z niej sprawy.

Powodem tego, dlaczego my papieże, wracamy często do tego tematu, to starania, by przygotować wasze serca i dusze do ciężkich i trudnych chwil pełnych niewymownego cierpienia i lęku.

Pragniemy, by nic nie umniejszało waszej wiary i pokoju wewnętrznego, bo gdy będzie mocna wiara, zachowa się też pokój duszy.

Mówiłem o interwencji Słowa Boga Przedwiecznego, które stało się Ciałem i Jego Matki Najświętszej. Lecz Oni działają różnie. Interwencja Jezusa, by zwalczyć siły zła i odebrać jej zgubioną ludzkość, została dokonana przez Wcielenie.

Szatan ze swymi hordami został przez Niego zwyciężony na zawsze. Teraz ludzkość a zwłaszcza Kościół, czyli Ciało Mistyczne, muszą zwalczyć ciało społeczne szatana, a więc masonerię.

Matka Najświętsza nie jest Bogiem, tylko stworzeniem, ale jest drugą Ewą i Pierwszą po Bogu. Jest pierwszą ze stworzeń, stoi na czele i przewodzić będzie Kościołowi Jezusa aż do zwycięstwa. Interwencja zaś Jezusa skierowana będzie do przemiany zła ludzkiego - w dobro i zwrócenia go na korzyść Kościoła, który stanie się zupełnie nowym. Rzecz niepojęta dla umysłu ludzkiego!


15. DRUGIE STWORZENIE

Paweł VI: A więc, bracie, nie sądźcie, tylko podziwiajcie zadziwiające zamiary Boże, który z nieprawości mocy zła i przewrotności ludzi zaślepionych pychą, ludzką i piekielną, może dokonać jakby "drugie stworzenie". Jezus da Niebu i Ziemi Nowy Kościół, który stanie się przedmiotem podziwu aniołów i ludzi.

Przygotujcie się przez mocną wiarę i miłość do przeżycia czasów apokaliptycznych, już rozpoczętych, zakończenie których jest dość bliskie, - z przekonaniem zwycięstwa!

Odwagi bracie. Przygotuj dusze zgromadzenia, którym kierujesz. Idźcie naprzód bez lęku. Wiesz, że jeśli sami nic uczynić nie możecie, to z Nim i przez Niego można wszystko!

Błogosławię cię, a z tobą don P., całe zgromadzenie i wszystkich drogich tobie, -

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


16. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA
14.9.1978 r.

Jan XXIII: Pisz bracie don Ottavio, jestem papieżem Janem XXIII.

Posłannictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus zasługuje, jak zresztą wszystkie inne, aby dać je poznać wszystkim duszom, do których można dojść. Prawdą jest, że życie na ziemi jest próbą. Jest ono próbą osobistą, ponieważ każdy człowiek będzie musiał zdać rachunek ze swego postępowania.

Nikt nie jest sam na ziemi. Bóg stworzył każdego człowieka do życia we wspólnocie. Dlatego każdy człowiek będzie musiał zdać rachunek z życia w rodzinie, w społeczeństwie, których jest członkiem.

Pierwsza wspólnotą wśród społeczeństwa, która zda rachunek będzie Kościół i to bez względu czy jest katolicki, czy też nie. Następnie są różne organizacje i organa społeczne, cywilne jak gmina, powiat, województwo i kraj. W każdym z nich obywatel ma swoje prawa i obowiązki.

Rzadko spotyka się dusze, które mają wrażliwość duchową pod tym względem i dlatego utarło się przekonanie wśród ludzi, że nie wypełniając obowiązków, na przykład względem parafii, gminy czy województwa, nie popełnia się grzechu...

Nawet i tu nieprzyjaciel zasiał przekonania prawdziwie diabelskie.

Lecz po co ten wstęp do moich słów?

To proste: My, najwyżsi pasterze, prowadzimy rozmowy z tobą, by przygotować was do godziny oczyszczenia, lecz biada im, jeśli się do tego nie przygotują!


17. CZYSTOŚĆ OBYCZAJÓW

Jan XXIII: Życie chrześcijańskie w Kościele nowym ma być wolne od zła, które nęka dzisiejszą ludzkość. Biada ludziom, którzy umrą bez przygotowania!

Jeśli wiara ich zachwieje się, jeśli poziom ich życia będzie nędzny i skażony wielkim złem obecnego życia chrześcijańskiego, a czystość ich obyczajów nie będzie bez zarzutu, wtedy przerażenie, rozpacz i wprost grupowe postradanie zmysłów będą plonem ich życia ziemskiego i wiecznego.

Don Ottavio, bracie najdroższy, powinniście przygotować się poważną modlitwą błagalną o dary Mocy i Wytrwania, by odpowiedzieć temu, co już wam podała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. A więc: wierność Wierze, Prawu i Miłości. Miłość, która nie lęka się, nie sądzi i nie wątpi, bo Miłość zwycięży wszystko.

Każdemu oddać to, co mu się należy, a więc Bogu rzeczy Boże, a bliźniemu to, co jest Jego.

Gdybyś z wysokiej wieży ujrzał człowieka biegnącego na oślep ku przepaści, z której już nie ma wyjścia, i gdyby to był twój brat, co byś uczynił?

Czy nie pośpieszyłbyś mu na ratunek? Prawda, że tak? A przecież dzieje się tak na twoich oczach!

Ile osób biegnie, jak oszalałych, ku wiecznej ruinie swej duszy, ku tej przepaści, która ich pochłonie.

Czy nie było ci mówione, gdy nawiązałeś kontakty ze świętymi: abyś głośno wołał do wszystkich o tym, co już wiesz, by każdy człowiek był świadomy i nie mógł skarżyć się, że zaskoczyła go ta sytuacja.


18. MIŁOŚĆ CZYNNA JEST DOSKONAŁA

Don Ottavio: Jeśli zacznę wołać, któż mnie posłucha, a nawet wielu uzna za wariata. A w ogóle, czy to jest moje zadanie?

Jan XXIII: Tak, bracie. Pamiętaj, że wysiłki szatana potęgują się w liczbie i mocy... a twoje wcale się nie zwiększają.

Zwiększa się liczba dusz narażonych na potępienie. Zwiększa się zuchwałość piekła... wy zaś nie wysilacie się podobnie!

Musicie walczyć z nieprzyjacielem, który umie dobrze ukrywać się i maskować, a jeszcze lepiej chytrze lawirować.

Czuwajcie więc, bądźcie mądrzy i nie zniechęcajcie się, bo Jezus jest mocniejszy zawsze.

Don Ottavio: A co mamy czynić, by przygotować się?

Jan XXIII: Uczcie się bronić lepiej, otrzymacie moc i zwycięstwo w walce w miarę, jak będziecie się starać uwolnić od zaśmiecania swej duszy drobiazgami. Im czystsza będzie wasza dusza, tym większa będzie wasza moc.

Przecież nawet kurz, który osiada na klejnocie, zaciemnia go. Ile to razy mówiłeś, że wobec Boga nie ma nic wielkiego, ani nic małego... Wszakże nawet rzeczami małymi i mało znaczącymi można dokonać rzeczy wielkich, i mieć wielkie zdobycze na polu duszpasterstwa.

Nie troszczcie się o to, by widzieć owoce. Rzadko będzie wam to dane, bo takie są zamiary Mądrości i Opatrzności Bożej.

Chciałem odpowiedzieć na twoje wezwanie i dziękuję ci za nie. Miłość czynna jest doskonalsza. A gdy miłość można rozdawać, jest to zawsze powodem radości.

Łączę się z licznym zastępem waszych przyjaciół z Ojczyzny Niebieskiej, by prosić Boga Wszechmogącego przez naszą i waszą Królową o pomoc, łaski i opiekę wobec zasadzek wroga.

Błogosławię was w imię Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


19. CIEMNOŚĆ OTACZA CAŁY KOŚCIÓŁ
2.11.1978 r.

Jan Paweł I: Pisz bracie don Ottavio, jestem papieżem Janem Pawłem I. Jestem ostatnim z papieży, który mówi do ciebie, ale to nie ma większego znaczenia. Mój pontyfikat był tak króciutki, że zaledwie wystarczył, by zdać sobie sprawę jak wielkim zadaniem jest być papieżem. Zaledwie wystarczyło mi to, by zdać sobie sprawę, jaka ciemność otacza cały Kościół, od fundamentu aż po szczyt.

Wiedziałem i częściowo znałem spiski diabelskie, by zawładnąć Kościołem Chrystusowym, lecz, że jego złość i zuchwałość doszły do tego stopnia, tego nie wiedziałem.

Bóg Wszechmocny moim wybraniem na następcę Piotra, bo to On Sam tego chciał, bardziej niż ludzie; chciał dać Kościołowi i światu ostatnie świadectwo swego Nieskończonego Miłosierdzia.

Lecz mężowie ze szczytu powiedzieli - "nie" - Jezusowi i Jego Matce, gdyż byli sługami szatana i postanowili oddać Kościół, tę tajemnicę zbawienia i miłosierdzia, w ręce księcia ciemności.

Jeszcze raz diabeł wystąpił przeciwko Bogu urządzając spisek, który swą złośliwością, zasadzką i niebywałym szantażem miał pozbawić Kościół prawnego Pasterza, by wciągnąć go do poprzedniego chaosu.

Bracie don Ottavio, to przestępstwo, lub raczej cały ich szereg przyśpieszyły tylko te czasy. Zrozumiesz chyba teraz lepiej posłannictwo papieskie.


20. BĄDŹCIE MOCNI W WIERZE

Don Ottavio: Dlaczego, Ojcze Święty, takie zwierzenia wobec mnie, kiedy jestem tylko kupą śmieci i odpadków?

Jan Paweł I: Pytasz, dlaczego wobec ciebie, po co upierasz się przy wątpliwościach?

Czy nie było powiedziane, że masz wielkie posłannictwo w Kościele? Czy sądzisz, że Wszechmocny Bóg potrzebuje wielkich, potężnych tej ziemi, by spełnić swe zamiary Miłości? Czy nie było ci powiedziane, że Bóg wybrał cię, by poniżyć namaszczoną i aksamitną pychę wielkich i potężnych w Kościele? Czy to nie Bóg wybrał małego Dawida, by zwyciężył wyniosłą pychę olbrzymiego Goliata?

Czy nie wybrał 12 rybaków na kolumny swego Kościoła, a jaki udział mieliście w tym wyborze? Czy może była łączność między dwunastoma a ich posłannictwem?

On Sam powiedział ci: dosyć, bo jest Bogiem i może wszystko. Raczej staraj się wykonać to, co tobie będzie wskazane.

Niedługo ciemność otoczy cały Kościół, który będzie wydany na igraszkę mocy zła. Dlatego trwajcie mocno w wierze, by wielu za waszym przykładem nie zginęło i nie wpadało w zniechęcenie. Czy nie powiedział wam Pan, że nawet w ciemnościach będzie blisko was, abyście nie zwątpili, podobnie jak apostołowie na jeziorze Genezaret.

Obecna twa próba i twego powstającego Stowarzyszenia jest jeszcze łatwa, wobec czekających cię innych jeszcze prób!

Bracie najdroższy, staraj się, starajcie się razem przypomnieć sobie, co było wam powiedziane przez moich poprzedników. Strzeżcie się nawyków do otrzymywania wielkich darów i łask, darmo wam danych, ale miejcie nieograniczoną ufność i zupełne zdanie się na Boską Wolę.

W wieczności wszystko jest "teraz". Przeszłości i przyszłości tam nie ma. Te określenia istnieją tylko na ziemi, gdzie czas oczekiwania zdaje się nie mijać wcale. Lecz oczekiwanie będzie krótkie, a potem walka jak nigdy dotąd zakończona wielkim triumfem Królowej wszystkich Zwycięstw, Którą odtąd będziecie czcili w swej wspólnocie.

Don Ottavio: Ojcze św., a jaki mamy wziąć obraz Najświętszej Maryi Panny?

Jan Paweł I: Będzie wam to wkrótce wskazane.

Don Ottavio; Ojcze św., co oznaczał wypadek, jaki zdarzył się u nas dziś rano?

Jan Paweł I: Oznaczał on, że jesteście pośrodku wielkiej walki, ale Królowa Zwycięstwa jest z wami! Było to cudowne potwierdzenie, że jest Ona wśród was. Powinno to napełnić was ufnością, miłością, pogodą i pokojem.

Bracie, zanieśmy razem Bogu w Trójcy Jedynemu, w łączności z chórami Aniołów, hymn chwały:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, Jemu wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Błogosławię cię, bracie, błogosławię was w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


21. WIELKOŚĆ GRZECHU
3.11.1978 r.

Benedykt XV: Pisz, jestem Benedyktem XV i tym ostatnim posłannictwem zamykam serię orędzi papieży.

Bracie don Ottavio, oddajmy cześć Bogu, Stworzycielowi i Panu, Ojcu Miłosiernemu od wszystkich Jego stworzeń, które kocha od wieków, którymi się opiekuje i kieruje wszystkie ku ich właściwemu celowi.

Jednak wśród wszystkich stworzeń, które uparcie nie słuchają swego Stwórcy i Pana jest jedno - człowiek - który w swej pysze ośmiela się buntować, powiększając w sobie i w całym wszechświecie nieporządek i brak równowagi.

Teraz rozumiesz wielkość grzechu człowieka - sprawcy tego nieporządku i powszechnego zła. Współczesna ludzkość buntownicza, niewierząca i ateistyczna, kuszona przez piekło w niewytłumaczalny sposób powstaje przeciwko Bogu; nienawidzi Go - wbrew wszelkiej logice, bez sensu.

Ciemne moce zła doprowadziły ludzkość do tak niedorzecznej postawy, że zło zostało przyjęte, słucha się je i kocha - przekraczając wszelkie granice wyobraźni.

Szanując zawsze wolność osobistą i społeczną człowieka, Jezus i Jego Matka starali się uzdrowić ludzkość, starając się wyrwać z tego położenia zwłaszcza Kościół, który odszedł daleko od swego źródła, z którego wziął początek i miał egzystować.. Ich starania pozostały bez echa z powodu pychy i zarozumiałości, którymi moce zła zaraziły dusze, społeczeństwo i Kościół. Dziś tylko mało dusz i instytucji wolne są od tej zarazy.

Oto dlaczego szaleństwo szatana jest dziś tak rozradowane powodzeniem dzięki niewierności tych, którzy powinni z pokorą, w ubóstwie i posłuszeństwie nieść światu Słowa Życia i Zbawienia, a sprzeniewierzyli się swemu powołaniu.


22. GODZINA OCZYSZCZENIA - NAJWIĘKSZY DRAMAT LUDZKOŚCI

Benedykt XV: Urażona pycha nie chce dziś przyjąć, a tym bardziej uznać tej rzeczywistości i wziąć za nią odpowiedzialność. W rzeczy samej ci, u których sława i wygodne wystawne życie było na pierwszym miejscu na ziemi, w towarzystwie piekielnych nieprzyjaciół, zamiast ich zwalczać, stali się współpracownikami największych nieprzyjaciół Kościoła i dusz.

To jest prawdziwy dramat, który wyprzedza największą tragedię, jaką ludzkość kiedykolwiek zaznała. Nikt, kto nie ma w sobie choćby odrobiny pokory, nie chce przyznać się do winy. Jeśli znajdzie się ktoś posłuszny Bogu i wskaże konkretne i rzeczywiste fakty potwierdzające istniejący stan rzeczy, wtedy jednogłośnie, nie mogąc zaprzeczyć tym faktom, daną osobę uznaje się za obłąkanego lub maniaka.

Następstwa takiego położenia, nie nowe w Kościele, nigdy jeszcze nie rozszerzyły się tak, jak dzisiaj. Mówili ci już o tym wyraźnie inni. Drogi bracie, czy może Bóg nieskończenie Miłosierny pozwolić na to, by dusze stworzone przez Niego i odkupione Jego Przenąjdroższą Krwią, wpadały coraz liczniej do piekła?

Nie! Nie może Jego Miłość Nieskończona pozwolić, by ginęły dusze, które On od wieków nieskończenie umiłował.

Nie! Nie zgadza się to z Jego Boską Naturą, nieskończenie doskonałą i dobrą... A więc? Wielokrotnie już mówione, że Bóg pozwoli, iż szatan sam spowoduje swą porażkę, rozpoczynając tę straszną walkę, w której zostanie pokonany przez bezpośrednie działanie Matki Najświętszej.


23. ISTNIEJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ NIE WSZYSCY WIDZĄ

Benedykt XV: Bracie najdroższy, papieże, którzy mówili przede mną, mieli jeden zamiar i cel: chcieli przygotować was do trudnej godziny próby. Bądźcie ostrożni, roztropni, nie narażajcie się dobrowolnie na ataki nieprzyjaciół oraz powściągliwi w mowie, bo nie wszyscy widzą to, co wy widzicie. Nie wszyscy myślą tak, jak wy myślicie. Nie wszyscy, a nawet bardzo mało osób, przyjmuje to, czym wy żyjecie. Bracia, bądźcie mocni w wierze, wytrwali w miłości, ufający prawdom, jakie wam dała Miłość, zjednoczeni mocno razem w jeden blok skalny, złączeni z Nim i między sobą. Niech to będzie waszą mocą i zapewni trwanie waszej Wspólnoty. Teraz nieprzyjaciele śledzą was, szpiegują, nienawidzą was, urządzają przeciw wam spiski.

Lecz wszystkie ich wysiłki pójdą na próżno, jeśli będziecie postępowali według danych wam wskazówek.

Odwagi i naprzód w Imię święte Jezusa i Matki Jego Najświętszej! Błagam, by błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego, Matki Jego i naszej, zstąpiło na każdego z was i na całe Stowarzyszenie oraz pozostało zawsze na wieki wieków. Amen.


24. TRAGICZNA SYTUACJA KOŚCIOŁA
5.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu mój. Jestem Jezus. Chcę posłużyć się tobą, gdyż wybrałem cię, za narzędzie dla zawstydzenia pysznych i obłudnych, wielkich i potężnych w Moim Domu. Synu mój, wypełniłeś już częściowo żądaną przysługę, częściowo, bo masz jeszcze inne zadanie do wykonania!

Mówiłem w poprzednich orędziach o sytuacji Mego Kościoła, teraz chcę poszerzyć ten temat i rozwinąć go bardziej.

Mówiłem o ciemności panującej w Kościele, a teraz widzisz sam całą tragiczną sytuację. Powiem ci wyraźniej: za miesiące, a nie za lata, ciemność stanie się całkowita i spowoduje, że Kościół będzie wydany na igraszkę szatana.

Don Ottavio: Jezu, a co się stanie z Twymi niezmiennymi słowami, że nie wezmą oni góry, nie zwyciężą?

Jezus: Nie zawsze ten kto wpada w ręce wroga jest zgubiony, będzie tylko więźniem. Toteż mój Kościół będzie również tylko uwięziony w rękach wroga.

Don Ottavio: Jezu, czy to będzie długo trwać?

Jezus: Miałeś już odpowiedź; zależeć to będzie od skruchy ludzi, jakkolwiek próba będzie ciężka i wielu zostanie porażonych i zginie. Potem szaleństwa ludzkie i diabelskie złączone razem, wybuchną kataklizmem dotąd nie widzianym, takim, jakiego świat nigdy nie zaznał.

Don Ottavio: Panie mój, a więc ludzie stoją nad brzegiem przerażającej przepaści i nie myślą o tym!

Jezus: Tak, bo są dotknięci zawinioną ślepotą.

Don Ottavio: Jezu Drogi, niektórzy mówią, że te orędzia są pełne pesymizmu i napisał je biedny obłąkany człowiek!

Jezus: Prawdziwie obłąkanymi są ci, którzy żyją w grzechu, jak nieczyste zwierzęta w bagnie, lub nawet jeszcze w czymś gorszym. Kto tak mówi, okazuje, że jest pogrążony w pożądliwościach ducha i ciała. Lecz ty, mój synu, nie przejmuj się tym, dziękuj Miłosierdziu Bożemu za to, co ci zostało objawione.


25. JEŚLI SŁUCHAĆ NIE BĘDZIECIE

Jezus: Co do tych, którzy chcą wierzyć Moim słowom które zapisałeś, wypisz słowa proroka Malachiasza z 31 niedzieli roku; "Jestem wielkim Królem, mówi Pan Zastępów, a Imię moje jest straszne wśród narodów. Teraz was upominam kapłani, jeśli Mnie słuchać nie będziecie i nie weźmiecie tego do serca, by dać chwałę memu Imieniu. Mówi Pan Bóg zastępów, ześlę na was przekleństwo i zamienię w przekleństwa wasze błogosławieństwa. Oddaliliście się od prostej drogi i wielu weszło w ślepą uliczkę swymi naukami. Dlatego uczyniłem was wzgardzonymi wobec całego ludu.
Dlaczego nie zachowaliście Moich przepisów i robiliście wyjątki w Prawie? Czy wszyscy nie mają jednego Ojca? Po cóż więc postępować obłudnie jeden przeciw drugiemu"?

Czytając to, co mówi Malachiasz, powiedzą oni, że te słowa nie stosują się do waszych czasów. Będą czuli, że kłamią, ale utrzymywać będą swój sposób widzenia z diabelską zarozumiałością.

Tak było z poprzednimi orędziami, tak jest i teraz, bo utonęli w ciemności, i nic nie widzą, i widzieć nie mogą.

Nie wierzą, że Ja, Bóg Wszechmocny, zamienię ich błogosławieństwa w przekleństwa, które będą straszne, tak jak jest straszne Moje Imię, które dotknie tych poświęconych, którzy nie wytrwali w wierności Memu Prawu, Mojej Wierze i Mojej Miłości.


26. SERCA WASZE STWARDNIAŁY...

Jezus: Kapłani i zakonnice - pycha wasza oddaliła was od prostej drogi i staliście się przeszkodą dla tylu dusz, które zginęły z winy waszej, bo nie spełniliście dobra wam wyznaczonego, tylko zło, dając zły przykład. Serca wasze stwardniały i stały się nieczułe na natchnienia łaski. Zarozumiałość oślepiła wasz umysł i osłabiła wolę. Jesteście jak trupy chodzące. Dlatego uczynię, że będziecie coraz bardziej wzgardzeni przez ludzi, bo zawiedli się na was, gdyż zamiast bronić, rzuciliście ich na igraszkę potęgom zła.

Nie odwołujcie się do Miłosierdzia Bożego, bo czas Miłosierdzia nie został przyjęty. Teraz jest czas Sprawiedliwości! Najłatwiej jest wzywać Miłosierdzia Bożego, gdy nastąpi nieszczęście!

Zaprawdę, zaprawdę mówię wam - godzina jest bliska. Pokutujcie i żałujcie za grzechy, bo inaczej wszyscy zginiecie!

Synu teraz dosyć. Zawsze ci mówię: módl się i wynagradzaj i kochaj Mnie. Błogosławię ciebie i powstające stowarzyszenie, którego chciałem i chcę, jako wonny kwiat odnowionego Kościoła.


27. PONURE KRÓLESTWO SZATANA
6.11.1978 r.

Jezus: Pisz, mój synu. Jestem Jezusem. Wczoraj powiedziałem ci, że chcę uzupełnić problematykę Kościoła o tym co dotyczy życia. To, co najbardziej dotyczy Kościoła, to przede wszystkim działanie Jego nąjzacieklejszych nieprzyjaciół. Jest to rzeczywistość wyraźna, dokładnie objawiona, bogata w liczne znaki, potwierdzona tylu bolesnymi świadectwami i jest pierwszą przyczyną wszystkich cierpień ludzkich. Wierzyli w to i boleśnie przeżywali wszyscy święci, wszystkich czasów i wszyscy wybrani, bo inaczej nie zostaliby świętymi! Wybranym zostanie tylko ten, kto będzie doświadczony w tyglu potęg piekielnych.

Otóż ta rzeczywistość jest dzisiaj nie tylko dyskutowana, ale nawet wprost zaprzeczana przez duszpasterzy, którzy z jadowitą gorliwością rozszerzają tę niewiarę.

Synu mój. Ja Słowo Przedwieczne Boga, potwierdzam uroczyście istnienie ciemnego królestwa diabelskiego. Chcę ci nawet wyjawić krótko o naturze tej mętnej rzeczywistości.

Chcę prócz tego potwierdzić jeszcze raz, że celem Mojej tajemnicy Wcielenia było nade wszystko wyrwanie dusz piekłu wiecznemu, stworzonemu przez tego, który nie chciał i nie chce ulec Bogu w Trójcy Jedynemu, Alfie i Omedze wszystkiego i wszystkich.

Mówiłem, że piekło jest wieczne. Synu, tak jest na prawdę, choćby nawet zarozumiałość ludzka w swej bezgranicznej głupocie miała śmieszne pretensje zmieniać czy poprawiać wieczne zamiary Boże. Prowokacje duchów ciemności były i są tak liczne, że Ojciec Wszechmocny dawno by już ukarał tę niewdzięczną ludzkość, gdyby zabrakło wstawiennictwa Matki Mojej Najświętszej, a także modlitw i pokut sprawiedliwych.

Oto jeszcze raz potwierdzam to, co już powiedziałem w V części Orędzi. Cała czynność duszpasterska na ziemi Mojego Wikarego, biskupów i kapłanów dąży do niezmiennego celu: wyrwać dusze mocom piekielnym i doprowadzić je do Domu Ojca Niebieskiego.


28. MASONERIA - TO KOŚCIÓŁ DIABELSKI

Jezus: Synu mój, ile razy mówiłem i przypominałem, że Lucyfer i jego dwór w całej swej czynności i sposobie bycia małpuje Boga.

Ja Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek założyłem Mój Kościół hierarchiczny... ale również hierarchicznym kościołem na ziemi jest masoneria.

Ja, Jezus, rozsiałem twierdze duchowe w całym Moim Kościele... Masoneria, ten kościół diabła, rozsiał po świecie swoje loże z naczelnikami i szeregowcami w jednym celu, by przeciwstawiać się i zwalczać Mój Kościół. Ponieważ diabli są tacy na skutek buntu wobec Boga, cała ich aktywność jest skierowana i oparta na buncie, więc przeciwna temu, co się dokonuje w Moim Kościele.

Masoneria oparta, podtrzymywana i kierowana przez moce zła działając wewnątrz i zewnątrz Kościoła osiągnęła najwyższy poziom Jego niszczenia. Wewnątrz pozyskała wielu szeregowców na szczycie jak i u podstaw działania Kościoła. Zewnętrznie - masoneria kościelna przyjmuje maskę obłudy, ale uderza i zaraża swym trującym żądłem wszystkich, z którymi się zetknie.

Dzisiaj zaś przedstawiając swoje porachunki drobiazgowo od dawna przygotowane z oszukańczymi sztuczkami, nie waha się przedstawić oficjalnie to, co zawsze tak zazdrośnie ukrywała.

Niespełna rozumu przedstawiają tych, którzy pozostali i trwają w wierze, wierności Bogu i Kościołowi. Chociaż prawie cały Kościół jest więziony przez ponure moce piekielne i ziemskie, oprze się im i nie będzie zniszczony, a nawet z powodu swych aktualnych cierpień odrodzi się piękniejszy i bardziej jaśniejący niż kiedykolwiek.


29. WIELU NIE WIERZY W MOJĄ OBECNOŚĆ

Jezus: Synu mój, pytałem cię wiele razy, jak mogłeś pozwolić usidlić się mocom piekielnym w tylu walkach, które kosztowały cię wiele cierpień i wylanych gorzkich łez. Nawet i teraz musisz znosić prześladowanie, bo tak można je nazwać. Jest ono ukryte przed oczami innych ludzi, ale dobrze znane tobie. Sądzę, że teraz nie powinieneś już zadawać takiego pytania - zresztą wiele razy odpowiedziałem na nie.

Synu, zachowałem dla ciebie zadanie i wielkie posłannictwo. Konieczne więc było to bolesne doświadczenie zgodne z Moją Boską Wolą.

Ufaj więc synu i nie obawiaj się niczego. Przygotujcie się do dobrego wykonania swych zadań, a nie zabraknie wam nigdy pomocy Bożej.

Kochajcie się tak, jak Ja was kocham. Ile ludzi nie wierzy w Moją osobistą obecność wśród nich!

Jak wielka i smutna jest ciemność otaczająca takich ludzi! Błogosławię cię synu, i całe Zgromadzenie. Kochaj Mnie i módl się. Módlcie się i wynagradzajcie.


30. STRASZLIWA BROŃ: OBSESJA
6.11.1978 r.

(Maleficio - obsesja - owładnięcie - opętany zachowuje własną świadomość i zdaje sobie sprawę z działania szatana w jego władzach cielesnych - uwaga tłumacza).

Jezus: Pisz synu mój, jestem Jezusem. Wierny danej ci obietnicy, chcę mówić dalej o Kościele.

Przewrotność i złość ukrytych potęg zła jest tak wielka, że tylko z trudem można poznać całą ich głębię. Również z trudem można zrozumieć w jaki sposób złośliwość i przewrotność mogły wcisnąć się, jak olbrzymi toksyczny obłok, aż do najbardziej ukrytych zakątków Mego Kościoła, przenikając wszędzie, zatruwając i zaciemniając wszystko.

Czy można zliczyć dziś herezje raniące Kościół? Prócz tego ukryte moce piekła, posługując się członkami swego kościoła, rozszerzają wszelkie możliwe zło, by uderzać, ranić i dręczyć dusze i ciała członków Kościoła swą straszliwą bronią - obsesją.


31. OBSESJA WZBUDZA ZDUMIENIE I ZGORSZENIE NIEWIERZĄCYCH

Jezus: Dziś jest wiele ofiar obsesji! Liczba bez liczby...! Jednak to słowo obsesja, która jest przyczyną niewymownych cierpień, wzbudza zamieszanie, wątpliwość i niewiarę nawet u tych, którzy są jej ofiarami. Obsesja wzbudza szyderstwo i żarty u ludzi niewierzących. Wzbudza zdumienie a nawet zgorszenie u tych osób, które powinny znać naturę, źródło (etiologię) oraz przyczyny powstawania i rozwoju obsesji. Powinno znać się metody i środki obrony przed nią i umiejętność jej leczenia.

A kim są ci, którzy okazują zdumienie i podziw, słysząc dyskusję na temat obsesji? Jest nie do wiary jak dalece sięga przewrotność szatanów, ich sprzymierzeńców i współpracowników na ziemi, tym bardziej, że są oni kapłanami a nawet kardynałami. Bezczelnie oszukując, ze złośliwością i przewrotnością szatańską, w połączeniu z udawaną gorliwością, zabraniali kapłanom, oddanym swej pracy, używania dobrych i skutecznych środków wskazywanych już dawniej przez Kościół, przyjętych przez chrześcijan i wszystkich świętych. Celem wytłumaczenia swej obłudy podawali przepisy Soboru, mając na względzie usunięcie zabobonów, mogących poniżyć sławę Kościoła.

Doszli do tego, że zabronili kapłanom błogosławić osoby dręczone przez diabła, ograniczyli używanie wody święconej, pozwalając używania jej tylko we Mszy świętej niedzielnej, pod pozorem gorliwości o godność liturgii.


32. OBSESJA, CZYLI OBECNOŚĆ TAJEMNYCH CIEMNYCH MOCY

Jezus: Obsesja jest jedną z głównych sił negatywnych i niszczących ciało i dusze. Duszpasterstwo współczesne, zboczyło ze swej głównej drogi - to jest jak wyrwać dusze ze szponów ukrytych mocy zła.

To o czym mówię synu, to tylko małe fragmenty tragicznego zła dręczącego Mój Kościół. Osoby podlegające obsesji są straszliwą rzeczywistością, ale diabeł sprawił, że jest ona nie rozpoznana przez nie.

W rzeczy samej w woli tego, kto to dokonuje i o kim się mówi, nie ma winy, to wskazuje na nieświadomość i ciemnotę. Obskurantyzm stanowi część diabelskiej pracy szatanów, którzy przez swój kościół na ziemi rozszerzają tę ciemnotę, propagują ją w duszach, posługując się w tym obsesją.

Co znaczy określenie obsesja i czym ona jest? Jest to obecność mocy ciemnych ukrytych w osobach, miejscach i rzeczach, które zwykle stwarzają sytuację cierpienia duchowego i materialnego. Mówię zwykle, bo nie zawsze tam gdzie są obecne ciemne ukryte moce, będzie tam cierpienie. Ci, którzy są sprawcami obsesji, lub będący narzędziami ciemnych tajemnych mocy, nie podlegają cierpieniu duchowemu czy materialnemu, gdyż moce, którym służą - oszczędzają im tego.

Spirytyzm - wywołujący tajemne moce nie jest nigdy od Boga, lecz zawsze z piekła. Jest on środkiem rozszerzania na ziemi królestwa księcia ciemności. Służący kościołowi szatana są oni "apostołami" i "delatorami" tajemnicy jego obecności w duszach, miejscach i rzeczach, jak też autorami cierpień nie do wiary.

Zaprzeczanie faktom i następstwom zdradliwego działania tajemnych mocy piekielnych równa się zaprzeczaniu Boga, który, by uwolnić ludzkość od nieszczęść, zesłał na ziemię Mnie, Słowo Przedwieczne Boga, Które stało się Ciałem, aby umrzeć na Krzyżu.

Na dziś dosyć.

Błogosławię cię, kochaj Mnie.


33. DUSZE - OFIARY OBSESJI
6.11.1978 r.

Jezus: Pisz, mój synu. Jestem Jezus. Chcę mówić dalej o tym, jak tajemne moce piekła chwytają dusze niedoświadczone, nieroztropne, szukające zawsze nowości, słabe i bezbronne, bo nie mające pomocy duchowej z własnego niedbalstwa lub niedbalstwa tych, którzy obowiązani byli troszczyć się o ich życie duchowe. Są to dusze zwodzone zabronionymi złudzeniami i prawie zawsze oszukane...

Nie mam jednak zamiaru zamknąć wszystkich dusz w tych kategoriach. Są przecież dusze dobre, święte, dążące szczerze ku doskonałości, a które z dopuszczenia Bożego są objęte obsesją. Wtedy ich cierpienie staje się wynagrodzeniem, oczyszczeniem i uświęceniem, wzbogaceniem i odkupieniem. Każde cierpienie, jeśli jest przyjęte z wiarą i ofiarnie przeżyte, uświęca dusze.

Don Ottavio: Które dusze mogą ulec obsesji?

Jezus: Teoretycznie wszystkie, jedne bezpośrednio lub pośrednio, pod wpływem mocy zła, inne za dopuszczeniem Woli Bożej. Jednak obsesja nosi zawsze na sobie pieczęć piekła szczególnie wtedy, gdy źródłem jej jest masoneria.

Don Ottavio: Czy ogarnięci obsesją mają wszyscy tą samą naturę?

Jezus: Pod wieloma względami tak, gdyż muszą znosić cierpienia duchowe i fizyczne.

Don Ottavio: Czy są oni wszyscy jednakowi?

Jezus: Nie, różnią się bardzo między sobą. Obsesja spowodowana przez konsekrowanego przybiera zawsze na sile: jest poważna z uwagi na większą złośliwość i dłuższy czas potrzebny do uwolnienia osoby dotkniętej.

Kto staje się winnym obsesji przez wywołanie złych duchów, może określić naturę, liczbę obecnych demonów, których zwykle jest trzech, czasem nawet więcej.

Jednak skutki każdej obsesji zależą od dopuszczenia Woli Bożej.


34. CO CZYNIĆ?

Don Ottavio: Jakich środków należy użyć, by uwolnić dusze dotknięte obsesją?

Jezus: Synu mój, mówiłem ci już, że egzorcysta nie może spodziewać się pociechy, lecz tylko i zawsze cierpienia. Rzadko też ujrzy skutek swych działań. Ja, Przedwieczne Słowo Boże, tyle razy dałem wam przykład przepędzania diabłów i leczenia chorych. Lecz by egzorcyzm był skuteczny, musi być dokonany przez świętych kapłanów.

Nadejdzie dzień, w którym prawdziwie święci biskupi przypomną sobie moje polecenie: "Idźcie, głoście wszystkim Ewangelię, chrzcijcie ludzi, uzdrawiajcie chorych i przepędzajcie czarów"

Egzorcysta winien być nie tylko człowiekiem świętym, ale także mężem głębokiej modlitwy. Powinien korzystać z wszystkich znanych środków, w które niestety dzisiaj już nikt nie wierzy. Skuteczność egzorcyzmu zależy od posiadanej wiary i łaski - egzorcysty.

Prócz tego będzie udzielał prywatnie błogosławieństw, które nie potrzebują żadnego pozwolenia biskupa. Jednak, gdy egzorcyzm jest publiczny, wykonywany w imię Kościoła, konieczne jest pozwolenie Ordynariusza danego miejsca, w którym Kościół znajduje się.

Mówiłem już dawno, że strategią Boga jest zamieniać na dobro - całe zło, zdziałane przez moce piekielne i ich zastępy. Tymczasem moce piekielne starają się obracać na zło, całe dobro dokonywane na ziemi przez dusze dobrej woli.

Godzina uwolnienia duszy z obsesji jest zawsze określona Wolą Bożą i może być przyśpieszona dzięki pracy, wierze i pragnieniu uwolnienia chorego. Może też być przedłużona dla braku współpracy, wiary i pragnienia uwolnienia, lub nawet przez trwający jeszcze czyn ze strony tego, kto go wywołał.

Obsesja może też być zatrzymana lub przedłużona tajemniczym zamiarem Miłości pragnącej zbawić dusze dotknięte, wraz z winowajcą, w szczególnym planie zbawienia.

Synu mój, czas upływa i już jest bardzo blisko godzina w której wszystko zostanie nazwane po imieniu. Ujrzy światło dzienne diabelski plan dążący do zatarcia tych bolesnych i szkodliwych rzeczywistości, którymi chciano zaatakować Kościół, nie pozwalając Mu bronić się. Posługując się zaś mężami Kościoła, szatan chciał umocnić swój diabelski plan i osłonić go przed wszelkim kontratakiem, który by mógł przeszkodzić jego eskalacji.

Jest to kolosalne oszustwo, którego ofiarami staje się wiele dusz, które płacą swymi cierpieniami i nie otrzymują żadnej pomocy i pociechy od tych, którzy w zamiarach bożych powinni być ich opiekunami i obrońcami.

Na dzisiaj dosyć. Błogosławię cię, jak zawsze, kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj.


35. SPISKI PRZECIW KOŚCIOŁOWI
7.11.1978 r.

Jezus: Pisz synu mój. Jestem Jezus. Trudna próba, którą teraz przeżywasz potwierdza to, co ci powiedziałem. Uprzedzam teraz twoje pytanie i mówię: nie zesłałem tej przykrej próby tylko dla ciebie, jest ona raczej dla innych. Kiedyś zrozumiesz to i przekonasz się o prawdzie Moich słów. Cały ludzki świat został strasznie oszukany i moją Wolą jest, by prawda została ludziom ujawniona. Ty, mój synu, zostałeś wybrany, jako uległe narzędzie w realizacji Mego planu odnowy i odrodzenia Kościoła.

Obecnie nienawidzą ciebie, a dlaczego? Wiesz o tym. Twoi niewidzialni i widzialni wrogowie wyczuwają, że miesiące już są policzone, że godzina w której Kościół, narody i państwa odkryją kolosalne oszustwo, którego byli ofiarą przez całe wieki - jest bliska - stąd taki gniew!

Ty, mój synu jako wybrany prorok, będziesz musiał oznajmiać duszom słowami i pismem o paradoksalnym i okropnym spisku przeciw Kościołowi i narodom. Zagłuszono w nich światło rozumu, rozsądku i światło Wiary. Nie mówię tu tylko o wierze katolickiej, ale mam na myśli wszelkie religie. Pozwala się, by uczeni, politycy, artyści, literaci i kościelni - mam tu na myśli należących do kościoła Lucyfera na ziemi, oraz tak liczni teologowie, współzawodniczyli w niszczeniu wielkich wartości Objawienia. Pozwala się, powtarzam, by wszyscy oni współubiegali się w niszczeniu pod błahymi pretekstami to wszystko, co było dane ludom i narodom jako drogocenne dziedzictwo prawdy, piękna i chwały całego rodzaju ludzkiego, jako jedyna spuścizna prawdziwej cywilizacji.


36. PRAWDZIWA SYNTEZA TRAGEDII CZŁOWIEKA

Jezus: Synu mój, wkrótce V część Orędzi oświeci ludzi co ich w niedługim czasie czeka. Tytuł tego Orędzia brzmi: "Miara jest pełna, czasza się przelewa". Ludzkość osądzi się sama. Zawarta tam jest rzeczywista synteza nieludzkiej tragedii, przygotowanej przez wieki przez szatana i jego współpracowników - ludzi, którzy prawie przez wszystkich byli uznani za wielkich.

Gdy rozważyć to w świetle rozumu, wiary i logiki, widzi się okropną niedorzeczność. Natomiast, gdy ujmie się to w ramy historycznego konfliktu wynikającego z nieubłaganej nienawiści tajemnych potęg ciemności przeciw Mocom Światła, zawsze można zauważyć straszliwą logikę tego stanu rzeczy. Pozostaje zawsze tajemniczym faktem, że właśnie ludzie bardziej uzdolnieni dają się łatwiej oślepić przez ciemność piekielną i są autorami twórczego zła, ruiny duchowej, materialnej, intelektualnej, moralnej i cywilnej.

Nie, synu mój, to nie przesada, jak mówią niektórzy. Nie jest to również przesadny pesymizm, jak zarzucają inni. Nie są to w ogóle odpowiednie terminy, by określić ruiny spowodowane przez tych ludzi zmarnowanych pychą, ruiny wszelkiego rodzaju, a pochodzące z nienawiści.

Nie, nie jest przesadą ponieważ olbrzymi zbiór zła, możecie poznać tylko częściowo przez wasze ograniczone widzenie. Z upływem czasu, gdy zło się zwiększy i osiągnie swój najwyższy szczyt, wtedy - wyjąwszy wybranych - wszyscy inni staną się ofiarą.


37. NIEŚWIADOMOŚĆ LUDZKA

Jezus: O nieświadomości ludzka jakże jesteś tajemnicza i niepojęta...

Wyrzec się Światła - dla ciemności, wyrzec się Prawdy - dla błędu, wyrzec się Życia - dla śmierci, wyrzec się Miłości - dla nienawiści.

Jak wytłumaczyć ten niepojęty fenomen jeśli nie szkodliwym wpływem mocy i tajemnicy potęgi zła, której nie uznaje się dzisiaj?

Sam fakt, że te moce zła przewyższają naturę ludzką, nie wystarcza do usprawiedliwienia ich obecności między ludźmi, ani ich szkodliwego działania niszczącego dusze i ciała.

Synu mój, jeszcze trochę czasu, a zrozumieją wszyscy to, czego tak uparcie nie chcieli dotąd przyjąć.

Nie obawiaj się, byłeś uprzedzony o wszystkim, toteż nie lękaj się wybuchów nienawiści względem ciebie. Potwierdza to tylko twoje posłannictwo z powodu którego piekło cię nienawidzi. Lecz jeśli diabeł nienawidzi ciebie, wynagrodzi ci to Moja Miłość.

Potwierdzam to, co powiedziałem Moim błogosławieństwem, które rozszerzam na całe Zgromadzenie, znoszące dziś tak ciężką próbę.

Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj.


38. APOSTOLSTWO EGZORCYZMU
11.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu mój, jestem Jezusem i pragnę rozmawiać dalej na ten temat.

Kim są ci, którzy powinni egzorcyzmować?

Z mandatu Bożego, z obowiązku sprawiedliwości i miłości bliźniego są nimi biskupi, którzy mogą spełniać tę władzę pośrednio lub bezpośrednio. Władza egzorcyzmowania jest władzą uwolnienia duszy, którą owładnął jeden lub wielu szatanów, od ukrytej mocy zła. Jest to apostolstwo bardziej bezpośrednie, bo przyczyną Tajemnicy Mego Wcielenia było właśnie to, czyli wykupienie dusz od diabłów i ich dzikiej tyranii za cenę Mojej Przenajświętszej Krwi.

Don Ottavio: Czy wszyscy ochrzczeni na ziemi nie powinni się kochać bardziej niż bracia?

Jezus: Czy nie dałem Mojemu Kościołowi dokładnych przepisów i praktycznych wskazówek, jak kochać swych braci, podając również sposób jak skonkretyzować tę miłość przez spełnienie dzieł miłosierdzia względem ciała i duszy?

Otóż najbardziej chorym jest człowiek poddany obsesji, gdyż cierpi on na duszy i ciele - potrzebuje więc większego zrozumienia i pomocy.

A kto może mu bardziej pomóc, uwolnić i ulżyć w cierpieniu niż biskup, który ma pełnię charyzmatu kapłaństwa?


39. CIERPIENIE JEST KONIECZNE

Jezus: Jeśli biskup jest na prawdę święty nie zabraknie mu zrozumienia, ani łaski do skutecznego działania na korzyść cierpiącego obsesję. Jeśli nie jest święty, niczego nie zrozumie i sam może potrzebować pomocy egzorcysty.

Synu mój, by stanąć wobec nieprzyjaciela, trzeba wiary, odwagi, mocy, pokory i innych darów, które nie mają nic wspólnego z pychą.

Możesz szukać wszędzie, ale dzielnego egzorcystę znajdziesz tylko wśród pokornych, a nigdy wśród pysznych.

Dobry egzorcysta nie będzie nigdy szukał uznania, bogactwa i wygody, lecz miłuje ubóstwo. Szukający dobrobytu ziemskiego nie będzie Bożym człowiekiem i jego apostołowanie nigdy nie będzie zwrócone ku chwale Bożej i dobru dusz.

Skutecznie działający egzorcysta nigdy prawie nie pozna dobrego wyniku swej pracy. Przyjmuje on również chętnie cierpienie, jako dar boży i główną broń w swej walce. Broń ta odstrasza przeciwnika i pomaga do zwycięstwa walczącemu.

Synu mój, po większej części podstępne preteksty dla których wielu biskupów już nie egzorcyzmuje, znajduje w tym swe uzasadnienie. Uprzedziłem już, że nadszedł czas, aby mówić bez ogródek i bez domysłów. Jakie powodzenie może mieć nad nieprzyjacielem człowiek, który już jest jego zdobyczą i więźniem?

W Moim Kościele odrodzonym nie chcę mieć nic zeskorupiałego. Wszystko będzie czyste jak było od początku planowane.

Oficer, który w walce nie wyprzedza swych żołnierzy, nie jest dobrym przewodnikiem i nie może spodziewać się zwycięstwa. Zwycięstwo nie należy do tchórzów, tylko do odważnych!


40. EGZORCYZMOWANIE JEST SZCZYTEM PRACY DUSZPASTERZA

Jezus: Wiele już razy mówiłem, że jeśli się wierzy w Moją Ewangelii, jest rzeczą niemożliwą nadawać Moim Słowom inne znaczenie niż mają. Były one jasne, proste i wyraźne:

"Idźcie, głoście Moją Ewangelię... uzdrawiajcie chorych i wypędzajcie czartów". Wszystkie Moje Słowa są wieczne i niezmienne. Czy więc wierzy się im, czy też nie? Jeśli nie wierzy się Moim Słowom, to po co zostaje się pasterzem dusz, jeśli się nie spełnia głównego celu pasterzowania?

Tłumaczą się tym, że egzorcyzmować może jakiś kapłan oddelegowany w tym celu. Obłuda ludzka naprawdę nie ma granic. Mówiłem już, mój synu, że nie można kochać przez delegata. Również dobro, gdy ma się wszelkie możliwości do jego spełniania, należy wykonać osobiście, a nie przez kogoś trzeciego.

Otóż jakim większym dobrem może być niż wykonanie egzorcyzmu, który stanowi szczyt duszpasterstwa!

Trzeba tu dodać, że biskup ma święty obowiązek przodować przykładem - innym. Mając zaś pełnię władzy kapłańskiej, posiada szczególną moc właściwą biskupowi.

Biskupi, którzy spełniają to swoje główne zadanie wyrzucenia czartów, delegując jednego lub więcej kapłanów do swojej diecezji, wykazują tym często niedostateczność wiary, brak wrażliwości pasterskiej oraz zupełny brak realistycznej wizji prawdziwej smutnej sytuacji. Dzisiaj bardzo wiele ludzi cierpi na obsesję i błaga o pomoc, a nie znajduje jej NIGDY u biskupów, jak również nigdy u kapłanów, których niewiara i brak miłości osiąga taki poziom, że szydzą z tych, którzy potrzebują pomocy.

Synu, na teraz dosyć, choć temat nie jest jeszcze wyczerpany.

Błogosławię ciebie i osoby drogie tobie.

Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj.


41. KTO MOŻE EGZORCYZMOWAĆ?
12.11.1978 r.

Jezus: Oto jestem Ja, Jezus, chcę mówić dalej na ten temat.

Kto może egzorcyzmować? Prócz biskupów, naturalnie kapłani, którzy mają władzę delegowaną od biskupa. Do konsekracji kapłańskiej jest włączona również władza egzorcyzmowania, ale mówimy tutaj o egzorcyzmie oficjalnym, którego biskupi zastrzegli sobie, natomiast egzorcyzm prywatny dozwolony jest wszystkim kapłanom, a nawet i laikom.

Jak ci to już mówiłem poprzednio, egzorcysta powinien być zawsze osobą o głębokim życiu wewnętrznym, żyjącym pełnią życia Łaski, całkowicie świadomy głębi natury tragicznej walki z tajemniczymi, lecz rzeczywistymi mocami zła. Powinien wiedzieć o przebiegłościach i zasadzkach, jakie te moce usiłują zawsze zastawiać wszystkim, lecz zwłaszcza tym, którzy występują przeciw piekłu bez lęku, ale z konieczną roztropnością.


42. NAJSILNIEJSZY SPOSÓB ATAKU

Jezus: Kapłani, którzy po biskupach mają udział w Królewskim Kapłaństwie Chrystusa, powinni uważać egzorcyzmy za główny obowiązek swego stanu, a więc za obowiązek sprawiedliwości i miłości bliźniego. Jeśli kapłan jest przekonany, jakim winien być, wie że jest współodkupicielem z Chrystusem, i że odkupić to znaczy uwalniać dusze uwięzione przez moce zła. Powinien również wiedzieć, co jest pierwszym i najpotężniejszym środkiem ataku na przeciwnika. Mocne z powodu wyższej natury złe duchy, nie unikają również ciosów podstępnych na szkodę dusz, zwłaszcza gdy są wzywani przez osoby przewrotne, by owładnąć tymi duszami i dręczyć je na wszelki sposób.

Jeszcze raz przypominam, że jest rzeczą niedorzeczną i paradoksalną, by kapłan ignorował lub twierdził, że nie wierzy w istnienie diabłów i w ich nienawiść do każdego człowieka bez żadnego wyjątku, lecz zwłaszcza ku duszom żyjącym w łasce. Równałoby to się ze stwierdzeniem, że nie wie po co został kapłanem i jakie są jego zadania wśród świata!

Można porównać takich kapłanów do oficerów w wojsku, którzy nie wierzą, że powinni walczyć przeciw nieprzyjacielowi, który na nich napada i twierdzą, że go wcale nie ma, że to tylko utopia dawnych czasów. A tymczasem liczni żołnierze padają zabici na ich oczach.

Takim jest rzeczywiste położenie wielu kapłanów tego szalonego i niewierzącego pokolenia, które patrzy bez żenady na działanie niszczące potęg diabelskich, udają nawet zdumienie, gdy ktoś ich oskarża o współdziałanie z przeciwnymi mocami zła!


43. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA LAIKATU

Jezus: Pewnej nocy w 1974 roku powiedziałem do Ciebie, abyś postarał się o wiele krucyfiksów, które dasz pobożnym świeckim, ożywionych duchem wiary i miłości, których już nie spotykam u Moich kapłanów. Niech laicy błogosławią, bo kapłani nie tylko już nie błogosławią, ale wyśmiewają się z tych, którzy to jeszcze czynią.

Ponieważ kapłani zaniedbali główny cel swego powołania, wtedy Ja, Słowo Przedwieczne Boga, wezwałem ciebie, abyś poszukał pobożnych ludzi, bojących się Boga, by zastąpili zmaterializowanych kapłanów. Laicy niech udzielają błogosławieństw bez obawy. Zapewniam, że będą one skuteczne.

Czyń tak nadal, bo potrzeba jest wielka. Kościół przenikają wrogie moce od wewnątrz, jak również na zewnątrz. Ty wiesz, skąd przyjdzie zwycięstwo tego obecnego, olbrzymiego konfliktu.

Nie miej żadnych wątpliwości, synu mój. Zapewniam cię, że moce piekielne coraz bardziej będą występowały przeciw tobie, lecz nie lękaj się. Powiedziałem ci już, że Miłość Moja obficie wynagrodzi cię. Nikt nie będzie mógł działać przeciwko tobie.

Ofiaruj mi swoje cierpienie, a Ja przemienię je w światło i łaski dla wielu dusz pogrążonych w mrokach niewiary.

Błogosławię cię, synu i twoje Stowarzyszenie, tak mi drogie, bo jest ono i będzie nadal latarnią światła w ciemnościach.

Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj.


44. KAŻDY BIERZMOWANY JEST ŻOŁNIERZEM
13.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu mój, to Ja Jezus chcę nadal rozwinąć temat obsesji, gdyż często obecna jest w Kościele.

Wczoraj mówiłem ci, kto jest obowiązany do przeprowadzania egzorcyzmów osób dotkniętych obsesją i zaznaczyłem, że nawet pobożni laicy mogą i powinni to czynić. Zapewne, wielu okaże tu zdumienie, inni zaś udawać będą zgorszenie z powodu Moich słów. Lecz ani ich zdumienie, ani ich zgorszenie nic tu nie zmieni.

Każdy bierzmowany człowiek jest wpisany do wielkiego Wojska Kościoła. Każdy natomiast ochrzczony jest włączony do Mistycznego Ciała Chrystusa i nabywa Łaskę, która go czyni synem Bożym ze wszystkimi atrybutami przynależnymi do tego wielkiego daru Bożego. Każdy zaś bierzmowany staje się żołnierzem i nabywa wraz z otrzymanym znamieniem - choć niewidzialnym, lecz wiecznym - prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich czynnościach Wojska, do którego należy. Głównym zadaniem jest zwalczać wspólnego nieprzyjaciela.

Sakrament bierzmowania tak jak kapłaństwa, daje wam wielki udział w Królewskim Kapłaństwie Chrystusa, najwyższej ofiary, jedynej, wielkiej ofiary prawdziwie miłej Ojcu, przez którą dusze zostają odkupione, czyli uwolnione od tyranii złego.

Z sakramentem bierzmowania związane są SIEDEM ŚWIĘTYCH DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, które jeszcze bardziej wszczepiają dusze w Ciało Mistyczne, wzmacniając również całe Ciało Społeczne Chrystusa. Tak jak każde dziecko, doszedłszy do pewnego wieku, zostaje zapisane do szkoły, aby przez otrzymaną wiedzę mogło lepiej pracować dla dobra społeczeństwa.


45. DEZERCJA KAPŁANA – TO UDERZENIE W KOŚCIÓŁ

Jezus: W dzisiejszym Kościele nie rozumie się tak prostej sprawy. Z drugiej strony zaś jest rzeczą zastanawiającą, że wielu kapłanów nie zna dziś ani natury, ani celowości tego sakramentu tak ważnego i znaczącego w życiu dzieci.

Nie wierząc już w piekło jak mogą kapłani tłumaczyć dzieciom, że ten sakrament ustanowiony został przeze Mnie, aby każdy człowiek przychodzący na ten świat mógł stanąć przy Mnie i walczyć z ciemnymi mocami piekielnymi.

Dlatego właśnie powiedziałem owej nocy, abyś dał Krzyże pobożnym laikom, a nie wszystkim! Dlaczego? Ponieważ nie wszyscy są dobrzy, nie wszyscy są w łasce i boją się Boga. Braki te uniemożliwiają, by błogosławieństwa były skuteczne. Mówiłem również, że ofiary szatanów nie mogą mieć żadnej władzy nad nimi. Jeśli świat pełen jest zła, to dlatego, że moce piekielne nie znajdują żadnego oporu w świecie, ani w Moim Kościele. Oczywiście są tu małe wyjątki. Piekło dziś zwycięża dlatego, ponieważ wielkie wojsko Moich żołnierzy jest w rozsypce, a więc i zdezorganizowane.

O, ile jest dezerterów w Kościele i to nie tylko wśród zwykłych żołnierzy, ale i wśród oficerów i dowódców...

Gdy w jakimś wojsku zdarzają się dezercje, to porażka jego jest nieunikniona! Jednak Mój Kościół nie zginie, bo Bóg w Trójcy Jedyny na to nie pozwoli. Teraz jest On więziony przez ciemne moce zła... Ty wiesz co było, co jest i co będzie wkrótce. Są to rzeczy straszne, w które dusze dobre i proste z trudem mogą uwierzyć.


46. KOŚCIÓŁ ŻYJE!

Jezus: Synu mój, wiem co myślisz: jeśli Kościół jest więziony, to próżne są wysiłki, by uwolnić dusze-niewolnice wroga!

Ale tak nie jest! Choć Kościół jest w niewoli, to jednak żyje! Może więc jeszcze działać, pewnie z trudem, nie licząc wiele na powodzenie swoich wysiłków.

Czyn jest zawsze znakiem życia, tak jak dym zwykle jest znakiem ognia, choć się go nie widzi. Gdy jakiś naród znajduje się w niewoli, dąży wówczas do odzyskania wolności i swobody, staje się ostrożny i roztropny. Powinniście podobnie postępować, bo walczący razem z szatanem patrzą na was i spiskują przeciw wam.

A więc działajcie, lecz roztropnie, zwłaszcza bądźcie powściągliwi w mowie. Królowanie szatana, choć jest bliskie wielkiej porażki, osiągnęło obecnie najwyższy poziom swej potęgi na ziemi,

Synu, błogosławię cię, a ze Mną Moja Matka i święty Józef, którzy obserwują waszą walkę.

Rozszerzam Moje błogosławieństwo na wszystkich, którzy modlą się, ufają i cierpią dla Chwały Mego Imienia i dla zbawienia dusz. Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj.


47. KRÓLESTWO SZATANA JEST CIEMNOŚCIĄ
13.11.1978 r.

Jezus: Synu, weź pióro i pisz. Mówiłem o przerażającej rzeczywistości, o przerażającym oszustwie dokonywanym przez szatana ze szkodą dla ludzi, lecz należy powiedzieć dokładniej ze szkodą dla całej ludzkości. Następstwa tego nie można wyrazić słowami ludzkimi, bo człowiek jest za mały, by móc to zrozumieć, ale dość wielki, by to znieść.

Nieświadomość jest jakby obłokiem rodzącym ciemność, a ciemność jest jakby mgłą przeszkadzającą w widzeniu rzeczy.

Królestwo szatana na ziemi jest królestwem ciemności, zasłania wszystko tak, że nie widzi się co szatan czyni od tysięcy lat, a zwłaszcza w tych dwóch ostatnich stuleciach, celem zniszczenia Kościoła i całej ludzkości. Nie widzi się co on czyni, by szkodzić Królestwu Bożemu w swym szalonym, prawdziwie szalonym złudzeniu, zniszczenia Mnie, Boże Słowo Przedwieczne, które stało się Ciałem.

Królestwo ciemności nie jest przedwieczne, ani wiekuiste. Zrodziło się ono i powstało w przeciwieństwie do Królestwa Bożego z inicjatywy Lucyfera, za którym poszedł Belzebub, Szatan i liczne zastępy aniołów.

Niedorzeczna myśl tych buntowników, ich niedorzeczna wola, polegała na tym, że chcieli współzawodniczyć z Bogiem, uważając się nie tylko za równych, ale wprost wyższych od Niego. Dlatego w dalszym ciągu buntują się i nie mogą tego buntu zakończyć. Nie będą też mogli nigdy pojąć i uwierzyć w Tajemnicę Wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego.

To, że Przedwieczny Syn Boży mógł przyjąć naturę ludzką, naturę niższą od ich natury, jest dla nich rzeczą tak absurdalną, że nie chcą w nią uwierzyć, ani przyjąć.

Stąd bezgraniczna nienawiść i bunt, wywołujący wielką bitwę i straszną szczelinę, jaką tworzy życie w ciemnościach piekła. Stąd również nienawiść nieukojona i niewyczerpana, rodząca zazdrość i zawiść przeciw naturze ludzkiej.


48. CIERPIENIE W PIEKLE

Jezus: Te potwory bez miłości, niezdolne nawet wyobrazić sobie miłość, nie będą nigdy mogły ukochać stworzenie ludzkie. Otaczają ludzi pochlebstwami, kłamstwami i bezczelnością, aby potem bardziej udręczyć. Te potworne stworzenia, chociaż obdarzone darami naturalnymi jak rozum, wola i inne, nie będą mogły ich nigdy używać w dobrych celach, lecz jedynie dla pełnienia zła.

Zimne wyrachowania w swych planach niszczenia, odczuwają sadystyczną potrzebę coraz większego zagłębiania się w nieprawości: myśli mają złe, chcą zła i dokonują je.

Pod osłoną ciemności nasilają się spiski, które dokonują wspólnie ze swoimi współpracownikami - "przez kościół" - masonerię. Chcą wywołać na ziemi bitwę, jakiej jeszcze dotąd nie było, chyba jak w konflikcie dokonanym na niebie, a niewidzialnym oczom ludzkim.

Tak rzeczywiście było i doprowadziło do rozdziału Aniołów Światłości. Zaistnieli wówczas "aniołowie" ciemności i jednocześnie powstało wiekuiste piekło. Jest to miejsce kary dostosowane dla tego, kto ze zwykłej złośliwości wyrzeka się Światła dla ciemności, królestwa szczęścia dla miejsca najstraszliwszej nienawiści i nieugaszonej rozpaczy. Jest to szaleństwo naprawdę niewyobrażalne.

Królestwo ciemności jest rządzone przez trzech - Lucyfera, Belzebuba i Szatana - hierarchicznie. Jest to królestwo nienawiści i nieprawości, a kieruje się namiętnościami najwstrętniejszymi.

Jest to królestwo okropności, których nie spotka się w żadnym innym miejscu wszechświata i nie można jego opisać słowami ludzkimi.

Podwładnymi tego królestwa są ci aniołowie, którzy wraz z Lucyferem, Belzebubem i Szatanem dokonali wielkiego buntu.

Królestwo to wzrasta jednak ciągle, bo powiększają je wszyscy ludzie, którzy mówią "nie" na plan Zbawienia, a - "tak" - na diabelski plan piekła.

Ludzie umierający w grzechu śmiertelnym, pozostają w nim na wieki. Lecz aniołowie i ludzie przynoszą również do piekła swe dary naturalne, a im były one większe, tym większą jest kara. Ponieważ Bóg, Nieskończona Sprawiedliwość, płaci każdemu w miarę jego zasług, toteż i w piekle cierpi się stosownie do otrzymanych na ziemi darów.


49. NAWRÓĆCIE SIĘ... PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO

Jezus: Kto na ziemi był szczególnie umiłowany przez Boga i otrzymał drogocenne dary Łaski i Miłości, a także - powołanie, którego zazdroszczą mu aniołowie niebiescy... a jeszcze miał szczęście otrzymać wzniosłe posłannictwo Kapłana Bożego z wszelką przypisaną do niego godnością i władzą jakich nie ma żaden anioł, nawet najwznioślejszy... i taki kapłan, gdy się potępi, zostanie otoczony tak przerażającym ogniem, że tego nigdy żaden język ludzki nie będzie zdolny wyrazić.

Moi biedni Konsekrowani, zakorzenieni w grzechu i dwu pożądliwościach (ciałach i duszy), gdybyście wiedzieli, co was czeka i co zawisło nad waszą głową, nie wzgardzilibyście wtedy najostrzejszą i najdłuższą pokutą! Nawróćcie się... nawróćcie, póki nie jest za późno... To Sam Jezus zwraca się do was z tym wezwaniem! Upadnijcie na kolana przede Mną Ukrzyżowanym i proście o miłosierdzie i przebaczenie! Teraz dosyć, mój synu, błogosławię cię, a zarazem tych, wszystkich, którzy są ci drodzy, oraz tych wszystkich, którzy modlą się o zbawienie Moich Konsekrowanych. Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj!


50. Z WŁASNEJ WINY CZŁOWIEK ZBUNTOWAŁ SIĘ
13.11.1978 r.

Jezus: Pisz synu, to Ja Jezus. Po zasłużonej przerwie wołam cię znowu do pracy, ty Moje "małe stępione pióro".

Człowiek, mała lecz zadziwiająca synteza trzech królestw wszechświata, prawdziwy wszechświat w miniaturze, nie wyszedł z nieskończonej stwórczej Potęgi Bożej takim, jakim jest dzisiaj. Wyszedł piękny i doskonały z odblaskiem duszy, jako tchnienie Potęgi Bożej. Był wolny i odpowiedzialny za swe czyny, zdolny do panowania nad materią, do szybowania w nieskończonych horyzontach boskiej wieczności, do wgłębiania się i wyjścia poza granice natury ludzkiej, by dosięgnąć duchem nieskończonych piękności i radości Boskiej Trójcy... a to wszystko, kiedy będzie w oczekiwaniu wejścia do domu Ojca, do Nieba.

Lecz dnia pewnego, najsmutniejszego ze wszystkich dni, - człowiek został dotknięty ciemnością piekła pełną nienawiści i buntu. Wtedy z własnej winy został zanurzony w buncie i nienawiści, z której nie wyszedłby nigdy, gdyby Miłość Boga Stworzyciela nie zapewniła mu zbawienia poprzez Dzieweczkę, Matkę Słowa Przedwiecznego - Zbawiciela ludzkości.


51. PRZYJŚCIE ZBAWICIELA

Jezus: Człowiek piękny, doskonały i szczęśliwy przestał być takim, gdy popełniwszy dobrowolną winę, został wygnany ze swego jasnego mieszkania i musiał się wziąć za pracę, która towarzyszyć mu już będzie przez cały czas jego przebywania na ziemi, aż do końca czasów.

Lecz Bóg ulitował się nad człowiekiem i nie opuścił go, a po obietnicy Odkupienia była również obietnica przyjścia Zbawiciela. Nastąpiło tysiącletnie przygotowanie na tę chwilę naznaczoną Wolą Bożą przy niezawodnej pomocy Ducha Świętego, tego Światła i Kierownika wszystkich, którzy przedkładają drogę zbawienia nad ciemną ścieżkę zguby.

Jeśli teraz rozważysz aktualną sytuację ludzkości w sposób neutralny, czyli bez uprzedzeń, zobaczysz, ze jest ona zupełnie inna, niż powinna być w świetle rozumu i wiary. Boskie pomoce Odkupienia są tak obfite i bogate, że przewyższają wszelkie pojęcia. Powinny więc pomóc w zwyciężaniu Dobra nad złem, pokoju nad wojną, prawdy nad błędem, a więc doprowadzać do. osądu pozytywnego, a jak jest naprawdę?

Dlaczego ludzie, chrześcijanie i duchowieństwo, mimo obfitych środków nadprzyrodzonych, które mają do dyspozycji, doszli do aktualnego chaosu? Dlaczego, mój synu?!


52. ŚWIADOMY BUNT

Jezus: Nie wystarczy tłumaczyć obecne położenie Kościoła i ludu, raną zadaną ludzkości na początku jej zaistnienia, czyli skłonnością do namiętności i zła, ani też interwencją mocy piekielnych, bo ponad tym góruje odpowiedzialność ludzka, której nie trzeba zaprzeczać, lecz patrzeć na nią głębiej, by zrozumieć to, co się dzieje.

Bóg jest sprawiedliwy i nie pozwoliłby nigdy na karę niezasłużoną, dlatego, zapowiedziana od dawna godzina oczyszczenia będzie druzgocącym dowodem na brak odpowiedzialności ludzkiej, osób, narodów i Kościoła. Należy tę godzinę przyjąć jako doświadczenie w celu świadomego i dobrowolnego zwrócenia się do Boga.

Spójrz, mój synu na tę ludzkość w jej różnych aspektach:

Przypatrz się środkom komunikacji społecznej, które właściwie są środkami zepsucia. Telewizja, prasa, radio, wszystko to jest zgnilizną, bo pod pretekstem informowania opinii społecznej, deformuje ją, szerzy i umożliwia kontakt ze złem. Zachęca do gwałtów i demoralizacji i powoduje rozpadanie się tkanki społecznej.

Kto pojmie rozciągłość zła uczynioną nieletnim, przez prasę pornograficzną, często kupowaną przez samych rodziców lub przez jakiegoś "apostoła zła" - miłośnika tego zła.

Spójrz na proceder zwany prostytucją, która stała się dzisiaj "normalnością", tak jak cudzołóstwo, aborcja i tyle innych grzechów przeciw naturze dla których żąda się sankcji prawnych. Wszystkie środki komunikacji społecznej są szkołą wszelkich wynaturzeń i demoralizacji: gwałtów, kradzieży, rabunku itd.

Zauważ inne aspekty społeczne, jak moda rozbudzająca zmysłowość i jest przyczyną wielu grzechów, wielkość których nikt nie potrafi zrozumieć do głębi. Nowoczesna moda jest wszechobecna, przyjęły ją rodziny i nawet Kościół. Przychodzi się do Kościoła w spódniczkach mini i nawet w blue jeans.

Są to mody prawdziwie diabelskie, najbardziej niegodziwe i kompromitujące. Świat polityki, prawie zawsze kieruje się żądzą władzy a prawość tylko czasem wychyla główkę. By osiągnąć swój cel, polityka nie gardzi występkiem i obłudą a fałsz panuje wszechwładnie.

Świat sztuki w jego różnych kierunkach. Odbija się w nim źródło z którego wypływa. Sztuka to "ciało" w zupełnym rozkładzie, z którego wydziela się przykry odór. Człowiek zwykle nie może wyrazić tego, czego nie ma lub nie czuje. Dlatego różne dziwactwa i "fantazje" są zwane artystycznymi środkami wyrazu społeczeństwa materialistycznego. A co może wyrazić dzisiejszy materializm, jeśli jeszcze nie gorszy materializm?


53. WIELKA WINA KOŚCIOŁA

Jezus: Synu, mógłbym zrobić przegląd wszelkich aspektów życia współczesnego, ale nie zmieniłoby to jego obrazu.

Jednak Ja, Jezus, chcę jeszcze raz zwrócić Twą uwagę na Kościół i na Jego odpowiedzialność we wszystkich przejawach życia współczesnego.

Jego wielką winą jest to, że się nie oparł, chyba bardzo słabo, wielkiej lawinie materializmu, który jest właściwie pogaństwem.

Początkowo Kościół nie ustępował pogańskiemu materializmowi i dał wielu męczenników.

Kościół obecny ustępuje we wszystkim i jest przybytkiem zbiegów i zdrajców. Herezja goni herezję a biedy biedę. Zaistniałej sytuacji nic nie potrafi racjonalnie usprawiedliwić.

W Kościele, podobnie jak w narodach ziemi - ci którzy są bardziej majętni, większą mają odpowiedzialność za upadek duchowy, moralny, społeczny, artystyczny i literacki.

Ile ludzi pysznych i zarozumiałych uważa się za twórców cywilizacji ściśle materialnej, pozbawionej całkowicie pierwiastka duchowego. Jaka korzyść dla człowieka idącego przez ziemię naładowaną ultradźwiękami ze statków międzyplanetarnych i telewizji kolorowej, jeśli ten król stworzenia skończy swe życie w piekle?

Prawdą jest, że człowiek dzisiejszy w głupiej ślepocie, która go ogarnęła szydzi, choć jest w tragicznym położeniu. Ludzie, zwani "wielkimi", powinni nie tylko zadawalać się postępem materialnym, lecz żyć również sferą duchową.

Prawdziwy zawrót głowy, mój synu: ci ludzie prawdziwie diabelscy zamiast rozwijać wartości moralne, duchowe i artystyczne, uczynili z nich środki demoralizacji i duchowej śmierci. Są to więc nie ludzie, ale potwory przeniknięte duchem zła, kryjącym się pod pozorem dobra.

Oto synu mój, ludzie, których ogólnie świat czci jako dobroczyńców, są największymi nieprzyjaciółmi ludzkości, są synami piekła, przez piekło zrodzonymi, "otoczonych opieką" stworzoną z nieukojonej nienawiści szatana. Jest to największe oszustwo i największa pułapka zastawiona na ludzkość i Kościół.

W świetle powyższego wyjaśnienia zrozumie się kiedyś lepiej godzinę oczyszczenia. Teraz dosyć. Błogosławię cię i jak zawsze, daj Mi swą miłość, módl się i wynagradzaj.


54. KTO JEST SILNIEJSZY?
15.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, pisz, to Ja, Jezus chcę dalej rozmawiać o chaosie istniejącym wśród ludzi, a zwłaszcza w Moim Kościele.

Mówiłem ci jak i jaką zbroją niewidzialny świat diabelski potrafił ujarzmić Kościół i narody. Teraz odeprzeć chcę zarzuty tych, którzy widząc tę sytuację, mogą zapytać - kto w takim razie jest silniejszy?

Ty już wiesz o tym, ale nie widzą tego nie znający celu tych orędzi. Ma powstać światło w miejscu ciemności. Ma być zdjęta zasłona z oczu ludzi nierozważnych i chwiejnych, którzy mało używali światła rozumu i jeszcze mniej światła wiary, wiary która zgasła u nich zanim się rozwinęła. Winni zdać sobie sprawę z wielkich i wzniosłych rzeczywistości, które otaczają ich, a których nie umieli wykorzystać.


55. NIE SZUKA SIĘ WARTOŚCI NADPRZYRODZONYCH

Jezus: Gdy prześladowanemu uda się uciec od prześladowców i gdy zmęczony i głodny znajduje schronienie w dużym domu, dręczą go wówczas głód i pragnienie. Jest w trudnym położeniu, bo nie znajduje nic do jedzenia i picia. Jeśli wyjdzie z kryjówki złapią go, a jeśli zostanie - głód go zamęczy.

Szukał przecież wszędzie pożywienia i nic nie znalazł! Ale nie zajrzał do spiżami, gdzie było pełno zapasów!

Tak ludzie i narody tego wieku niewierzącego szukali wszędzie rozwiązań na swe problemy: szukali w różnych ideologiach politycznych, szukali w nauce, w nowych filozofiach, w odkryciach, podróżach, rozrywkach, w rewolucjach i wreszcie w wojnach, ale niczego nie znaleźli!

Ale ludzie nie zajrzeli do wnętrza jedynej izby swojego schronienia na ziemi. Nie zajrzeli do nadprzyrodzonych wartości, do prawdziwej spiżami, pełnej zapasów zdolnych ukoić głód i pragnienie, dręczące ich wnętrze.

Tyle odkryć, tyle wynalazków, a nie umiano szukać dóbr nadprzyrodzonych, które same mogły zaspokoić ludzkie wielkie pragnienie szczęścia, prawdziwej wolności, sprawiedliwości i miłości.

Narody i indywidualne osoby szukały światła, a tymczasem wpadali w coraz większe ciemności. Dzisiaj zaś narody i Kościół otaczają wielkie ciemności, zazdrość i lęk. Szukali miłości, a znaleźli nienawiść. Szukali pokoju, a znaleźli wojny i rewolucje. Szukali sprawiedliwości, a muszą znosić ucisk największych niesprawiedliwości. Pełni pychy sądzili, że mają w ręku klucz do szczęścia, a tymczasem przekonali się, że są niezadowoleni i nieszczęśliwi.

To właśnie stało się z pokoleniem XX wieku, które chce odrzucić Boga Wszechmogącego, Wszechwiedzącego i Wszechobecnego. Pragną nie tylko odrzucić Boga, aby móc bezkarnie zająć Jego miejsce ale stoją wyraźnie przeciw Bogu, wyśmiewają się z Niego i tworzą bezbożne prawo - prawo bez Boga.


56. OCZYSZCZENIE CAŁEJ LUDZKOŚCI

Jezus: Trzeba być naprawdę ślepym, by nie rozpoznać w tym wielkim ruchu zmaterializowanych marksistów, którzy zajęli pozycję taką, jaka była na początku czasów, gdy rozpoczęła się walka między mocami ciemności i Potęgami Światła!

Mówiłem już, że godzina oczyszczenia będzie taka, jakiej nie było jeszcze w historii ludzkości. W rzeczy samej do trwającego wciąż konfliktu między zbuntowanymi czarnymi aniołami, a Duchami Światłości wiernymi Bogu, będzie wciągnięta cała ludzkość i to nie tylko ludzkość żyjąca na ziemi, ale cała ludzkość, a więc zbawiona w Niebie i potępiona w piekle.

Synu mój, jesteśmy u szczytu największego kryzysu i chociaż pozory ukazują, że nie może już być większej cywilizacji i postępu, rzeczywistość jest zupełnie inna.

Mówiłem również, że gdybym pozwolił zobaczyć ci, co się dzieje za fasadą Mego Kościoła - umarłbyś w tej samej chwili! Dzisiaj dodaję, że gdybym ci pokazał, co się dzieje za kurtyną świata, również nie mógłbyś przeżyć ani dłużej niż mgnienie oka.

Powtarzam, że to olbrzymie i potworne omamienie ludzkości przez czarta na jej szkodę, nie ma precedensu i tylko olbrzymia chmura zła nie pozwala zdać sobie sprawę z tej tragicznej rzeczywistości.

O tak, niech się śmieją ludzie, niech ogłaszają bezrozumne prawa... inspirują tym tylko widzących do zrozumienia ich wątpliwych uczuć.

Synu mój, ty widzisz i rozumiesz skutki pychy. Widzisz również ile prawdy zawierają słowa Ducha Świętego, przeto proszę cię, pogłębiaj w sobie pokorę.

Błogosławię cię, synu, a z tobą również tych, którzy stoją przed Bogiem w pokorze ducha.

Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, tacy ujrzą Boga.


57. JESTEM PRAWDĄ
15.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, pisz - Moje orędzia są prawdziwe, bo Ja jestem Prawdą i mówię prawdę. Tak, mówię prawdę, byś ją szerzył, właśnie ty, moje "małe stępione pióro".

Nie pytaj Mnie dlaczego? Chcę właśnie wyjaśnić to twoje nieuleczalne dlaczego? Dlatego, że tak chcę Ja, Jezus. Wielu nie wierzy, bo nie zna Mnie, choć łudzą się, że znają. Inni sądzą, że byłoby logiczniej, gdybym się zwrócił do nich, bo są zdolniejsi od ciebie... tak więc Ja, Słowo Przedwieczne Boga, pomyliłem się z wyborem!

Mówią tak, nie zdając sobie sprawy, że sądzą Boga! Biedna i nieuleczalna natura ludzka, jakżeś oporna na Światło...

Powtarzam ci raz jeszcze synu, nie dbaj o to co myślą o tobie inni. Sądy ludzkie znikają, jak szybko znika chmura, która ginie na niebie.

Natomiast jest wielką mądrością starać się poznać to, co Bóg myśli o tobie, i o was.


58. SYNAGOGA TRWA

Jezus: Chcę mówić dalej. Poprzednie orędzie wykazało, jak ludzie i narody tych ostatnich pokoleń zostały wciągnięte w kolosalne i olbrzymie uniwersalne omamienie, które sprowadziło całą ludzkość na drogę niesłychanej ruiny.

Nie tylko ludy ziemi, ale cały Mój Kościół umieszczony w centrum ludów, by być jego Kierowniczką i Mistrzynią, został zarażony ogólnym złem. Zachował żywotność taką, że nie upada, bo Ja, Jezus, jestem z Nim... Lecz jest straszna pokusa zawładnięcia Nim, zniszczenia silnym duszącym objęciem!

Jak to mogło się stać, jasnym jest dla każdego, kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Bowiem wróg upatrzył sobie osoby znaczniejsze: duszpasterzy i teologów... A przez nich zaatakował struktury wewnętrzne: Doktrynę, Wiarę i Prawo.

Wróg - ukrytym i stałym działaniem wykreślił wartości nadprzyrodzone, sprowadzając Kościół do zwykłej instytucji ludzkiej i postąpił z Kościołem tak, jak synagoga obeszła się ze Mną.

Lecz synagoga nie zginęła, ona tylko ukrywa się! Judasz sprzedał Mnie synagodze za 30 srebrników. Dziś nowi Judasze sprzedali Mój Kościół synagodze, by zaspokoić swe pragnienie władzy.

Ja, Jezus byłem zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstałem. Synagoga mści się na Moim Ciele Mistycznym, które powstanie piękniejsze i wspanialsze niż było kiedykolwiek w przeszłości.


59. AMBICJA ZAMIENIŁA SIĘ W ZDRADĘ

Jezus: Muszę wyjaśnić ciemny punkt jak to znaczniejsi i zdolniejsi ludzie wśród różnych narodów mogli ulec tak kolosalnemu otumanieniu, gdyż dotknęła ich pycha szatana. Może to być mniej więcej zrozumiałe i wytłumaczalne, ale, że ulegli również znaczniejsi mężowie Kościoła, którzy otrzymali wielkie dary, jest nie tylko dziwne, ale jest zupełnie niezrozumiałe. Jest to największa wina, jaką można popełnić na ziemi.

Wy jesteście światłem świata... a to światło chce zgasnąć, by stać się ciemnością!

Idźcie i głoście Moją Ewangelię, która jest życiem. Ale wy wolicie głosić swoje słowa kłamstwa i śmierci. Ambicja ludzka chce się wznieść ponad Boga, by znieść Jego plany i zmienia się w bunt, który staje się zdradą. Nie waha się bowiem dla zaspokojenia własnego pragnienia władzy przygotowywać spiski za spiskami, by zniszczyć Moje Ciało Mistyczne.

Na teraz dosyć. Módl się i ofiaruj Mi swe cierpienie.

Błogosławię cię, a z tobą wszystkie drogie osoby.


60. CHAOS W DOKTRYNIE, MORALNOŚCI I LITURGII
15.11.1978 r.

Jezus: Pisz dalej, to Ja Jezus. W ostatnich orędziach o Kościele, mówiłem o chaosie w Doktrynie, Moralności i w Liturgii. Chce się zmieniać wszystko, ale w znaczeniu przeciwnym Soborowi, bo taką była istota tych faktów. Wiesz dobrze, co znaczy istota, czyli substancja faktu... Otóż substancja - istota - zależy od przypadku, trafu i nie widać jej. Widać tylko same przypadki. Toteż nie raz zostaje bardzo ukryta intencja działania wbrew Soborowi, podczas, gdy zewnętrznie okazuje się rzekomo dobrą wolę reformowania wszystkiego zgodnie z Soborem. Stąd całe dzieło odnowy duchowej, gorąco pożądane i przez Sobór polecane, stało się siłą rozkładającą wielkie dzieło Objawienia i całego Odkupienia.

Pod najbardziej oszukańczymi pozorami powstało wiele błędów teologicznych, dogmatycznych i moralnych, którymi podważano substancjalnie Biblię do tego stopnia, że wystarczyłoby przyjąć tylko niektóre z potwierdzonych herezji, by obalić całą wiarygodność samej Biblii.

Gdy porazi się śmiertelnie Biblię, logicznie biorąc, nie miała by już podstaw egzystencji również Ewangelia z całą swoją zawartością. Powstał więc chaos doktrynalny, a nie tłumaczenia czy odkrywanie nowych zasad prawd biblijnych i teologicznych. W takiej sytuacji istnieje potrzeba niezwykłego orędzia, lecz raczej wielkiego traktatu, któryby wyjaśnił lepiej liczbę i istotę wszystkich błędów i wszystkich herezji, jakie wyszły z ponurych ust wielu współczesnych teologów.


61. PRAWDA ZWYCIĘŻY KŁAMSTWO

Jezus: Chaos doktrynalny posunął się aż do paroksyzmu w imię wolności myśli i słowa, jak gdyby wolność była rzeczą, którą się można posługiwać bez żadnej różnicy i w imię dobra i zła, dla Prawdy i dla błędu.

W Moim nowym Kościele ustanie nadużywanie wolności. Nie będzie krępowaniem wolności zakaz rozszerzania herezji, dążących do oderwania dusz od planu i tajemnicy zbawienia. Daru wolności należy używać tylko w słusznych granicach. Oczywiste jest, że zabrania się i karze surowo każdego, kto by w imię wolności chciał roznosić śmiercionośne bakterie. Tą samą zasadę trzeba stosować w stosunku do głosicieli herezji. Herezje powodują śmierć duszy, której życie jest o wiele cenniejsze niż życie ciała.

Kiedy ludzie zdecydują się wreszcie na otwarcie swych serc i dusz na dobro i prawdę? Kiedy nareszcie uzmysłowią sobie upokarzające warunki w jakich żyją?

Ludzie mówią o wolności, a sercem, duszą i ciałem poddają się najdzikszej tyrani czarta.

W Moim nowym Kościele powinny być zastosowane kary dyscyplinarne dla tych, którzy będą nadużywali Bożego daru wolności, by poddać człowieka pod upokarzającą i poniżającą władzę piekła.

Wielu, czytając te orędzia, za przykładem faryzeuszów w świątyni, rozedrą swe szaty i wołać będą zgorszeni: bluźnierstwo! Mniejsza z tym. O czym rzeczywiście trzeba pamiętać? O tym, że Prawda i Sprawiedliwość zwyciężą kłamstwo i obłudę.


62. WIELU ODRZUCA GRZECHY!

Jezus: Synu mój, chaos, o tak, chaos w prawie kościelnym, który spowodował, że dla wielu kapłanów nie istnieje już grzech: dać życie, czy je zabrać (aborcja) nie stanowi prawie żadnej różnicy!

Wielu z Moich sług ołtarza, którzy są zarażeni duchem komunizmu oraz są uważnymi czytelnikami periodyków i gazet marksistowskich, tak właśnie myśli.

Nawet niektórzy biskupi myślą podobnie. Tacy uważają, iż wolno dokonywać legalizacji rzezi miliona niewiniątek... Woła to o pomstę do Boga i być może zmienią oni swe zapatrywania, gdy sami będą tracili życie.

Jednak będzie wtedy za późno, by zrozumieć, ile jest warte życie każdego stworzenia ludzkiego! Synu mój, to jest więcej niż chaos! Nawet niektórzy biskupi (włoscy) nie okazali oburzenia na najbardziej haniebne ze wszystkich praw ludzkich! Pomieszano tu miłość cielesną z miłością nakazaną przez Boga jako najwyższe prawo, mieszczące się w Starym i Nowym Przymierzu. Poniżyli to wielkie przykazanie najbardziej obrzydliwymi ustępstwami w zakresie moralnym, równając dozwolone z niedozwolonym, dobro ze złem, mimo niepodważalnej jasności przykazań i przepisów.

Jeżeli to nie jest chaosem - to wówczas, co nazwać nim można? Synu, widzę, że jesteś zmęczony, powrócimy do tego tematu jutro. Teraz błogosławię cię, a z tobą błogosławię tych wszystkich, którzy współpracują nad wydaniem orędzi.

Razem ze Mną błogosławi cię Moja Matka, która również chce z tobą rozmawiać.


63. CHAOS W DOKTRYNIE
16.11.1978 r.

Jezus: Weź pióro i pisz, synu mój, jestem Jezus. Chaos w doktrynie powiedziałem i to jeszcze raz powtarzam jaki to chaos! Wymieniłem już kilka prawd biblijnych negowanych lub źle interpretowanych. Także protestancka zasada swobodnego lub osobistego tłumaczenia prawd objawionych jest tak ogólnie stosowana, że teraz jest tylu mistrzów, ilu jest chrześcijan, a nawet nie chrześcijan!

Wszystko to jest niedorzeczne, ale co dzisiaj w obecnym stanie rzeczy jest mądrego?

Inną szkaradną zasadą, przyjętą w milczeniu jest to, że Objawienie ma być rozumiane i tłumaczone stosownie do rozwoju czasów. Wynika z tego, że narody stosownie do stopnia swej cywilizacji, mogą stosować Objawienie do bieżących wymagań w różnych chwilach swej historii.

Wystarcza tego, by zrozumieć do jakiego strasznego zamieszania może dojść w Kościele, bo wieczna i niezmienna prawda nie będzie rządziła wtedy, lecz tylko prawda subiektywna, pozostawiona do wolnego osądu człowieka zranionego grzechem pierworodnym, będącego pod wpływem swych namiętności, a zwłaszcza ponurych potęg piekła, czyli kłamstwa.


64. OGÓLNE ZAMIESZANIE

Jezus: Następstwa zwyrodnienia prawa nie muszą być wymieniane, ani wyjaśniane, wszystko jest w zamieszaniu, wszędzie jest chaos!

Można tu przytoczyć moc przykładów.

- Adam i Ewa nie są osobami historycznymi, rzeczywistymi oraz inicjatorami strasznego nieposłuszeństwa Bogu. Są to tylko osoby legendarne, wymyślone przez człowieka, a nie stworzone przez Boga...

Skutki tego są tak poważne i tak doniosłe, że żaden umysł ludzki nie jest zdolny pojąć. W rzeczy samej tak mistrzowski cios anuluje wszystko.

- Zaprzecza się Dziewictwu i Niepokalanemu Poczęciu Mojej Najświętszej Matki.

- Dyskutowano i zaprzeczano Memu Bóstwu, to prowadzi do przekreślenia Tajemnicy Kościoła - tego Sakramentu Zbawienia. Upada też tajemnica Łaski, czyli Życia Bożego udzielonego ludziom poprzez Sakramenty. Mogą być one najwyżej przyjęte jako symbole, tak jak symbolem staje się również Ofiara Mszy świętej. - Lawina działa i osuwa się coraz niżej, pociągając swym ciężarem ku przepaści całe dziedzictwo Objawienia, ten święty Depozyt wręczony przez samego Boga Kościołowi dla ludzkości. Jest to zadziwiający dar, za który ludzie nie będą nigdy Bogu dostatecznie wdzięczni!

- Każdy człowiek uważa się za mistrza, zaprzeczając autentyczności Jedynemu prawdziwemu i wielkiemu Mistrzowi, jakim jestem Ja, Jezus! Lecz skąd tyle ruiny? Korzeniem tego jest zawsze pycha!

Niektórzy ujarzmili pychę, inni zaś przyjęli ją i wykarmili... Stąd kryzys Wiary, czyli ciemności, a nie jest to fakt wewnętrzny i osobisty, lecz obija się na zewnątrz i pociąga innych.

Jeśli człowiek już nie wierzy w ważność sakramentów, to się nie pójdzie więcej do spowiedzi. Kto zaś będzie pytał o wyjaśnienie, powie się, że wystarczy spowiedź wprost przed Bogiem, a wszystko będzie w porządku... Niektórzy duchowni doszli nawet do twierdzenia, że jest aż nadto wystarczająca spowiedź wspólna i, że należy ograniczyć spowiedzie, bo nie ma naprawdę potrzeby spowiadać się często, wystarczy akt skruchy.

Trafiają się nawet nierzadko przypadki, przystępowania do sakramentu bierzmowania i do Komunii świętej przez osoby, które przed swą pierwszą Komunią świętą wcale nie przystąpiły do spowiedzi świętej.

Ile osób nie spowiada się od lat, a spokojnie przystępuje do Komunii świętej... - Ile kapłanów nie spowiada się również od lat i lat... O, synu, mój są to ukryte, choć rzeczywiste rany!

Z tych jak też z wielu innych licznych win tłumaczy się publicznie i prywatnie, cytując Sobór mówiący o odnowie...

Czy tak ma być rozumiana odnowa w Kościele, o której mówi Sobór?


65. PRÓBY ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA

Jezus: Odnawiać, to znaczy przerabiać i dla wielu odnowa Kościoła dokonuje się codziennym, metodycznym i przemyślanym niszczeniem wszystkiego.

Autor tego planu burzenia jest stary, ma wiek człowieka. Ukazuje się tu jeszcze raz obałamucony manewr próbujący zburzyć Mój Kościół, a w tym kolosalnym usiłowaniu biorą udział kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy, obojga płci i to z taką gorliwością, że patrząc z zewnątrz, wydaje się to prawdziwe, lecz takim nie jest.

Przypominam ci, synu, że gdy mówię o kardynałach, biskupach, kapłanach itd., nie mam na myśli wszystkich.

Naprawdę nie brak dobrych kapłanów, dobrych biskupów i kardynałów, choć zawsze liczba ich nie jest wielka!

Teraz dosyć, odpocznij, a potem powrócimy do tego tematu.

Błogosławię cię, kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj, aby osłabła lawina grzechów, która zalewa całą ludzkość.

Rani to Moje Serce Miłosierne i Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki.


66. CHAOS W PRAWIE
16.11.1978 r.

Jezus: Weź znowu pióro i pisz, mój synu. To Ja, Jezus.

Mówię, że panuje chaos w prawie, bo jest to nieuniknione następstwo chaosu w doktrynie. O ile prawo kieruję się wiarą, a wiara opiera się na Objawieniu, wtedy przy kryzysie Objawienia i Wiary następuje również kryzys prawa.

Nie potrzeba tu żadnych tłumaczeń, bo jest to wyraźne na mocy I-przykazania :"Jam jest Pan Bóg twój i nie będziesz miał innych Bogów przede Mną".

A co się stało z tym pierwszym i podstawowym prawem? Jest ono fundamentem całego Prawa, bo podstawą jego jest Bóg, który tak objawia się człowiekowi.

- Ja Sam jestem waszym Bogiem. Mnie Samego czcić będziecie, bo nie ma innych bogów. Ja Sam jestem pierwszą i absolutną rzeczywistością, od której pochodzą wszystkie inne widzialne i niewidzialne, ludzkie i kosmiczne. Człowiek powinien się korzyć tylko wobec tej Rzeczywistości i tylko Jej ma się służyć.

Szatan sprzeniewierzył się i nastąpił kolosalny bunt i został on ukarany karami ponad czasem i przestrzenią. Były to kary wieczne o tyle przewyższające, o ile były następstwem buntu piekielnych mocy. Stały się one udziałem strasznego losu człowieka, który nie chciał uznać Boga za swego Stwórcę i Pana Wszechrzeczy.


67. ŚWIAT BOŻKÓW

Jezus: Z tej wzniosłej prawdy wypływa jako naturalne następstwo święta Bojaźń Boża. Lecz dziś człowiek nie tylko podeptał tę bojaźń, ale doszedł wprost do przekonania, że można żyć bez Boga!

Nawet wśród chrześcijan mało kto jest przejęty czcią ku Bogu. Wystarczy wspomnieć o powodzi przekleństw, często umyślnie wymawianych, reklamowanych, nauczanych, a nawet opłacanych i nagradzanych.

Przy innej okazji powiedziałem ci, że ze wszystkiego ludzie robią sobie bożków, tylko nie czczą samego Boga. Czczą pieniądz, najniższe namiętności, naukę... wszystko i jeśli to nie jest chaosem, to co nim nazwać można?

Oto inny przykład: "Pamiętaj abyś dzień święty świecił". Wiesz sam, co się teraz dzieje. By uniknąć jeszcze gorszych rzeczy, wymyślono Mszę świętą przedświąteczną... (sobotnią).

Niedziela: Dzień Pański... ma to być dniem Pańskim, bo dzień ten jest pamiątką Zmartwychwstania. Lecz dla obecnych pokoleń nie mają wartości rzeczy Ducha, Wiary, wierności Bogu, Który jest Alfą i Omegą wszystkiego i wszystkich. Teraz materia ma zastąpić Boga, niech kosztuje ile chce, ale materia ma górować nad duchem... Dlatego w niedziele są przepełnione stadiony, plaże i góry, bo przecież potrzeba rozrywki, nie odpoczynku, rozrywki za wszelką cenę.

Bóg dał człowiekowi niedzielę dla odpoczynku po pracy i by odłożywszy na stronę codzienne troski, nie zapomniał o swej godności Dziecka Bożego i o swym przeznaczeniu do Nieba. W odpoczynku i modlitwie ma człowiek uświęcać się i czcić zarazem Boga.

Nie sądzę by można było jeszcze coś dodać o wzroście materializmu i odejścia od Boga. Należałoby raczej całe tomy napisać, a nie krótkie orędzia!


68. W CIEMNOŚCI NIC SIĘ NIE WIDZI

Jezus: Mówiłem o olbrzymich usiłowaniach usidlania Mego Kościoła. Dotyczy to jednakże jednego aspektu tego planu niszczenia: wewnętrznego i zewnętrznego. Tłumaczenia są błahe i śmieszne, mając wartość tylko dla tego człowieka, który zagłuszył wiarę we własnej duszy.

Lecz są one absolutnie bez wartości dla kogoś, kto ma dobre rozeznanie i patrzy oczami wiary. Wiara taka wznosi się ponad materię i czas, by dojść, aż do nieskończonej światłości Bożej.

Nie zapominaj synu, że człowiek będący w ciemności z własnej winy nie widzi i nie może widzieć!

Spójrzmy teraz na rodzinę - podstawową wspólnotę Kościoła. Tu też jest chaos: w życiu człowieka nie ominął również kryzys rodziny, będącej obecnie w pełnym rozkładzie.

Dzisiejsza rodzina skierowana jest przeciw Bogu. Rozwody i aborcje są prawnie uznawane i przyjęte przez wszystkie narody chrześcijańskie, potwierdzając uroczyście tamto twierdzenie... Mówiłem jednak o zupełnym procesie upadku rodziny! - dlaczego tak się stało?

Przyjrzyj się prawdziwie diabelskim planom, które doprowadziły do upadku ducha w rodzinie. Są to:

- rozluźnienie więzi duchowych, które stały się powodem - od kilku pokoleń - zaniedbywania modlitwy, zwłaszcza wspólnej. Żadne życie nie może trwać, jeśli nie jest podtrzymywane, tam nawet życie łaski gaśnie. Tak się też stało prawie z większością rodzin chrześcijańskich u których zgasło życie łaski, a w jej miejsce wszedł grzech.

Często małżeństwa, nawet zbyt często, są zawarte tylko dla przyjemności. Wtedy popełnia się grzechy i wykroczenia przeciwko macierzyństwu... Wystarcza to, by moce zła weszły i dokonały swego nikczemnego dzieła. A potem... prasa, książki, kino, telewizja dokonują reszty.

Lecz dosyć na teraz, choć rozmowa o rodzinie zaledwie jest rozpoczęta.

Błogosławię cię, synu. Nie lękaj się. Bóg jest obecny wszędzie i jest silniejszy od wszystkich potęg świata i zła.

Kochaj Mnie i wynagradzaj.


69. LUDZIE DOBREJ WOLI ZNAJDĄ DROGĘ DO ZBAWIENIA
16.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, pisz. Powiedziałem ci, że teraz jest czas nasilania się i potęgowania wielkiego zła i że ukryte moce piekielne osiągnęły lub sięgają po najwyższe władze, dozwolone im na mocy niezbadanych zamiarów Bożych.

Lecz jest to również czas wielkich prawd. Chcę, by wszyscy wiedzieli, że ludzie dobrej woli znajdą pomoc w powrocie na właściwą drogę zbawienia.

Wszyscy powinni wiedzieć w jaką stronę skierować swoją pozostałą drogę życia, by znaleźć się w warunkach umożliwiających dokonania dobrego wyboru, ponieważ dziś wiele dusz przechodzi udrękę wątpliwości. Żyją jak we mgle, której nie można nazwać światłem, ani ciemnością. Błysk światła może dla niektórych być naprawdę rozstrzygający, tym bardziej, że nie zawsze są odpowiedzialni za swoją niepewną sytuację.

Najwyższy więc czas usunięcia zasłon, i odkrycia ropiejącej rany Mego Ciała Mistycznego, nie po to, by je "obgadać", ale by uleczyć te rany. A także, by tak przykry widok opamiętał wiele dusz i zatrzymał przed grożącym niebezpieczeństwem wpadnięcia do przepaści, z której bardzo trudno wydostać się.


70. JEŚLI KAPŁAN NIE DĄŻY DO BOGA

Jezus: W poprzednim orędziu wspomniałem tylko o niektórych ranach ropiejących w Moim Ciele Mistycznym. Rany te zaraziły nawet rodziny. Dziś chcę zwrócić uwagę na niemoralność szerzącą się wszędzie, nawet wśród moich konsekrowanych i kapłanów, wyjąwszy dobrych i świętych z ich grona.

Nie będę powtarzał kim jest kapłan, ale będę mówił o jego godności i władzy, ponieważ ten temat już poruszałem. Powiem tylko o wielkich trudnościach w jakich dziś znajdują się kapłani. Trudności te przeszkadzają im zachować równowagę Wiary i Łaski, bo siły negatywne nieustannie zagrażają.

Pokusy wewnętrzne pochodzące od potęg piekielnych nie oszczędzają nikogo, a zwłaszcza kapłanów. Kapłani nie są ludźmi wyłącznie zależnymi od siebie, ale z natury powołania i dzięki Boskiemu posłannictwu im powierzonym są osobami publicznymi, które oddziaływują na wiele i wiele dusz.

Kapłan jest przedmiotem szczególnej uwagi, oczywiście negatywnej, ze strony ludzi bezbożnych, którzy patrzą na niego wrogo.

Osoby uważane za dobre często nie rozumieją kapłana z powodu wewnętrznego formalizmu, który nie pozwala im pojąć, że kapłan choć jest człowiekiem, to nie jest ze świata. Musi żyć na świecie, który jest pod wpływem diabła, świata, który nie jest Boży.

Kapłan żyje dziś w wielkim niebezpieczeństwie z powodu możliwości dokonywania mylnych wyborów - albo odda się Bogu przez głębokie życie wewnętrzne, albo też pogrąży się w sprawach ludzkich!


71. CO SIĘ CZYNI BY ELIMINOWAĆ ZŁO?

Jezus: Jeśli kapłan zwróci się ku rzeczom ludzkim, straci powoli zamiłowanie rzeczy Bożych. Następnie zniechęci się do nich, przejdzie to we wstręt, aż doprowadzi go do zdrady Boga. A wtedy nie będzie już miał drogi wyjścia. Im bardziej będzie się pogrążał w rzeczach ludzkich, tym niżej upadnie, aż starci wiarę, a więc i życie łaski. Wtedy wycofywanie się z kapłańskich zadań grozi upadkiem, który pogrąży go definitywnie w złem, a stąd krok od zguby wiecznej.

Jakie to rzeczywistości ludzkie są tak niebezpieczne?

Współczesne środki komunikacji społecznej jak: telewizja, kino, gazety i miesięczniki przesiąknięte niebezpiecznymi i trującymi ideologiami. Właściwie mówiąc, to po trosze wszystkie czasopisma są przepełnione treściami demoralizującymi.

Częste przebywanie z osobami innej płci. Kapłan jest mężczyzną, który nosi w sobie tak jak inni, wszystkie zarodki namiętności. Jeżeli kryzys wiary stworzy w nim próżnię, wtedy nieuniknione jest zapalenie się ogniem tych namiętności, które są bardzo gwałtowne. Kto kocha niebezpieczeństwo, w nim zginie.

Doszedłszy do takiego stanu, traci on już wszelkie zahamowania i wszelki wstyd. Zło nagromadzone i ukrywane wewnętrznie powoduje chorobę podobną do trądu, zdolną do zarażenia coraz większej liczby dusz.

Wielu kapłanów ześlizgnęło się po tej pochylni. Stali się oni jakby ośrodkami śmierci duchowej, centralami zgorszenia i zepsucia...

A co czyni się by eliminować zło?

Ze strony pasterzy nic, lub prawie nic!

Wiedzą oni o fetorze, który wydziela się ze środka ich trzody.

Niestety, udają, że nic nie widzą i nie czują. Taka postawa jest łatwiejsza, niż mieć kłopoty lub odpowiedzialność, które ciążą a których nie chce się przyjąć na siebie!

Na razie poprzestanę na tym, są to tylko fragmenty całości, które zobaczyłeś. Nie byłbyś zdolny udźwignąć pełnego ciężaru.

Kochaj Mnie. Jutro będę mówił dalej.


72. DEFRAUDACJA - GRZECH PRZECIW SPRAWIEDLIWOŚCI
17.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, weź pióro i pisz. W Moim Prawie jest napisane: "Nie kradnij".

W rzeczy samej cały handel w świecie dzisiejszym jest pełen defraudacji. Nawet ci, którzy uważają siebie za uczciwych, nie mają żadnych skrupułów praktykowania tego procederu, bo przecież tak postępują wszyscy...

Lecz fakt, że zło rozszerzyło się w takiej mierze, że stało się ogólnym złem, jest powodem do słusznego ubolewania, a nigdy do usprawiedliwiania!

Defraudacja stała się grzechem przeciw Sprawiedliwości. Jest grzechem, który ze swej natury wymaga zadośćuczynienia, zwrócenia zabranej rzeczy. Kto tego nie dokona, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo utraty wiecznego zbawienia.

Zło każdej natury niepokoi i wprowadza zamieszanie w społeczeństwo do którego należy się. Dlatego chciałem mieć Mój Kościół w świecie, by utrzymywał równowagę w duszach, aby je oświecać, leczyć, uzdrawiać.

Tylko tak postępując, działa się na korzyść wspólnego dobra społecznego.


73. MATERIALIZM

Jezus: Moje prawo mówi również: nie popełniaj aktów nieczystych, ale na tym polu jest chaos zupełny. Nie ma tu żadnych barier i zło rozlewa się jak rzeka wezbrana. Całe społeczeństwo ludzkie jest tym zarażone, pozostały wolne od tego dusze, które mają jeszcze wiarę żywą i czynną.

Jaka jest przyczyna tego zła, które dotknęło obecną ludzkość?

Materializm. Materialistyczne pojęcie życia, oto herezja, która zawiera w sobie wszystkie herezje.

Tą właśnie herezją posłużyły się potęgi piekła, by otoczyć ludzkość z pełnym powodzeniem.

Wielka jest odpowiedzialność chrześcijaństwa właśnie w tym, że z całych swoich sił nie umiało zareagować na tak wielkie niebezpieczeństwo dla dusz.

Nie użyto broni z należytą szybkością, nie zareagowano z konieczną energią, dlatego doszło do obecnego stanu.

Podział różnych kościołów chrześcijańskich. Oto dlaczego powiedziałem uprzednio, że aktualny kryzys ma swe korzenie w wiekach przeszłych.

Proces industrializacji zniszczył wspólnoty rodzinne i oddalił ludzi od Boga, zuchwałą propagandą marksistowską. Powoli szatanowi udało się zgasić wiarę w sercach ludzi.

Wielki kryzys, zapoczątkowany w przeszłości, dziś doszedł do swego najwyższego poziomu, lecz wkrótce będzie on całkowicie starty z oblicza ziemi. Toteż w ciągu dwudziestu lat zniknie o materializmie nawet wspomnienie.

Tymczasem całe prawo Boże, które jest dziś potrząsane jak przez wielkie trzęsienia ziemi, pozostanie wieczne i niezmienne, jak wiecznym i niezmiennym jest Bóg!


74. POSŁANNICTWO KAPŁAŃSKIE

Jezus: Chaos prawa jest taki, że ludzie - jak to już powiedziałem - stracili nawet rozeznanie dobra i zła. Zwyrodniali rodzice stracili wszelką wrażliwość moralną i nie mają już w sobie żadnych pierwiastków chrześcijańskich. Przekleństwa - są rzeczą normalną.

Sprośne słowa są dziś na równi z przekleństwami.

Coraz częstsze są spory rodzinne, kończące się nie raz krwawo.

Książki i pisma pornograficzne daje się do czytania nawet nieletnim dzieciom.

Mowa jest coraz bardziej grubiańska i ordynarna.

Niewierność małżeńska często dokonuje się za obopólną zgodą... W wielkiej liczbie rodzin faktycznie wykreślone jest pojęcie dobra i zła.

To wszystko posiada swoje źródło w materializmie, który przeniknął nawet struktury Kościoła w inny sposób, lecz zawsze trujący i śmiertelny. Dlatego kapłani, przejęci ideologiami materialistycznymi, jakby zmienili swoją naturę i teraz z największą łatwością rozgrzeszają wszystko i wszystkich.

Uwagi te nie robią wrażenia, bo dla licznych kapłanów ważne są tylko problemy socjalne i decydują nad innymi wszystkimi sprawami. Taki kapłan nabiera zaniżonego pojęcia o kapłaństwie, innego sposobu bycia kapłanem.

Kapłan jest drugim Chrystusem, a Chrystus - Najwyższy Kapłan - przyszedł na ziemię, by wybawić dusze z tyranii piekła. Dlatego posłannictwo kapłana nie jest polityczne czy sądowe, ale religijne, całe skierowane jedynie dla dobra duchowego dusz!

Wielu kapłanów odeszło. Wielu zboczyło z drogi. Wielu trwa bez ruchu w swym życiu kapłańskim, bo rzeczywistości ziemskie, w których zatopili się, zakryła przed ich spojrzeniem prawdziwy powód kapłańskiego powołania.

Dzieje się tak wówczas, gdy w pewnej chwili zabraknie przypływu łaski, która jest owocem wiary żywej i czynnej, i szczerej pobożności - czyli życia wewnętrznego. Gdy wyschnie źródło łaski, wszelkie zboczenia i zwyrodnienia życia kapłańskiego stają się zrozumiałe.

Oto niektóre następstwa z chaosu prawa w świecie kościelnym. Prawa te są jakby "wyschłe" i niezdolne prowadzić do właściwego celu.

Dosyć na dzisiaj. Kochaj Mnie. Błogosławię cię. Módl się i wynagradzaj!


75. CHAOS W LITURGII
17.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, czas już wziąć znowu pióro i pisać. Powiem teraz o chaosie w Liturgii.

Chrześcijanie powinni we wszystkim szukać jedności, a wszystko - co skłania ich do świętego zjednoczenia między sobą - jest dobre. Toteż Kościół z Woli Bożej łączy wszystkich w wielką rodzinę dzieci Bożych. Kościół, by bardziej wzmocnić i lepiej dbać o to zjednoczenie, utworzył parafie i diecezje. W parafiach zaś jedność jest podtrzymywana przez Liturgię, która jest oddechem, wzmacniającym Ciało Mistyczne. Jest też ona środkiem poprzez który Ciało Mistyczne karmi się słowami prawdy oraz Sakramentami, rodzącymi Łaskę, czyli Życie Boże.

Ciało Mistyczne jest zadziwiające, bo nie brakuje mu niczego, by zachować się, wzrastać i rozwijać się, dając chwałę, bogactwa energii i mocy duchowej temu, kto tego pragnie...

Kościół jest doskonały, ale nie jest wolny od zasadzek potęg zła, które wysilają się, by wzbudzić zamęty, zboczenia, nadużycia, zazdrość, podejrzenia i inne zło, jako źródła chaosu. Wtedy w Mojej świątyni, zamiast jedności, liturgia pod wpływem pychy, która jest zawsze korzeniem wszelkiego zła, staje się powodem rozbicia jedności.


76. SCHIZMA W LITURGII

Jezus: Oto schizma, która powstaje z racji liturgicznych, za nią kryją się jeszcze inne. Przy udzielaniu Komunii świętej zaraz występują wątpliwości i opory. Episkopat zabronił dawać Hostię świętą na ręce, co potwierdził Wikariat Rzymu. Tymczasem i w Rzymie i gdzie indziej nie słuchają go i w dalszym ciągu, łamie się tym sposobem jedność liturgiczną.

Komisja liturgiczna wydała rozporządzenie, co do sposobu celebracji świętych Obrzędów. Nie wszyscy stosują się do niego... Wystarczy zobaczyć jak łamie się jedność liturgiczną od której zależy jedność kościelna. Należy również zaobserwować jak są udzielane Sakramenty święte.

Wyraźne rozporządzenie C. E. J. ustanowiło, że kapłan w spełnianiu swej służby powinien włożyć sutannę... Jest to więc stałe łamanie przepisów liturgicznych. Dziś wielu kapłanów nie wkłada sutanny idąc do konfesjonału, udzielając Komunii lub Chrztu św.

Tłumaczą, że wszyscy tak postępują...

To tak, jak gdyby ktoś mówił: ponieważ wszyscy nie słuchają i obrażają rodziców, to i ja mogę tak czynić. Nie byłaby to dobra nauka ze strony tego, kto powinien uczyć innych mądrości!

Kapłan siedzi w konfesjonale bez marynarki lub nawet w bluzce trykotowej bez rękawów.

Ograniczyłem się tylko do ogólnych rozłamów, które sprowadzają Liturgię, jakby do funkcji trupa bez życia.

A co powiedzieć o Mszach świętych celebrowanych jakby rekordowo...! Zwykle trwa Ona osiem minut... inni ofiarują w tym celu dwanaście lub czternaście minut...

Najważniejszy akt kultu, najuroczystszy moment w Liturgii dokonuje się gorzej niż byle jaki uczynek ludzki!

Jest rzeczą pewną, że ten sposób postępowania na pewno nie pomoże do zjednoczenia duchowego, jakiego pragnie Bóg... Nie trzeba mówić, że to są wyjątki na które nie należy zwracać uwagi, bo w całym Kościele jest ich tyle, że trzeba się z nimi liczyć.


77. LITURGIA TO POTĘŻNY GŁOS!

Jezus: Chaos jest więc w Liturgii... O! Gdyby wszyscy kapłani zdawali sobie sprawę ze swej godności kapłańskiej... Z godnością kapłańską nie może równać się żadna inna na ziemi... Ile by dusz doprowadzili wtedy do Mego Serca Miłosiernego!

Liturgia za swymi symbolami i figurami jest skuteczną i potężną mową, która wstępuje do serc tam obecnych w duchu wiary.

Moi Aniołowie zawsze licznie obecni na uroczystościach liturgicznych, drżą na widok chłodnego, wewnętrznego usposobienia kapłanów, działających bez Wiary i bez Miłości, lecz tylko z przebiegłej i nikczemnej obłudy!

Jest to tylko małe rozdarcie na obrazie Mojego Kościoła, który mimo ciężaru tylu zła dźwiga wszystko i dźwigać będzie, aż do strasznego ostatecznego zderzenia, jakie mu przygotowują nieprzyjaciele, przy przewrotnej współpracy tylu Moich zwyrodniałych synów!

Powtarzam ci jeszcze raz, że już wkrótce nadejdzie ten dzień, w którym jak biała Gołębica, Kościół powróci do Jezusa, jak Oblubienica o której mówi Pieśń nad Pieśniami.

Na dziś kończę. Błogosławię cię mój synu, a wraz z tobą błogosławię wszystkich, którzy są bliscy tobie i współpracują z tobą ku chwale Bożej i zbawieniu dusz.

Pozostań zawsze moim małym zużytym piórem w służbie Prawdy.


78. RATUJMY DYSCYPLINY KOŚCIOŁA
18.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, to Ja Jezus, słuchaj i pisz. Niedawno, zanim odszedł do Domu Ojca Niebieskiego Mój Wikary na ziemi. Papież Jan Paweł I, powiedział: "ratujmy wielkie dyscypliny Kościoła" a wkrótce to samo wezwanie powtórzył Jan Paweł II.

Co chcieli Oni powiedzieć tym wezwaniem do całego Kościoła, wezwaniem strapionym, będącym prawdziwym okrzykiem boleści?

Starali się ratować rzecz zagrożoną zniszczeniem lub częściowo już zniszczoną, chcieli ratować dom stojący w płomieniach. W takiej sytuacji człowiek szuka i woła o pomoc, aby uratować to, co jeszcze da się ocalić.

Mój Kościół stoi w płomieniach! Płomienie niszczą Jego najpiękniejsze struktury, na których Go zbudowałem. Fortece duchowe, którymi Go otoczyłem i rozsiałem je wszędzie, płoną wszystkie, wszędzie jest kryzys!

Niedługo zapłoną płomienie materialne, by dokończyć dzieła zniszczenia, po którym Mój Kościół zostanie całkowicie odnowiony.

Mówiłem już, że klasztory, zgromadzenia i zakony są też ogniskami pożaru i kryzysu. Płomień długo kryjący się tam w popiele, zaczął wydobywać się na wierzch, a rozszerzając się i łącząc zarazem spowodował wielki pożar. Ogień otoczył cały mój Kościół, który teraz, w pełni kryzysu, cały płonie!


79. KRYZYS WIARY

Jezus: Diecezje, parafie, seminaria i wszystkie inne struktury odczuwają w pewnym stopniu trudności, które pochodzą od z kryzysu wiary. Łączy się to z brakiem prawdziwego życia wewnętrznego, co jest przyczyną kryzysu zewnętrznego w całym Moim Ciele Mistycznym. Znasz już objawy kryzysu wiary, więc ich nie powtarzam. Teraz w Kościele panuje anarchia, o której nie chcą słyszeć, zwłaszcza ci, którzy są jej sprawcami i ponoszą z tego tytułu większą odpowiedzialność.

Anarchia w sposobie ubierania się kapłanów. Kto wydaje prawo, ma obowiązek szacować je, gdyż inaczej staje się bezsensowne! Po co prawo, skoro nie ma się zamiaru realizować go? Czy nie jest to wyrazem braku odpowiedzialności?

Św. Paweł mówił wyraźnie o skromności, zwłaszcza kobiet, a przecież nie tylko one biorą udział w nabożeństwach w Kościele. Jakie ubranie może być bardziej nieskromne dla kobiet niż bluejeans - dżinsy?

Anarchia w Liturgii i w administrowaniu Sakramentami. Wystarczy przypomnieć fakty o których mówiłem poprzednio. W wielu przypadkach administruje się Sakramentami tak, jakby były one osobistą własnością (materialną), zapominając o ich sakralności i o tym, że Sakramenty są owocem Mego Odkupienia. Nie mogę już dłużej znosić świętokradztw i profanacji i nie wspominam o tym z czego wierni (nawet najbardziej pobożni) są głęboko zgorszeni!

Anarchia w stosunkach kościelnych: brak posłuszeństwa, wielu kapłanów prenumeruje gazety i miesięczniki marksistowskie; a także czyta pisma szerzące ateizm i niemoralność oraz uczęszcza do kina na filmy zabronione nawet laikom...

Biskupi są świadomi tego stanu rzeczy, ale prawie nigdy nie interweniują. Jeżeli rzeczywiście wiedzą co się dzieje, to znaczy, że nie interesują się zbytnio sytuacją i niebezpieczeństwem grożącym kapłanom z ich trzody!


80. ROZPOCZĄŁ SIĘ CZAS SPRAWIEDLIWOŚCI

Jezus: Ja Jezus pytam cię dlaczego jesteś tak niespokojny? Tyle razy uspokajałem ciebie mówiąc, że nikt nie może ci zaszkodzić nadto, niż Ja na to pozwolę. A jeśli zwiększam cierpienie to jedynie ku większej Mej chwale i dobru dusz! Gdy jakieś pole zarośnie chwastami i pieli się je energicznie, to nie dlatego, by ono było jałowe. Takie jest dzisiaj położenie Mego Kościoła!

Akcja radykalnej odnowy Kościoła już się zaczęła... Chcesz Mi powiedzieć, że wielu uśmiecha się szyderczo, czytając te słowa. Przecież ci niewierzący należą do diabła, podobnie jak ich głowa (szatan) są utwierdzeni w niewierze. Nadejdzie chwila, w której chcieliby wierzyć, niestety będzie wówczas za późno!

Jeszcze raz przypominam odstępcom Moim i Mego Ciała Mistycznego, że byłem dotąd cierpliwy, wyrozumiały i miłosierny, gdyż był to czas Miłosierdzia. Teraz jednak rozpoczął się czas Sprawiedliwości: Boga nie zdradza się bezkarnie!

Błogosławię cię synu, a ze Mną błogosławi cię Matka Moja i św. Józef.

Kochaj Mnie i nigdy nie lękaj się!


81. ZŁO ZAMIENIAM W DOBRO!
21.11.1978 r.

Jezus: Pisz synu, to Ja Jezus. Po krótkiej koniecznej przerwie ponownie weź pióro i pisz dalej.

Wczoraj były twoje imieniny, a ty miałeś przykre przeżycie, jakże ono było gorzkie! Lecz ty wiesz, że nigdy nie chcę zła i nie mógłbym go pragnąć, bo wówczas nie byłbym Bogiem. Wszystkie wysiłki sił piekielnych, czy one chcą, czy nie chcą, Ja zawsze kieruję ku dobru. Mówiłem o tym już niezliczone razy.

Widziałeś wczoraj, synu mój, konkretne wyjaśnienie zadanego przedtem pytania, a mianowicie, czy kierownicy duchowi mogą, i to nie rzadko, być w obsesji? Wczoraj przekonałeś się sam i drogo za to zapłaciłeś.

Teraz, co masz czynić? Być posłusznym!

Zrozum jednak dobrze znaczenie posłuszeństwa. Nie będziesz się zajmował sprawami materialnymi, lub administracyjnymi. Możesz jednak być doradcą całego Zgromadzenia, jeśli będą zwracali się do ciebie z pytaniami. Indywidualnie mogą prosić ciebie o kierownictwo duchowe.

Wtedy będziesz doskonale posłuszny i nic cię nie zatrwoży, gdyż postępowałeś tak zawsze. Teraz będziesz formował dusze w duchu Kościoła odrodzonego.

Czy nie powiedziałem, abyś ufał, a ujrzysz tak jak wszyscy wkrótce ujrzycie jak Dobry jest Pan.

Wczorajsze wydarzenie jest tylko potwierdzeniem, jak szybko zbliża się czas, w którym Mój Kościół będzie wydany na igraszkę złych mocy. Ciemność otacza cały Kościół, ale ludzie nie zauważają tego, jedynie ci, których wiara jest głęboka.

Dlaczego dusze-ofiary widzą tak jasno? Ponieważ one najbardziej pomagają Mi nieść Krzyż i jednoczą się ze Mną i upodabniają do Mnie gdy byłem na Kalwarii.

Za tę ich miłość wynagradzam je i daję im przedsmak góry Tabor.


82. WSZYSTKO ROZPADNIE SIĘ

Jezus: Chcesz wiedzieć dlaczego dopuściłem do obsesji przewodnika duchowego. Gdyż należy to do Mego, niezgłębionego planu Miłości i Miłosierdzia.

Chciałeś jeszcze wiedzieć jaki to ma związek z V rozdziałem orędzi i projektem pojednania. Wszystko należy przypisać jego obsesji. Zna Moją wolę, co do tego, ale nie jest zdolny dostosować się do niej!

Don Ottavio: Jezu, przecież Ty możesz wszystko. Nikt nie może oprzeć się Tobie.

Jezus: Tak, synu mój, będę myślał o wszystkim!

Widzisz, że zachowały się Wiara, Nadzieja i Miłość, dopóki program Wspólnoty był przeżywany bez rezerwy i bojaźni.

Mocą waszą to zjednoczenie cementowane Miłością i Wiarą. Jeśli tak będzie, staniecie się jednym z najpiękniejszych kwiatów Mego Kościoła. Będziecie też na prawdę w ciemnościach latarnią jasno świecącą.

30-tego dnia miesiąca zbliżcie się, by uczcić Mojego Wielkiego ambasadora, danego wam za przewodnika, obrońcę i pewnego opiekuna. Ja, Jezus będę obecny wśród was z całą moją Miłością i całym Moim Miłosierdziem.

Nie bójcie się niczego. Budujcie dalej waszą małą arkę. Trzeba wszystko przewidzieć i zadbać o zaopatrzenie, by była waszym ratunkiem, gdy wszystko zawali się dookoła was.

Błogosławię cię, synu. Błogosławię was teraz i zawsze, jestem z wami. Przy Mnie nie musicie się niczego obawiać.

Kochaj Mnie, jak Ja kocham was wszystkich!
     ZŁOŻYŁEM W MOIM KOŚCIELE SKARBY NIESKOŃCZONEJ WARTOŚCI
1. ISTNIEJĄ FAKTY PRZEKRACZAJĄCE LUDZKIE ROZUMOWANIE
22.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu mój, to Ja Jezus. Dotąd w przekazywanych ci orędziach były skargi na zło i nadużycia, powstałe w Moim Kościele.

Miało to cel wyraźny: zaradzenie temu.

Jednak mało kto przyjął orędzia na serio.

Inni ulegli wątpliwościom, niedowiarstwu i niechęci, co przeszkadzało im przyłożyć rękę do pługa. Wszystkie te przeszkody były wywołane przez nieprzyjaciela i skłaniały do uporu w niewierze, przyczyniając się do wzrostu zła a tym samym do ruiny Kościoła.

Trwają w uporze i to wbrew faktom. Nieustannie negują je mimo, iż nie można ich wytłumaczyć ludzkim działaniem.

Wobec tych wydarzeń, tłumaczenia racjonalne na nic się przydadzą, gdyż wykraczają one poza intelektualne rozumowanie. To również na nic się nie zdało.

Zachowują się jak dzieci, które nie przyznają się wobec swej mamy, że wzięły po kryjomu trochę smakołyków, choć mają ich pełne usta...

Tak właśnie zachowuje się wiele ludzi wobec faktów przekraczających wyobraźnię i ludzkie możliwości rozumowania.


2. NAZYWAĆ RZECZY PO IMIENIU

Jezus: Patrz synu, ile wątpliwości i zamieszania wobec tytułu "Orędzie Jezusa Chrystusa do kapłanów".

Myślą i mówią, że jest to niemożliwe, aby słowa te były kierowane do określonego kapłana, znanego wszystkim z imienia i nazwiska i posiadający różne nędze nędz...

Osoby te nie zdają sobie sprawy, że myśląc tak i rozumując, stają na piedestale przynajmniej równym Bogu, którego chcą sadzić:

- Intencje - a kto może sądzić intencje Boże, kiedy nie wolno sądzić nawet intencji swych braci!

- Moc i Potęga Boga - kto może sądzić nieskończoną władzę Bożą i kto może ją zmierzyć?

Co za niesłychana zarozumiałość, z której nie zdają sobie sprawy, gdyż myślą i mówią tak z powodu braku wiary. Nie wierzy się, że jesteście i żyjecie zanurzeni w Bogu, który jest nieskończony i jest pierwszą i absolutną Rzeczywistością z której każda inna pochodzi. Dlaczego Ja, Bóg i Człowiek, Słowo Wiekuiste Boga, nie mogę zwrócić się do ciebie synu mój, jak również do wielu innych wybranych?

Pycha ludzka doszła do tego stopnia, że chce uwarunkowywać sposób myślenia i działania Boga, Stwórcy i Pana wszechrzeczy!

Mówili i myśleli: jeśli Jezus miałby coś do powiedzenia, powinien zwrócić się do mnie, bo ja mam pełnię kapłaństwa. Tu głupota ludzka przechodzi wszelkie granice!

Powiedziałem ci synu, że nadeszła godzina, w której trzeba nazywać wszystko po imieniu. Ja jestem Miłością, ale zarazem Prawdą.

Nie jest tak, że jestem bardziej Miłością, a mniej Prawdą, lub też bardziej Prawdą, a mniej Miłością.

Nie, jestem Miłością i Prawdą. Miłość nie jest wyższa nad Prawdą. Ja chcę Miłości i Prawdy w równej mierze!


3. KOŚCIÓŁ BOLEJE DLA BRAKU POKORY

Jezus: W waszym spotkaniu z B., widziałeś i przekonałeś się, jak przesadza się w sprawie jednej z trzech cnót ze szkodą dla drugiej, choć muszą być one jednością.

Zasadę tę stosuje się do innych wszystkich cnót. Jak w ciele ludzkim, czy też społecznym, jakiekolwiek braki prowadzą do dysharmonii w pracy całego organizmu.

Tak też i w duszach, jeśli zabraknie jednej z cnót teologicznych, to w duszy tej życie (życie Łaski, życie Boże) gaśnie. Przy braku zaś innej cnoty życie duszy może prowadzić do jej śmierci.

Jest jeszcze inna cnota fundamentalna, choć nie zaliczona do cnót teologicznych, lecz bez niej życie łaski nie może istnieć - jest to POKORA.

Brak pokory doprowadził Mój Kościół do agonii. Nie zginie On, gdyż Ja na to nie pozwolę!

Synu, teraz kończąc, chcę tylko jeszcze dodać:

Nie martw się tym, co mówią o tobie, lub o Zgromadzeniu. Jeśli naprawdę kochasz Mnie, Ja sam ci wystarczę, bo we Mnie znajdziesz wszystko! We Mnie znajdziesz wszystko co przedstawia najwyższą wartość, a więc:

Wiarę, Nadzieje, Miłość, Mądrość, Pokorę - i wszelkie inne, prawdziwe DOBRO! Błogosławię cię, a z tobą błogosławię całe Zgromadzenie na które patrzę i kocham je.


4. CHARYZMAT JEST DARMO DANY
22.11.1978 r.

Jezus: Czas pisać dalej, to Ja, Jezus.

Mówiłem o dolegliwościach Mego Ciała Mistycznego.

Czas mówić o dobrach, które wzbogacają Mój Kościół, a jest to bogactwo niezmierne.

Należy do niego również CHARYZMAT, dar niezwykły i darmo dany. Powinien być również darmo używany dla dobra wspólnoty. Kto ma szczęście posiadać go z łaski Bożej, nie może być nigdy w konflikcie z hierarchią.

Przecież święcenia kapłańskie są również charyzmatem zwykłym, mającym jednak ten sam początek, naturę i cel, co charyzmat niezwykły.

Sędzią prawowitym Charyzmatu jaki otrzymał biskup lub kapłan, jest Kościół.

Sędzią charyzmatu niezwykłego określonej duszy jest biskup. Przed orzeczeniem sądu o charyzmatyku biskupi winni kierować się wielką roztropnością, modlić się i polecić modlitwę wiernym, bo od ich osądu może zależeć dobro lub zło dla wielu dusz. Następnie biskup nie powinien odkładać swego orzeczenia "na potem" z obawy lub innych, mało szlachetnych powodów, przeszkadzając w ten sposób lub nawet sprzeciwiając się planom Bożym.


5. PYCHA LUDZKA SZKODZI DOBRU

Jezus: Synu mój, chcesz wiedzieć dlaczego zdarza się takie zachowanie? Otóż często z powodu zazdrości, bo zarozumiałość idzie zawsze w parze z zazdrością. A ponieważ charyzmat autentyczny, czyli pochodzący od Ducha Świętego, zwraca uwagę ludu na osobę, która go otrzymała, zachodzi obawa, że zaciemni, czy poniży sławę wyższych przełożonych.

Tak było nie raz! Lecz jeśli u podstaw takiego osądu byłaby pokora, uniknęłoby się wielu zła. Charyzmat niezwykły dany od Ducha Świętego ma na celu uzupełnienie charyzmatów zwykłych. Toteż nie powinno się nigdy ulegać żadnej obawie, lecz zawsze radować się i być wdzięcznym Bogu, który daje go dla ogólnego dobra dusz. Lecz najczęściej nie mogą tego zrozumieć i dostrzec ci, których dusze objęte są mrokiem.

Nie powinno być nigdy konfliktu między hierarchią, a prawdziwymi charyzmatykami, bo jak jeden przewód jest już naładowany elektrycznością, a połączy się go z przewodem takim samym, nie powstanie żadna szkoda, gdyż dwie siły zleją się razem.

Podobnie, gdy do szklanki wody doleje się jeszcze trochę wody , nic się nie stanie, gdyż woda połączy się z wodą.

Tak powinno być w Kościele, lecz jest inaczej, gdyż pycha ludzka, rodząca zwykle wszelkie zło, przeszkadza dobru. Dobru szkodzi też zazdrości i niechęć, które dzielą i oślepiają wiele w Moim Kościele. Zniszczyłyby nawet go, gdyby miały możliwość!


6. OGIEŃ I WODA ZNISZCZĄ WSZYSTKO

Jezus: Powtórzę jeszcze raz, że oczyszczenie już się rozpoczęło i jest dziełem erozji. Szczyt nastąpi wtedy, gdy lawina oderwie się, zacznie swój niepowstrzymany bieg, w którym pochłonie wszystko i wszystkich, niszcząc i unicestwiając cały wytwór pychy ludzkiej. Dzieło zniszczenia dokona się z gwałtownością nigdy dotąd nie spotykaną na ziemi.

Ogień i woda będą jako walce cisnące, a potem wiatry, trzęsienia ziemi, powodzie, głód, pragnienie... dokonają dzieła oczyszczenia ludzkości upadłej w prostytucji jak grzesznice.

Na moje wielokrotnie powtarzane wezwania do skruchy i nawrócenia, ludzie dawali odmowną odpowiedź!

Powiedzieli nie Miłości, Prawdzie, Miłosierdziu i Cierpliwości Bożej.

Powiedzieli nie licznym interwencjom wspólnej Matki Niebieskiej, zamykając sobie wszelką drogę do zbawienia.

Toteż doświadczą Sprawiedliwości Bożej!

Dlatego chcę mieć w Moim nowym Kościele świętych i pokornych biskupów, którzy swą pokorą rozpoczną życie podobne do Słowa Bożego. Ja zacząłem swą drogę od Tajemnicy Wcielenia - od prawdziwej - nie udawanej - pokory , od ubóstwa i posłuszeństwa. Była to jedyna droga prowadząca do przywrócenia równowagi zniszczonego porządku.

Mówiłem ci o anarchii w Kościele i wśród narodów. Wiesz, że anarchia to nieporządek moralny i duchowy, to odrzucenie porządku i gloryfikowanie nieporządku.

Wraz ze świętymi biskupami będę miał świętych kapłanów, a oni uświęcą cały Mój Kościół.

Synu, teraz dosyć. Błogosławię cię, a z tobą błogosławię znany ci "kwiat", tak drogi Memu Sercu i Sercu naszej wspólnej Matki Niebieskiej.


7. CHARYZMAT ZWYKŁY I NIEZWYKŁY
23.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu, to Ja, Jezus. To o czym teraz chcę mówić, ma służyć nowemu Kościołowi.

Charyzmat nie jest rzeczą nową w Kościele. Był w Nim zawsze i objawiał się w każdym czasie.

Charyzmat zwykły dał początek niektórym Sakramentom. Charyzmat niezwykły był udzielany przez Ducha Świętego w celach wymienionych poprzednio. Te dwa charyzmaty łącza się i zlewają, jak dwie lampy zapalone i stoją obok siebie. Światła ich przenikąją się i zlewają w jedno, bo są jednakowej natury, wydzielają takie same promienie i to samo ciepło. To właśnie było przewidziane w zamiarach Bożych. Gdyby było inaczej, oznaczałoby to, że działają osoby pyszne i zarozumiałe z zamiarem dokonania swego nieszczęsnego dzieła przeszkadzaniu planom Bożym.

Wielokrotnie tak się zdarzało i zdarza nadal, tworząc tym samym wielkie próżnie duchowe, trwoniące skarby łask z powodu próżności i zarozumiałości!


8. DOKONUJE SIĘ TO ZUPEŁNIE ROZMYŚLNIE

Jezus: Hierarchia, mając prawo osądu ważności i niezwykłego charyzmatu, powinna działać z całą prawością, z zupełną obiektywnością i wielkim staraniem, nie pozwalając sobie na żadne uprzedzenia. Nie będzie wolno powtarzać w Moim odrodzonym Kościele takich niesprawiedliwości, jak wyśmianie, obmowy, oskarżanie o fałsz i w ogóle prześladowania takich dusz. Trafiały się przecież przypadki oddawania ich do klinik psychiatrycznych lub w ogóle pozbawiano wolności i nie dopuszczenia do kontaktów z innymi ludźmi.

Są to straszne niesprawiedliwości, wołające o karę Bożą! Chciałem od ciebie nawet takiego doświadczenia, chciałem byś mógł dotknąć jakby ręką skutków pychy, nazwanej przez Ducha Św. "korzeniem wszelkiego zła". Przypomnij sobie, gdy prosiłeś pasterza pewnej diecezji o pozwolenie odwiedzenia wielkiej charyzmatyczki, wielkiej świętej, w której ubogim domku działo się przez wiele lat tyle spraw nadprzyrodzonych, co ci wtedy odpowiedział: "Ja tego ani nie zatwierdzam, ani temu zaprzeczam". Nie chciał więc wziąć na siebie odpowiedzialności w wyraźnej odpowiedzi.

Co z tego wynika?

Otóż przez lata wątpliwość dręczyła wiele osób i stała się przyczyną niepewności i cierpienia dla ich dusz wielu dusz.

Jaka była przyczyna zajęcia takiej postawy?

Jedynie dla pozbycia się odpowiedzialności i uniknięcia całego szeregu kłopotów, również by nie narazić spokojnego bytowania odrzuca się zajęcie się tymi sprawami. Ale czy może taki pasterz mieć wtedy spokojne życie?

Czy myślicie o charyzmacie otrzymanym od Boga? Otóż zbyt często zamiast o Bogu, myślicie tylko o sobie!

Jak wielu charyzmatyków znajduje się dziś w warunkach takich, że nie mogą korzystać z otrzymanego charyzmatu tylko dla marnych powodów.

Doświadczyłeś tego sam i jak długo to trwać będzie?

Co za wielka odpowiedzialność?


9. NOWY KOŚCIÓŁ BĘDZIE CHARYZMATYCZNY

Jezus: Charyzmatyk otrzymuje zawsze swój charyzmat nie dla siebie, ale dla wspólnoty. Biada tym, którzy ulegają pokusie używania charyzmatu nie dla chwały Bożej i dobra dusz, ale dla korzyści i celów osobistych.

Charyzmat nie odbija żadnego znaku w duszy nim obdarzonej, jak to się dzieje w czasie sakramentów np. chrztu, bierzmowania czy kapłaństwa. Bóg daje ten dar i może go zawsze odebrać... Jeżeli człowiek z otrzymanego charyzmatu nie uczyni dobrego użytku, może być pozbawiony go, jak to już miało wielokrotnie miejsce.

Mówiłem że Nowy Kościół będzie w większości charyzmatyczny, bo Duch Święty będzie w Nim ze swym tchnieniem uświęcającym i uczyni Go pięknym w oczach Boga i ludzi.

Bóg też nie pozwoli, by charyzmatycy zwykli i niezwykli rywalizowali między sobą utrudniając rodzeniu się dobra wynikającego z charyzmatów. Wszyscy szerzyciele pychy pójdą do piekła. Święci biskupi, uświęcą Kościół całkowicie.

Błogosławię cię, synu, a z tobą drogie ci osoby.

Jak zawsze proszę o modlitwę wynagradzającą.


10. JESTEM WŚRÓD WAS...

Jezus: Bierz znowu pióro i pisz. To Ja, Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel, przyszedłem, by łączyć a nie rozpraszać. Chcę zebrać i uratować trzodę śmiertelnie zranioną przez wroga, a uczyniłem to oddając Me życie za Moje owce.

Z Krzyża na Kalwarii płynie strumień Boskiej Krwi, w której grzesznicy mogą obmyć się i oczyścić się z grzechów.

Czyniłem tak i czynić będę aż do końca wieków!

Ludzie bez wiary tego wieku nieszczęsnego, nie widzą cudu miłości, który trwa dla nich i dla ich zbawienia.

"Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia".

Wystarczyłoby, by ludzie ujrzeli i zechcieli uwierzyć w ten wielki cud miłości, a nastąpiłaby przemiana, nawróciliby się i zmienili kierunek swej drogi na ziemi. Wśród ludzi na ziemi i w moim Kościele istnieje zło, lecz Moja Boska Miłość zatroszczyła się o to, aby nikt z was nie mógł powiedzieć, że zginął dla braku środków koniecznych do zbawienia.

Ja będę zawsze z wami aż do końca wieków. Jest to dar tak wielki, że z żadnym innym nie może go porównać, ani nie ma podobnego. Ze Mną, Przedwiecznym Słowem Boga, które stało się Ciałem i jest obecne wśród was, wy macie wszystko. Co wam zabraknąć, gdy będziecie ze Mną?

W łączności ze Mną macie życie, drogę, prawdę, światło, siłę i moc, by zwalczyć nieprzyjaciela. Macie wodę gaszącą pragnienie, chleb nasycający, macie mądrość, sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie...

Ze Mną macie naprawdę wszystko! Większość nie wie o tym!

Lecz jeśli ludzie zmęczeni, spragnieni i zbłąkani nie wiedzą, że mają blisko miejsce mogące zaspokoić te wszystkie potrzeby, że mogą tam przyjść, by otrzymać zbawienie... właśnie tak dzieje się na ziemi!

Ja Jezus, Bóg - Człowiek, Zbawiciel i Odkupiciel, stałe Źródło Światła, Życia, Wiary, Miłości, jestem pośrodku ludzi, z Moim nieograniczonym Sercem spragnionym dusz, lecz większość z nich zdaje się o tym nie wiedzieć. Są kapłani, którzy wiedzą o Mojej obecności, ale zaprzeczają jej. Lecz Ja jestem niewzruszony, ponieważ umiłowałem ich nazywając Swoimi synami i przyjaciółmi, podnosząc ich do rangi Moich sług i posłańców do narodów i ludów ziemi.

Dlaczego synu mój, ludzkość, a nawet w Moim Kościele mimo Mojej Boskiej Obecności, ludzie dążą nadal drogą zguby, zamiast ku zbawieniu? Wiem, co myślisz w tej chwili: nie podoba ci się, że musisz powtarzać i pisać kilka razy to samo. Wybrałem ciebie abyś doświadczył goryczy zderzenia potęg Światłości z mocami ciemności, trwającego od stworzenia człowieka, aż do dziś.

Właśnie ty, jako mój prorok, przeżywszy i wycierpiawszy to wszystko, mógł poznać i rozumieć jasno początek, naturę i rozwój starcia, które nastąpi by móc przekazać to innym w zrozumieniu wielkiej odpowiedzialności za otrzymane życie!


11. MĘKA DUCHOWNEGO W PIEKLE JEST ZWIELOKROTNIONA

Jezus: Jak mam nie mówić, synu mój, o prawdziwie smutnym położeniu, człowieka rozpaczliwie walczącego, a z walką tą związane jest jego zbawienie lub potępienie wieczne? Wówczas byłoby tak, że mówiąc ogólnie o człowieku, pominąłbym milczeniem jego pochodzenie i strukturę duchowo - cielesną, chociaż wspominałem o tym wcześniej. Innymi słowy: ty wiesz, że twoim specyficznym posłannictwem jest objaśnianie przyczyny zła oraz wskazanie odpowiedzialnych za nie z powodu, którego cierpi Kościół i tyle dusz , będzie zgubionych. Swoje posłannictwo masz spełnić dokładnie i dogłębnie.

Wszyscy ludzie winni wiedzieć, że Kościół otrzymał wszelkie atrybuty potrzebne dla spełnienia swego zadania w świecie.

Powiedziałem wszystko, dlatego dałem Kościołowi i daję nadal Siebie Samego. Ze Mną zaś nie może Mu niczego brakować i nie brakuje.

Trzeba znać cień i światło, by każdy mógł odrzucić nękające zło i korzystać z środków obrony, jakie ma do wykorzystania.

Biada tym, którzy opuszczają swe odpowiedzialne stanowiska, przechodząc na stronę nieprzyjaciela.

Lecz jeszcze gorzej, gdy ktoś trwa zewnętrznie na stanowisku, a potem zdradza je i służy nieprzyjacielowi w jego burzliwym dziele zguby. Lepiej gdyby taki człowiek wcale nie narodził się. Bo jego męka w piekle, pisz bez obawy wyraz: w piekle będzie stokrotnie większa od męki zwykłych potępieńców!

Jak widzisz synu, jest nie tylko ciemność, ale i jasne światło dla tych, którzy kochają Światło!

Błogosławię cię synu, a ze Mną błogosławi cię Moja Matka i św. Józef. Błogosławimy też Zgromadzenie i osoby drogie tobie.


12. ZŁO UKRYTE POD POZOREM DOBRA
23.11.1978 r.

Jezus: Synu mój, bierz dzisiaj po raz trzeci pióro, pisz i nie lękaj się. Mówiłem już o "kościele diabła", który rozrasta się wciąż nowymi prozelitami, a ile ich zdobył w tych ostatnich dziesiątkach lat! Jest to bardzo wielka liczba. Wielu z nich zajmowało wysoki urząd bądź w laikacie, jak też i w Kościele.

Są oni wszyscy dobrze zorganizowani, mają struktury i środki walki dostosowane, z których główną i najpotężniejszą bronią jest obsesja indywidualna, lub całej grupy. Nastawieni są przede wszystkim do walki z Kościołem!

Ci prozelici są wytrwali i gorliwi w złem, zawsze jednak zło okrywają pozorami dobra. Jest to rzeczywistość, którą trzeba znać, by umieć bronić się środkami, jakie Kościół daje swym członkom do wykorzystania. Są to środki bardzo obfite i tak bogate, jakie tylko Kościół sam ma i może mieć. Lecz z wielką Jego szkodą jest jeszcze zupełna nieświadomość wśród większości laikatu co do przebiegu walki między potęgami piekła i ludźmi, będącymi jego ofiarami.


13. MAŁO ZNAJĄ NIEPRZYJACIELA

Jezus: Dwie rzeczywistości są w ciągłym antagonizmie, lecz jedna z nich zawsze czuwa, wyćwiczona w nieustannym ruchu, by osaczać i robić zasadzki i uderzać bez przerwy swych przeciwników. Ludzie choć mają bardzo bogate środki obrony, są ubodzy w wiarę i nie znają nieprzyjaciela. Mało jest troski w poznaniu potęgi, natury i strategii wroga. Logicznym następstwem tego jest, że nieprzyjaciele Kościoła potrafili przeniknąć Go eliminując zakazy i niszcząc miejsca obronne, przenikając wszędzie, opanowując pozycje strategiczne, wreszcie, zajmując wiele miejsca w dowództwie na najwyższych nawet szczeblach. I to odstępstwo pochodzące z niewiedzy, z obojętności, apatii i anemii duchowej jest wynikiem największego oszustwa nieprzyjaciela, to jest materializm. Zaciemnił on i zaciemnia nadal wszystko, przygotowuje również tę godzinę, są znaki, które już się ukazują na horyzoncie.

Synu mój, trzeba by przynajmniej noszący imię chrześcijanie byli przygotowani, bo od stworzenia świata niewidzialnego, czyli od bitwy Duchów wiernych Bogu z buntownikami, nie było jeszcze nigdy takiego strasznego wstrząsu, jaki ujrzy człowiek w godzinie oczyszczenia.

Powtórzy się wtedy straszliwy i niesłychany konflikt - bez precedensu w historii ludzkiej. Będą wówczas zaangażowane wszystkie siły piekła i skupione wokół diabła.

Z mających nastąpić zdarzeń wyśmiewają się liczni kapłani-niedowiarkowie, choć wielu z nich było wezwanych do szkolenia żołnierzy Mojego Kościoła, w walce z potęgami piekła. Sami zostali mocno zarażeni, choć lepiej by było nazwać to plagiatem, któremu ulegli bardziej od innych.

Nie przyszło im nawet przez myśl, że to co już niedługo stanie się na świecie bardzo zwiedzionym przez ojca kłamstwa - autora zła i wszystkich nieszczęść ludzkości, na które ona cierpi i cierpieć będzie tak, jak jeszcze nigdy nie cierpiała w przeszłości.


14. JESTEM MIŁOŚCIĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Jezus: W tym orędziu chciałem dać ludziom obecnie żyjącym realistyczny i prawdziwy obraz dwóch światów walczących ze sobą: świat światłości i świat mroku. Świat radości życia i prawdy oraz świat śmierci - bez łaski nadprzyrodzonej.

W samym centrum tych dwóch światów znajdują się ludzie w ogromnej liczbie - w każdym z nich - żaden umysł ludzki nie jest zdolny pojąć tej istniejącej rzeczywistości. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, co wisi nad jej głową i to jest straszne! Ludzie powinni mieć orientację, co ich czeka. To są generalne przyczyny Moich orędzi!

Zepsuci mieszkańcy Pentapolu nie uwierzyli prorokom i dla ich twardego serca zniszczył je ogień, który spadł z nieba. Sadzili, że mogą bezkarnie ubliżać Bogu, lecz Sprawiedliwość Boża ukarała ich tak surowo, że wiatr rozwiał nawet prochy ich kości.

Kocham wszystkie Moje stworzenia, kochałem je tak, że dla ich zbawienia nie wahałem się umrzeć na Krzyżu, bo jestem Miłością, ale też Sprawiedliwością.

Powinni zastanowić się ci wszyscy, którzy trwają w ślepym uporze odmowy Miłości, która aż dotąd puka na próżno do ich serc!

Synu mój, módl się, nie odmawiaj Mi swej miłości i modlitwy, co nie pozostanie bez nagrody.

Po raz trzeci dzisiaj błogosławię cię, a zarazem tych wszystkich, których kocham.


15. MODLITWA PRZENIKA CIEMNOŚĆ
24.11.1978 r.

Jezus: Pisz synu, to Ja, Jezus. Mówiłem ci poprzednio, że każdy medal ma dwie strony: prawą i lewą. Tak też jest i w Moim Kościele, tak bogatym w dobra duchowe! Chcę dziś mówić o jednym z nich, o modlitwie. Modlitwa jest:

- bronią potężną, dzięki której możecie otrzymać od Boga wszystko;

- bronią straszną, która nawet najsłabszych przemienia w mocnych do tego stopnia, że staną się niezłomni wobec ciosów nieprzyjaciela;

- bronią, która mądrze użyta, zawsze wiedzie do zwycięstwa nad wrogiem;

- była bronią używaną stale przez Świętych, o której Ja, Słowo Przedwieczne Boga wiele mówię w Ewangelii;

Modlitwa jest więc bronią daną przeze Mnie Kościołowi jako "gwarancja pewnej obrony".

Modlitwa to broń niezawodna, gdy spleciona jest z pokorą, wiarą, nadzieją i miłością, tym bardziej gdy odmawia się ją w warunkach zupełnego zdrowia duchowego. Każdy człowiek przystępujący do modlitwy powinien być w łasce Bożej, gdyż łaska łączy go z Bogiem węzłem przyjaźni, koniecznej do zwycięstwa aktualnego jak i ostatecznego.

Wśród tych cieni i mroków otaczających Mój Kościół, modlitwa jest jak strzała, która przenika i przebija ciemność, jak jasny promień. Jest to broń potężna, która powstrzymuje zawsze zuchwalstwo nieprzyjaciela i zmusza go do ucieczki.


16. MÓDLCIE SIĘ, BO ZGINIECIE WSZYSCY

Jezus: Synu mój, dziś położenie Kościoła jest bardzo niepewne, podobne do położenia wielkiego państwa w wigilię jego upadku. Lecz jeszcze dziwniejsze jest to, że ludzkość czując powagę położenia, nie ma siły otrząsnąć się i chwycić za oręż niezawodną, zdolną do zatrzymania klęski już zapoczątkowanej i uratowania jej od ostatecznej ruiny.

Jeszcze raz, synu mój, przypominam, że Kościół powinien był przyjąć pełne miłości i wezwania Matki Mojej w La Salette, Fatima i w wielu innych miejscach objawień. W wezwaniach tych wspólna Matka nasza upominała Kościół i świat, by uratować go od strasznej zagłady, od godziny oczyszczenia. Mówiła: "czyńcie pokutę, módlcie się na różańcu świętym - inaczej zginiecie wszyscy". Wzywała do pokuty świat wiele, wiele razy!

Jak na miłość Matki odpowiedział świat i jak odpowiedział Kościół? Mało, bardzo mało osób, przyjęło wezwanie z Nieba w stosunku do ogromnej liczby ludzkości.

Pycha i zarozumiałość nie pozwoliły chrześcijanom i ludziom tego wieku nieszczęsnego, który wpadł w zasadzki potęg piekielnych, uwierzyć Matce Najświętszej.

Zignorowane zostały słowa pełne Miłości i Miłosierdzia Matki Niebieskiej. Nie dano Jej odpowiedzi na którą tak bardzo czekała, a więc ludzie nie zmienili swego postępowania, nie powrócili do modlitwy i pokuty. Niestety czyniono wszystko, by serca ludzkie od Boga oddalić. Usiłowano pozbawić Kościół ducha chrześcijańskiego, pogrążając Go coraz bardziej w materializmie, by zapomniał o swoim wielkim Boskim posłannictwie. Jak ludzie łatwo zapominają, jak wiele razy uratowało ich Miłosierdzie Boże, tak pojedyncze osoby jak i całe społeczeństwa.

Czy pod Lepanto, Kościół, a z nim cywilizacja chrześcijańska nie zostały uratowane od potęgi Księżyca?

Jednakże pomoc dla Kościoła i dusz przychodziła zawsze dzięki modlitwie.


17. WIERZĄCY BĘDĄ ZBAWIENI JAK NOE!

Jezus: Chrześcijaństwo ma wiele wspaniałych świątyń i pięknych kościołów, poświęconych ku czci św. Różańca oraz w ogóle piękne modlitwy. Lecz materializm tych ostatnich czasów, używając wszelkich środków, uczynił wszystko, by człowiek zapomniał o swej godności dziecka Bożego. Materializm przybierając różne postacie, starał się zabić Wiarę w człowieku, czyniąc go zupełnie głuchym na wezwania miłości Bożej.

Ludzie XX wieku zostali zatopieni we wszystkich rzeczywistościach materialnych, by zapomnieli o jedynej wielkiej rzeczywistości - BOGU - na której opierają się wszystkie inne. Do takiego stopnia posunęła się uporczywa złość diabła, synu mój, ale Kościół nie zginie, nie zginie dzięki potędze modlitwy nielicznych, dobrych dusz i pokornej modlitwie tych, którzy nie dali się oszukać zasadzkom piekła.

Są oni już wybrani i ocalą jak Noe, który wraz z synami zachowali swe życie dzięki arce. Wyśmiewani byli przez tych, którzy nie wierzyli mu - przez swą głupotę i ślepotę.

Mój Ojciec Niebieski nie odrzuci nigdy od Siebie tych, którzy modlić się będą do Niego z żywą wiarą i szczerym sercem.

Dosyć, synu, ale wkrótce wrócisz do pisania.

Teraz błogosławię cię, a z tobą tych, którzy pracują nad rozszerzaniem Moich orędzi.


18. JESTEM BOGIEM ZASTĘPÓW
24.11.1978 r.

Jezus: Pisz, synu, jestem Jezus. Dziś rano mówiłem ci o modlitwie, broni strasznej i zawsze skutecznej, gdy się ją odpowiednio używa. Lecz staje się ona próżną, gdy brak jej tych koniecznych warunków.

Gdy zaś pasterze, kapłani, zakonnicy i dusze Bogu poświęcone zapominają o swej roli walczących, wtedy zapominają również o broni koniecznej do walki. Ale czy Ja nie jestem BOGIEM ZASTĘPÓW? Tylko jak oni to zrozumieją?

Nazwa BÓG ZASTĘPÓW nie jest dzisiaj dobrze przyjmowana i wykreślają ją z Biblii... ale ona pozostaje. Ja jestem i pozostanę zawsze - pamiętajcie o tym - BOGIEM ZASTĘPÓW! Nie zapominajcie o tym zwłaszcza wy, budujący Nowy Kościół, bo będzie to punktem wyjścia dla odnowy duchowej, po oczyszczeniu.

Kto jest moim żołnierzem? Wszyscy bierzmowani, którzy tworzą zwarte szeregi Nowego Kościoła.

Wszyscy rządzący na świecie mają swoje wojska, czy tylko Wszechmogący Bóg "Król wszystkich serc" nie miałby je posiadać?

Ja jestem naprawdę KRÓLEM, toteż mam i będę miał swoje wojsko na wieki wieków!


19. KOŚCIÓŁ PONIŻONY

Jezus: Synu mój, dlaczego w oczach świata Kościół mój stał się tak poniżony, zniesławiony, wyszydzony i uciemiężony na wszelki możliwy sposób? Dlatego, że nie umiał walczyć!

Wojsko opuszczone i pozostawione sobie samemu rozproszy się wreszcie i przestanie istnieć. A gdy się jeszcze stara przekonać żołnierzy, że wróg nie istnieje, że jest on tylko w wyobraźni nielicznych szaleńców, to jest rzeczą jasną, że wiara w sens walki u żołnierzy powoli zachwieje się i zniszczy.

Oto synu mój, co uczyniono z Kościołem i Jego wojskiem!

Pod silnym wpływem szatana zwiedziono moich żołnierzy, przekonując ich, że dziś nie należy mówić o żołnierzach wroga i o walkach, bo to wszystko jest tylko wytworem egzaltacji biednych i chorych na galopującą sklerozę.

A nazwa BÓG ZASTĘPÓW powinno zniknąć jako zabobon dawnych czasów. Nieprzyjaciel dokonuje więc swego dzieła zniszczenia duchowego, moralnego, a nie raz nawet i fizycznego, nie natrafiając na żaden opór. Nie ma już nikogo, (za nielicznymi wyjątkami), kto by sprzeciwiał się coraz to gwałtowniejszym napaściom potęg zła.

Gdzie szukać wytłumaczenie tej wielkiej tragedii?

Nieprzyjaciel Kościoła wie bardzo dobrze czym może wpłynąć na dusze tych, którzy zajmują odpowiedzialne urzędy, zwłaszcza generałów i oficerów mojego wojska. Mają oni przede wszystkim wielkie zadanie utrzymywać wśród żołnierzy stan bojowy ducha i uczyć taktyki walki prowadzącej do zwycięstwa. Zwycięstwa sięgającego wieczności, dla którego naprawdę warto żyć.


20. A WIĘC SPRAWIEDLIWOŚĆ!

Jezus: Na co się przyda człowiekowi zyskać szacunek, sławę, bogactwo, przyjemności, honory, jeżeli potępi swoją duszę.

Żadne kłamstwo, oszustwo czy zdrada nie potrafią zniweczyć przerażającą rzeczywistość, to jest potępienie, od którego nie ma żadnego odwołania nawet po upływie milionów lat...

Diabeł podsuwa oszukańczą myśl, że po upływie milionów lat - Sprawiedliwość Boża zamieni się w Miłosierdzie.

O, głupoto ludzka, która czynisz z ludzi, dzieci Bożych i Jego żołnierzy, biedne i słabe stworzenia, gotowe zawsze pójść za tym, który jest najzaciętszym wrogiem człowieka, nienawidzi go i zwodzi, jedynie po to, aby uczynić z człowieka niewolnika diabła - na wieki.

Ubolewam nad postawą tych, którzy wybrani na współodkupicieli i współpracowników - i otrzymali największy dar - posłannictwo - dar jaki Wszechmogący Bóg może obdarzyć biednego człowieka. Stali się zdrajcami Tego, który ich umiłował i wybrał spośród innych ludzi.

Jak to jest możliwe, aby posiadając najwznioślejszą godność spaść tak nisko, by stać się sługą i niewolnikiem czarta, będącego zawsze w otwartym konflikcie z Kościołem - na zgubę dusz odkupionych Najdroższą Krwią Mego Człowieczeństwa?

Nie miłosierdzia trzeba, ale sprawiedliwości dla tych kłamców, którzy prawdziwie nie znali nigdy, co to jest miłość!

Błogosławię cię, jak również tych wszystkich, którzy pokornie przyjmują Moje Słowo i zachowują je. "Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Módl się, wynagradzaj i kochaj Mnie zawsze tak, jak Ja kocham ciebie.


21. BIERZMOWANY - ŹOŁNIERZEM
24.11.1978 r.

Jezus: Synu, pisz. Mówiłem już o bierzmowaniu, tym wielkim sakramencie, który zaciąga chrześcijan do Mego Wojska, podnosząc ich godność i siły oraz czyni z nich prawdziwych żołnierzy.

Żołnierzem jest ten, kto walczy by obronić się sam i swą ziemię ojczystą, a więc swą rodzinę, język, kulturę i wszystkie wartości cywilizacji wśród której żyje.

Podobnie należy powiedzieć o chrześcijaninie dojrzałym w duchu dzięki sakramentowi bierzmowania. Chrześcijanin jest żołnierzem dlatego, potrafi walczyć przeciw wszystkim siłom, wysłanym przeciw niemu przez zarząd piekła, czyli przez Lucyfera, Szatana i Belzebuba. Walcząc bronią odpowiednią, może on odrzucić wszystkie ataki skierowane przeciw niemu i Kościołowi - Sakramentowi Zbawienia. Kościół umieściłem w świecie, by mógł przyjmować na swe łono dusze zranione grzechem pierworodnym i własnymi winami. Podstawowym i głównym celem powołania Kościoła było, aby przygotował ludzkość - do wejścia - do Ziemi Obiecanej, do prawdziwej Ojczyzny, do Domu Ojca, który nie zawahał się posłać na ziemię dla waszego zbawienia Mnie, swego Umiłowanego Syna, abym umarł na Krzyżu.

Bierzmowani mają więc walczyć nie tylko w obronie własnej, ale za wielką Rodzinę Bożą, za Kościół. Otrzymali w tym celu wspaniały mundur, z którego powinni być zawsze dumni. Jest to mundur niezniszczalny i kto go raz włożył, pozostanie w nim na wieki, nawet w piekle, jako powód do większej kary, aby zawsze pamiętał, że był żołnierzem - zdrajcą. Sam pozbawił się tej godności, która mogła by mu przynieść szczęście wieczne.


22. WIELKOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Jezus: Bierzmowanie jest Sakramentem, który podnosi chrześcijanina do godności żołnierza walczącego przeciw wrogim siłom zła. Wyciska on niezatarte znamię na duszy i wyróżnia żołnierza Chrystusowego od innych dusz.

Jest to drogocenny dar ubogacający naturę ludzką chrześcijanina w siłę i moc, i daje mu możliwość obrony własnej i Kościoła, który stoi na straży Boskiego Odkupienia.

Sakrament ten nakłada oprócz praw i również obowiązki, które trzeba dobrze poznać, gdyż nie będzie się przestrzegać i wykonywać tego, o czym się nie wie i czego się nie zna.

Wynika więc z tego wielka odpowiedzialność kapłanów i wszystkich przygotowujących do sakramentu bierzmowania, by przystępujący do niego zrozumieli dobrze, że jedynym jego celem jest otrzymanie od Boga potrzebnej siły do zwyciężenia wroga, gdyż walka z nim trwa przez całe ziemskie życie człowieka.

Kapłani, którzy nie dbają o dobre przygotowanie dusz do bierzmowania, i o to, by były one w stanie łaski, grzeszą ciężko wobec Boga; potwierdzają, że nie posiadają daru kapłańskiego ojcostwa.

Co sądzić o kapłanach, którzy zezwalają młodzieży na przystąpienie do sakramentu bierzmowania bez uprzedniej spowiedzi świętej, jakby to była sprawa małej wagi?

Pod tym względem świadomość duszpasterska tak się zmniejszyła, że wreszcie może zupełnie zaniknąć!


23. BIERZMOWANIE ODRADZA CIAŁO MISTYCZNE

Jezus: Przystępujący do bierzmowania powinni wiedzieć, że w tym momencie działają Trzy Osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przez Stworzenie, Syn Boży przez Odkupienie, a Duch Święty przez Uświęcenie. Zstępują ONE na duszę każdego człowieka otrzymującego ten sakrament.

Powiedziałem, że w Nowym Kościele trzeba będzie reintegrować sakrament w jego naturze; trzeba będzie przywrócić mu to, co dziś odebrano z jego wartości nadprzyrodzonych.

Trzeba przywrócić mu jego światło. Sakrament ten będzie rozumiany wówczas, gdy umieści się go w centrum olbrzymiego konfliktu, między potęgami Światła i ciemności.

Zwykle oczy zwracają się same ku światłu, bo tak zostały stworzone. Rozum dąży ku prawdzie, bo również został stworzony dla niej. Lecz jak oko zamknięte, nie niszczy przez to światła, tak rozum odwracający się od prawdy, nie zniszczy jej. Dlatego powiedziałem ci, że nie będzie miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy zagłuszyli w sobie światło rozumu i wiary.

W Nowym Kościele sakrament bierzmowania otrzyma miejsce, jakie miało w Boskim planie odrodzenia duchowego Ciała Mistycznego.

Błogosławię cię, wraz z Najświętszą Maryją Panną i świętym Józefem. Módl się i wynagradzaj.


24. DUSZE-OFIARY
29.11.1978 r.

Jezus: Pisz synu, to Ja, Jezus. Powiedziałem, że ukażę ci niektóre obrazy z Mego Kościoła najpierw ujemne, a potem dodatnie. Otóż jednymi z najdroższych Memu Boskiemu Sercu są Dusze-ofiary, a które obficie wynagradzają Mi cierpienia znoszone od niewdzięcznych ludzi.

Świat mało, lub raczej niewiele o nich wie, toteż nie dba o nie i nie interesuje się nimi. Lecz na nieszczęście wie o nich inny świat, śledzi je i prześladuje, nie dając im spokoju. Są one dręczone, znieważane, kuszone i sprawia się im bezlitosne sadystyczne cierpienia.

Synu mój, wiesz o tym sam i nie możesz o tym wątpić. Lecz wielu, czytając te orędzia uśmiechną się z powątpiewaniem... Inni, potrząsną głową i powiedzą, że jesteś trochę pomylony, i będą łaskawsi dla Ciebie. Inni wreszcie rozedrą swe szaty i oburzą się, jak można pisać takie głupstwa.

Nie mają nic do powiedzenia, gdy drukowane są herezje różnego autoramentu. Lecz gdy ujrzą światło dzienne zwierzenia, jakie Ja Jezus czynię duszom-ofiarom, które od wieków wybrałem sobie, wówczas powstaje krzyk, że są to idiotyzmy, i zdrowy rozum powinien je odrzucać!

Po tym wstępie unieśmy na chwilę zasłonę, która ukrywa przed światem te dusze, które miłują bardziej od wszystkich innych dusz. Dusze-ofiary kochają krzyż. Kim są - te cuda Boże?

Im bardziej ludzie są zatopieni w rzeczach materialnych, tym mniej widzą, mniej rozumieją cuda Boże do tego stopnia, aż zanikają dla nich te rzeczy - powiedzmy tak - mniej materialne od materii; jak zapach kwiatka lub kolor czy kolory, jakimi barwi się ziemia w różnych porach roku.

Dlatego nie potrafią tacy ludzie ocenić rzeczy mniej materialne. Jak więc mogą zrozumieć subtelność duszy pełnej Boga, tak przepełnionej Nim, że staje się ona jedno ze swym Bogiem!

Jak trudno zrozumieć dziecku sprawy trudne do pojęcia nawet dla dorosłych! Podobnie trudno jest pojąć cuda, jakie Bóg dokonuje w duszy swych świętych! Dusze-ofiary są to dusze, które odpowiadają wiernie, na ile to jest możliwe dla człowieka, na wezwanie Boże. Pragną one upodobnić się do Niego, dzieląc z Nim wszystko, lecz zwłaszcza to, co się tyczy krzyża, który przyjmują, niosą, kochają go, mając za wzór Wielką Ofiarę z Kalwarii.

Dusze - ofiary są to białe hostie złożone na ołtarzu, aby ofiarować się Ojcu Przedwiecznemu razem z Jezusem i Matką Jego na odpuszczenie grzechów ludzkich.

Są one rajskimi klejnotami, drogimi perłami ukrytymi i znanymi tylko Bogu.

Są one przedmiotem podziwu Aniołów i Świętych.

Są one po Jezusie, Ofierze nad Ofiarami i po Maryi Współodkupicielce - współodkupicielami, które uwalniają dusze z czyśćca, lecz zwłaszcza z żelaznej tyranii czarta.

Synu mój, nie wszyscy widzą to, co wy widzicie. Niewielu z was widzi to, co jest zakryte przed innymi. Dlatego, co mogą powiedzieć o duszach-ofiarach ci, którzy nie dostrzegają tego, co ich otacza.


25. DROGI BOŻE SĄ TAJEMNICZE

Don Ottavio: A biskupi i kapłani?

Jezus: Kto nie widzi i żyje tylko dla własnego "ja", jak może interesować się sprawami innych ludzi?

Oto praktyczny przykład:

Dwie proste i pokorne dusze, wierzące z prostotą dziecka (dlatego kochałem i kocham je), w trudnej chwili swego życia zbliżyły się do Duszy-Ofiary, która od dziesiątków lat trwa ze Mną na krzyżu. Otrzymały od niej światło, pociechę i zachętę by trwały przy swym powołaniu. Te dwie dusze zostały wezwane do swego pasterza, który nie tylko okazał nieznajomość ducha ich powołania, lecz zupełnie nie rozumiał i dlatego starał się odwieść je od takiego sposobu życia. Nie czynił wszakże tego otwarcie lecz przez inną osobę.

Oto ciemność z powodu której nie widzi się w moim Kościele i nie spełnia się swego zadania pasterza i ojca duchowego dla dobra swych dzieci. Podczas, gdy pokorna i ukryta dusza-ofiara widzi wszystko z całą jasnością. Toteż może doradzić duszom, aby poszły drogą prowadzącą do spełnienia Woli Bożej.

Drogi Boże są tajemnicze! Tam, gdzie nie zrozumiał Pasterz, nie mogli też zrozumieć jego współpracownicy. Potwierdza to też prawdę, że Kościół mój chociaż jest teraz w rękach nieprzyjaciela, nie został całkowicie zniszczony, bo Ja na to nie pozwalam i nie pozwolę nigdy! Moi wybrani tego nie rozumieją, a zrozumieją, gdy już będzie za późno.

Synu mój, czekają was jeszcze inne doświadczenia. Mówię o tym, nie po to aby straszyć, lecz tylko by przygotować was do przyjęcia tego doświadczenia pogodnie. Wiesz przecież, że wróg nie zwycięży i to powinno ci wystarczyć.

Ja, Jezus i Matka Najświętsza jesteśmy z wami i z wami pozostaniemy. Kochajcie nas, jak My was kochamy i błogosławimy wam.

Jutro dzień mego wielkiego posłańca do was i Ja będę wśród was! Szatan by tego nie chciał, ale skoro Ja chcę, to cóż on może przeciwko wam!


26. SERCE KOSMICZNE JEZUSA
29.11.1978 r.

Jezus: Pisz, to jestem Ja, Jezus. W poprzednich orędziach mówiłem o różnych sposobach mojej rzeczywistej obecności w Kościele.

Jestem w moim Wikarym, Biskupie Rzymskim.

Jestem w moim Słowie Boskim, jako Słowo Przedwieczne Boga.

Gdzie są dwie, trzy lub więcej osób zebranych w moim Imieniu, jestem tam rzeczywiście obecny, gdyż będąc Miłością czuję potrzebę wylania jej na cały świat widzialny i niewidzialny...

Jestem też, rzeczywiście obecny osobiście w Tajemnicy Wiary i Miłości, czyli w Eucharystii.

Stąd nieskończona potęga mego Serca Najświętszego przenika, ożywia i porusza wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, kierując je do celu dla którego były i są stworzone. Dlatego moje Serce Eucharystyczne jest prawdziwie kosmiczne, bo opromienia i szerzy Światło, Życie i Miłość. W Nim, z Niego i przez Niego zostaje przywrócona równowaga, naruszona przez bunt aniołów i ludzi, który spowodował stworzenie piekła, do którego zostaną wrzuceni wszyscy nieprzyjaciele Boga, a obrażona Sprawiedliwość zostaje zrównoważona - karząc winowajców. Tajemnica Zbawienia jest prawdziwie w Sercu Syna Bożego, którą chciał Ojciec, ożywił Duch Święty, a przez Miłość przyjął On ciało z Najczystszego Łona Dziewicy Maryi. Poczęła Ona z Ducha Świętego, i Słowo Ciałem się stało. Serce Moje Słowa Przedwiecznego Boga zrodzonego od wieków z Ojca, zaczęło pulsować razem z Sercem Niepokalanym Matki Mojej i waszej. Stało się wtedy Sercem Kosmicznym, które swą Nieskończoną Miłością przenika wszystko i wszystkich, świat ożywiony i nieożywiony.


27. SERCE JEZUSA - MIŁOŚĆ I ŻYCIE WIECZNE

Jezus: Synu mój, to piękne widzenie Mego Serca Najświętszego, które jest głównym ośrodkiem wszystkiego: miłości i światła, życia naturalnego i nadprzyrodzonego, pomaga w zrozumieniu słów: "Wszystko przez Niego się stało". W rzeczy samej wszystko co istnieje zwraca się do Niego. Przez Niego i w Nim jest wasze życie. W Sercu Jezusa jest odkupienie. Przez Niego przywracana jest harmonia zerwana przez grzech. Przez Niego mają zbawienie ludzie dobrej woli.

Przez Tajemnicę Wcielenia aktualizuje się plan Trójcy Świętej, oraz wasze Drugie Stworzenie. Druga Ewa po raz pierwszy zgniecie łeb dawnego węża. Jak jeszcze nigdy dotąd pycha diabła dozna największego upokorzenia.

Dzięki Tajemnicy Wcielenia cały wszechświat widzialny i niewidzialny dowie się, że dokonało się drugie stworzenie, zamieniając sytuację świata powstałą na skutek buntu aniołów i ludzi.

Ja Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek jestem z wami i nie zostawię już was sierotami. Pozostanę na ziemi jako Ofiara, aż do końca wieków. A Moje kosmiczne Serce będzie zawsze obecne rozdając Światło, Miłość i Życie wieczne.


28. UJRZYCIE POTĘGĘ PANA

Jezus: Ten pozytywny aspekt Mego Kościoła jest rzeczywistością, którą powinni znać wszyscy w Moim Kościele odrodzonym. Ludzie powinni przyjąć i ukochać Moje Serce, bo jest nie do przyjęcia i przeciw logice rozumu i wiary, aby ukryta trucizna serca ludzkiego - czyli nienawiść brała górę nad miłością, ciemność nad światłem, oraz aby wieczne potępienie było przedkładane nad szczęście wieczne.

Gdy ludzie ujrzą Potęgę Pańską, głęboko przeżyją i mimo woli ukorzą się przed Nią i spełnią się słowa: "Miłosierne Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi odniosły zwycięstwo"!

Kościół Odrodzony będzie tak piękny, jak jeszcze nigdy dotąd. Tchnienie Ducha Świętego obejmie Go i będzie cały charyzmatyczny.

W taki sposób dokona się przyjście Mego królestwa na ziemi, upragnionego od dawna przez dusze. Będzie to drugie Moje Przyjście wraz z częściowym zakończeniem wielkiej walki i największej bitwy miedzy ciemnymi siłami zła i Potęgami Światłości.

W Moim Kościele odrodzonym i odnowionym chcę, by Moje Miłosierne Serce, ta siła Wszechmocy Bożej, czyli Moje Serce Kosmiczne - było "ośrodkiem kosmicznym" w którym współdziałać będą Wiara, Nadzieja i Miłość wszystkich dusz.

Synu, chcę, by w Moim Kościele odrodzonym, Moje Serce Kosmiczne i Niepokalane Serce Maryi, naszej wspólnej Matki były czczone wielkim Świętem, równym Bożemu Narodzeniu i Wielkanocy. Później wyjaśnię więcej. Widzę, że jesteś zmęczony. Błogosławię cię.

Módl się i wynagradzaj!


29. DOSKONAŁE POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA

Jezus: Synu mój, weź pióro i pisz. Mój Kościół, jeszcze raz powtarzam, MÓJ, bo wyszedł On z Moich Ran, lecz szczególnie z Rany Mego Serca, przebitego włócznią. Kościół jest wspólnotą bosko-ludzką i jako taka jest zaopatrzona we wszystkie środki, by dojść do celu dla którego Ja, Słowo Przedwieczne Boga, powołałem Go.

Kto dziś patrzy z zewnątrz na Mój Kościół, mógłby zwątpić o tym, co mówię teraz. Zwłaszcza, gdy się patrzy na Niego z pozycji człowieka lub gdy rozważa się Jego historię poprzez liczne doświadczenia, które Go dręczą. Wielu sądzi, że środkami którymi Kościół rozporządza nie są dostosowane do obecnych czasów. Nie są one adekwatne do celów jakie ma osiągnąć. Obecne postrzeganie Kościoła nie odpowiada rzeczywistości. W rzeczy samej jest to pojęcie mocno niejasne i zdeformowane do takiego stopnia, że jeśli ktoś nie jest usposobiony do Kościoła wrogo - to postawa takiego człowieka może być obojętna, a jest to jeszcze większe zło.

To prawda, że niepowodzenia jakie dziś dotykają Kościół są tak liczne, że zmieniają Jego obraz. Ale obecny stan nie powinien i nie może być uważany za normalny.

Dzisiaj Mój Kościół przechodzi kryzys, wielki kryzys wiary, ale gdy to zło minie, Kościół będzie tak piękny, że trudno opisać słowami.


30. SAKRAMENTY SĄ ZNAKAMI ŁASKI

Jezus: Dziś chcę mówić o środkach, jakie liczni wierni nie uznają teraz za odpowiednie. Dotyczy to również moich licznych kapłanów. Mam na myśli zwłaszcza sakramenty, które są skarbami Nieba, danymi ziemi z Mego Miłosierdzia, a Kościołowi, aby był na świecie Sakramentem Zbawienia.

Uczyniono wszystko, by zmniejszyć Jego moc i skuteczność, by poniżyć Go w oczach chrześcijan. Nie rozumie się, że jest to częścią planu, już realizowanego urzeczywistniającego, przygotowanego przez moce piekielne, by zniszczyć Mój Kościół.

Sakramenty, to skuteczne znaki Łaski, nie są figurami, czy symbolami (Boga i Człowieka) lecz wspaniałymi darami przekazanymi przeze Mnie, prawdziwego Boga i Człowieka, dla ludzkości: - sakramenty znajdują się tylko w Moim Kościele.

Dają one moc by Kościół mógł stawiać czoła tajemniczym mocom zła i bronić się przed nimi, by nawiązywać kontakty ze Mną, zrywane, przez winy aktualnie, sakramenty pomagają zachować, rozwinąć i umocnić życie łaski. Sakramenty regulują życie społeczne Kościoła. Pomagają Mu w Jego pracy misyjnej i dojściu do wyznaczonego celu, by pomóc ludziom umocnić się w przejściu z ziemi do Wieczności.

To wszystko pomoże zrozumieć logikę Sakramentów, ich wielki pożytek, jak również cudowne skutki jakie powstają w poszczególnych duszach i w całym Ciele Mistycznym.

Sakramenty odpowiadają wymogom natury ludzkiej, gdyż są znakami materialnymi, ponieważ człowiek potrzebuje widzieć, słyszeć, dotykać, kosztować.

Sakramenty są znakami otrzymanej łaski, a łaska dotyczy duszy człowieka, udzielają one potrzebnej mocy, koniecznej w różnych okolicznościach życia na ziemi.

Dlatego moce piekielne czyniły i czynią wszystko, by zaciemnić piękno Kościoła i skuteczność Sakramentów. Jakimi metodami? Posługują się właśnie tymi, którzy powinni być opiekunami Sakramentów, obrońcami ich godności oraz okazywaniem troski o potrzymaniu wiary w ich skuteczność i moc.

Patrząc na sposób administrowania Sakramentami rzecz pewna, że wierni nie czują się zachęceni do większej czci ku nim, zwłaszcza gdy udzielający ich robią raczej wrażenie robotników wykonujących z roztargnieniem swój zawód, zamiast kapłanów pełnych wiary i pobożności.

Wielu kapłanów zbliża się do ołtarza lub konfesjonału w ubraniu nie mającym nic wspólnego z czynnościami jakie chce spełniać.

Wreszcie rozdzielają owoce Mego Odkupienia z tym samym niedbalstwem, z jakim robotnik porusza motyką, łopatą czy kielnią.

Są to najmniej odpowiednie sposoby do przekazywania wiernym wiary, czci i ufności do Sakramentów, które są zadziwiającymi darami, świadczącymi o Miłości Bożej do synów, żywych członków Ciała Mistycznego.


31. WRÓG JEST PEWIEN ZWYCIĘSTWA

Jezus: Po oczyszczeniu pasterze będą musieli dokonać dzieła odnowy dyscypliny dotyczącej Sakramentów, zwłaszcza przywracając im właściwy stan rzeczy.

Mówiłem już, że Mój Kościół jest atakowany z zewnątrz przez moce piekielne, a wewnątrz przez współpracujących z nimi, czyli przez tylu nowych Judaszów, którzy zdradzają Go pod pretekstem odnowy licznych struktur doktrynalnych, w zakresie sakramentów i liturgii.

Olbrzymim manewrem, jaki szatan przygotowuje - jest skupienie wokół siebie wszystkich wrogich sił i nowych Judaszów i uderzenie w Kościół, aby Go zniszczyć. Już jest pewny zwycięstwa.

Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ zatraciło się wiarę w Moje Bóstwo!

Jak wielkie będzie przerażenie kapłanów, gdy zmuszeni będą uznać, że Ja Jezus jestem nie tylko zwykłym człowiekiem, jak tylu innych żyjących przed 2 tysiącami lat. Jestem Bogiem, który wszystko może! Jestem obecny na ziemi bardziej niż kiedykolwiek i działam tak, jak uważam.

Zobaczą, że Moje Słowa są inne, niż ich. Słowa moje są wieczne, nigdy nie przemijają. Dałem Memu Kościołowi skarby nieocenione, które przewyższają skarby ludzkie. Dałem wam skarby żywe, życia wiecznego, są one gorącymi wyrazami miłości i promieniami światła niebieskiego! Wielu, nawet z moich konsekrowanych, nie potrafi zrozumieć, dojrzeć, uznać i pokochać.

Uprzedziłem was jednak w słowach: "nie rzucajcie pereł przed wieprze". Lecz kto jest zatopiony w sprawach ziemskich, nigdy nie ujrzy rzeczywistości niebieskich.

Synu, na dzisiaj dosyć.

Błogosławię cię, a z tobą wszystkich, którzy są ci drodzy.

Kochaj Mnie zawsze!


32. JESTEM WASZĄ PRAWDZIWĄ MATKĄ
5.12.1978 r.

Najświętsza Maryja Panna: Pisz, synu, jestem Maryja, Matka Jezusa, ale też i twoją, i waszą, prawdziwą Matką, która was kocha bez miary i bez granic.

Synu, co czyni prawdziwa Matka?

Jest ona zawsze bliska myślą i sercem przy swoich dzieciach, nawet wtedy, gdy fizycznie jest od nich daleko. Miłość skłania ją nie tylko, by myśleć o dzieciach, ale również pragnie im dać, co tylko może. Troszczy się o ich zdrowie i obawia się niebezpieczeństw, jakie mogą ich spotkać. Modli się o zdrowie dla dzieci, współczuje ich cierpieniom, i cieszy się ich radością. Wszelkimi sposobami dba o dzieci i nigdy nie myśli o sobie i o swoich potrzebach. Jednym słowem Matka jest całkowicie oddana dzieciom - tworząc z nimi wspólnotę.

Tak czyni gdyż tego wymaga prawdziwa miłość!

Jeśli na nieszczęście dzieci, mają serce utwierdzone w złym, nie dostrzegają miłości Matki i nie dbają o nią wcale. Rozumiesz, jak wielki ból sprawiają tej, która ich kocha ponad wszystko.

Jeśli przewrotność dzieci wzrasta i dochodzi do tego, że stanęłyby przeciw Matce, obrażałyby ją, znieważały i wyśmiewały, z niej - nikt nie umiałby wyrazić braku tej biednej, nieszczęśliwej Matki?


33. MARYJA - ZRODZIŁA WAS DO ŻYCIA BOŻEGO

Najświętsza Maryja Panna: Synu mój, jest w Niebie Matka, która jest zawsze obecna na ziemi i kocha swe dzieci miłością tak wielką i głęboką, że nie można jej opisać, ani pojąć. Kocha je miłością, która po nieskończonej miłości do Boga - zajmuje pierwsze miejsce. Kocha swe dzieci miłością przewyższającą miłość wszystkich matek, które były, są i będą. Tą Matką, wiesz dobrze, jestem Ja, Maryja, Dziewica Niepokalana, która zrodziła was do Życia Bożego w Boleści i z Miłością - z Jezusem, ofiarowanym za was Ojcu na Krzyżu.

Kocham was tak, że nie potraficie tej miłości nigdy pojąć.

Kocham was do takiego stopnia, że w dalszym ciągu ofiaruję Mego Jezusa i składam Go Ojcu za wasze zbawienie w Tajemnicy Krzyża, co odnawia się i uwiecznia prawdziwie w Tajemnicy Mszy świętej!

Synowie moi, znacie cenę waszego Odkupienia, którą Jezus płaci ciągle Ojcu Niebieskiemu, a z Nim razem płacę i Ja, bo jestem przecież Współodkupicielką!...

Miłość Jego ku wam jest nieskończona, jak również nieskończonym jest cierpienie złączone z tą miłością. A Ja jestem złączona z Nim w sposób jedyny i niepowtarzalny w rodzaju ludzkim. Ja żyję Nim i Jego Boską Naturą, a On żyje Mną i moją ludzką naturą, dlatego wszystko co jest Jego, jest również Moje, a wszystko co jest Moje jest Jego!


34. MÓDLCIE SIĘ I POKUTUJCIE

Najświętsza Maryja Panna: Synu i synowie moi, powiedziałam wam wszystko by było wam łatwiej zrozumieć mój ból i cierpienia bez granic. Za wyjątkiem nielicznych moich synów, wielu z nich ma serca tak zatwardziałe i wykolejone, że nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o mojej miłości ku nim!

Jak wiele moich synów obraża mnie, znieważa, złorzeczy i nawet nienawidzi Mnie!

To jeszcze nie wszystko. Mam synów, którzy nie tylko mnie znieważają, ale Mego Syna Jezusa - Zbawiciela, Światło, Miłość, Życie i Prawdę! - Trudno jest ich zliczyć.

Mam na myśli nie tylko synów ziemskich, ale synów umiłowanych, a jest ich moc. Mój Jezus nazwał ich swymi przyjaciółmi, a oni teraz weszli w kontakty z potęgami piekła, opuszczają Mój Kościół, Ciało Mistyczne, by przejść do obozu wroga - i zajmować się jego ciemnymi przewrotnymi sprawami.

Synu i synowie moi najdrożsi, których kocham, proszę was: wytrwajcie w wierze i wierności. Bądźcie wytrwali w miłości, bo czasu ubywa i godzina decydująca zbliża się coraz bardziej. Módlcie się i pokutujcie... Módlcie się i wynagradzajcie...

Bądźcie mocni i nie lękajcie się niczego, bo Ja, Maryja Matka Boga i Matka wasza jestem z wami! Niech was błogosławi Ojciec, niech was błogosławi Syn i niech was błogosławi Duch Święty, a z Nimi Ja również was błogosławię.


35. MARYJA - KRÓLOWA WSZYSTKICH ZWYCIĘSTW

Jezus: Pisz synu mój, to Ja Jezus, chcę mówić dalej na temat sprzed dwóch dni.

Wielkim i nieporównywalnym skarbem Mego Kościoła jest Matka Moja Najświętsza, zarazem i wasza Prawdziwa Matka, Królowa Wszechświata, Królowa wszystkich zwycięstw, Królowa Nieba i Królowa Kościoła, który kocha miłością podobną do Mojej. Przez Łaskę posiada Ona moc jaką Ja posiadam. Kocha was tak, jak Ja was kocham!

Tylko potwory pełne wstrętnej złości nie kochają Mojej Matki. Jest Ona pierwszą po Bogu w Niebie i na Ziemi, - pierwszą we wszechświecie i nigdy żadne stworzenie nie będzie dorównywać Jej na wieki!

Trzeba tak patrzeć na Matkę Moją - jedyne stworzenie doskonałe i Niepokalane, które wyszło z Miłości i Mocy Boga Ojca Stworzyciela. Ona sama tylko nie zaznała ogólnej winy (grzechu pierworodnego) z jaka się rodzą wszyscy ludzie, nigdy też nie podlegała piekielnym mocom zła.

Maryja nie zaznała ani na chwilę władzy Lucyfera, bo przez całe swe życie nie popełniła żadnej, nawet najlżejszej winy.

Jej dusza, Jej serce i Jej ciało nie były nigdy w najmniejszym stopniu dotknięte przez zło. Urodziła się i żyła w doskonałej czystości. Trwała w nieskalanej czystości - podobnie jak nieskalany i czysty jest Bóg w Trójcy Jedyny. Przed stworzeniem fundamentów Ziemi i świata, Maryja stała przed Bogiem jako przedmiot Jego nieskończonego upodobania.


36. PRZEZ MARYJĘ ZOSTAŁA ZWYCIĘŻONA ŚMIERĆ

Jezus: Przez Maryję przywrócony został porządek i równowaga naruszone przez grzech pierworodny.

Przez Nią została zwyciężona śmierć i dokonało się drugie stworzenie, dzięki któremu każdy człowiek dobrej woli może osiągnąć cel swego życia, czyli osiągnąć życie Wieczne.

Jakie jest źródło wrogości ku Mojej Matce?

Z nieuleczalnej nienawiści potęg zła, gdyż przez Nią dokonała się Sprawiedliwość Boża - stwarzająca piekło. Maryja jest objawem Miłosierdzia Bożego przez które dusze ludzkie mogą otrzymać zbawienie wieczne. Stąd zazdrość i nienawiść osiągnęły taki poziom, że stworzenie ludzkie nigdy nie będzie mogło zrozumieć w jakim stopniu pycha piekła została poniżona w stosunku do swej winy. Szatan nie chce pogodzić się z myślą, że stworzenia ludzkie, stojące niżej z powodu swej natury, mają być wywyższone nad dowódcę buntowniczych zastępów. Pycha piekła również nie chce pogodzić się z myślą, że Słowo Boże stało się Ciałem i przyjęło naturę ludzką, łącząc je ze swoją naturą Boską

Potok nienawiści wypływa z piekła i jest przez nie kierowany przeciw Matce Mojej i waszej, oraz przeciw wszystkiemu co Ona kocha i miłuje, a przede wszystkim przeciw Kościołowi, który ze Mną zrodziła, wykarmiła i karmić będzie aż do końca wieków.

Stąd przekleństwa, zniewagi i świętokradztwa popełniane przeciw Niej, - stworzeniu, które jest upodobaniem Boga i nadzieją ludzkości...

Ale ludzie nie mają żadnego powodu, by nienawidzić naszą wspólną Matkę, a jeśli nienawidzą, jest to zawsze spowodowane działaniem diabła.

Maryja jest i będzie zawsze postrachem piekła i żaden diabeł, nawet przywódcy piekła jak Lucyfer, Szatan i Belzebub, nie śmieją nigdy atakować Madonny, ale uciekają przed Nią i nasycają swoją nędzną bojaźń, wykorzystując ludzi skłonnych do zła.


37. MARYJA JUTRZENKĄ ODRODZONEGO KOŚCIOŁA

Jezus: Nic nie może splamić najpiękniejszego Kwiatu Nieba i ziemi, który zachwyca swą wspaniałością Aniołów i Świętych w Niebie. Napawa swą wonią Błogosławionych Starego i Nowego Testamentu. Maryja stoi przed Trójcą Świętą i skupia w sobie wszelkie piękno, wszelką łaskę, wszelką wonność i wszelką nadzieję ludzi będących w drodze na ziemi, którzy patrzą z ufnością ku swej Gwieździe Porannej, pewni, że nie zagubią się w ciemnościach labiryntu życia ziemskiego.

Jeśli diabli natchnęli potępionych taką nienawiścią ku Maryi, to przeciwnie, na ziemi jest Ona w centrum Wiary i miłości powszechnej wszystkich dobrych ludzi, którzy ufają Jej, wierzą Jej i w Niej pokładają nadzieje. MARYJA jest naprawdę Depozytariuszką wszelkiej nadziei wędrowców ziemskich.

Maryja jest Światłością Światła, Miłością Miłości, Życiem Życia, jest Pędem wyrosłym przed Trójcą Świętą, jest drzewem życia, które rośnie i rozwija swe płodne gałęzie na cały świat. Dusze odkupione Krwią z Jej Krwi słusznie nazywają ją Matką, i jest ozdobą Domu Ojca.

Matka Najświętsza was strzeże, ratuje i prowadzi poprzez ciemności coraz gęstsze, które otaczają Kościół. Ona będzie jasną jutrzenką Mego Kościoła odrodzonego, będzie arką Nowego Przymierza po oczyszczeniu świata.

W twych kłopotach, synu mój, patrz na Maryję, a nie doznasz nigdy zawodu.

Błogosławię cię a z tobą błogosławię wszystkich, którzy są ci drodzy teraz i zawsze. Amen.


38. BÓG W TRÓJCY JEDYNY
7-9.12.1978 r.

Jezus: Pisz, synu, jestem Ja, Jezus, by dalej rozmawiać z tobą. Wśród skarbów Mego Kościoła jest jeszcze jeden najbardziej drogocenny, a nie zawsze przez ludzi doceniany i poszukiwany z taką gorliwością, jak na to zasługuje. Jest nią Prawda.

Prawdą Absolutną Jestem Ja, Bóg w Trójcy Jedyny.

Prawdą względną jest ta, która zbliża się do Mnie najbardziej, czyli ta w której macie udział we Mnie, Prawdzie najwyższej.

Kłamstwo jest ciemnością i wypływa, jak wszelkie inne zło, z pychy.

Prawda jest przejrzysta i czysta, bierze swój początek z krystalicznej czystości, którą jest Bóg.

Prawda jest światłem intelektualnym, pełna miłości i jest nią cała przeniknięta. Podczas, gdy kłamstwo jest zawsze oszustwem i przeciwieństwem prawdy. Kto posiada prawdę, posiada Boga. A gdy się posiada Boga - ma się wszystko: pokój, nadzieję - która podtrzymuje, kieruje i umacnia, daje moc do walki i pomaga do osiągnięcia ostatecznego celu, który jest jedynym celem życia i stworzenia. Podczas gdy przeciwnie, błąd jest oszustwem, kłamstwem i krętactwem, trzyma duszę w okowach aż do śmierci.


39. KOŚCIÓŁ DEPOZYTARIUSZEM OBJAWIENIA

Jezus: Prawda jest w moim Kościele, który jest jedyną instytucją ludzką posiadającą ode Mnie ten nieoceniony dar.

Kościół jest jedynym prawnym Depozytariuszem Objawienia. Jest jedynym Nauczycielem i Gwarantem prawdy nauczanej.

Kościół jest przewodnikiem narodów świata.

Powiedziałem już, że Kościół jest sakramentem zbawienia, że posiada ten nieoceniony dar. Nie są sakramentami zbawienia indywidualni członkowie Kościoła, lub też poszczególne grupy, czy szkoły, które są nie raz prawdziwymi gnojowiskami, w których mnożą się herezje wszelkiego rodzaju.

Nie należy uważać za kościół wielu zarozumiałych teologów, którzy stali się szerzycielami niezdrowych doktryn przepełnionych błędami i herezjami.

Nie są również kościołem tacy pasterze, którzy niezależnie od Mego Wikarego szerzą zasady przeciwne Objawieniu.

Nie mogą również być uważani za dobrych pasterzy i dobrych nauczycieli ci biskupi, którzy milcząco zgadzają się na szerzenie się błędów wśród swej trzody... a liczba tych ostatnich jest wielka!

Twierdzenie powyższe może wydać się bezzasadne, ale niestety tak jest. Gdy biskup lub kapłan są w łasce Bożej, widzą wszystko, stosownie do swej czystości duchowej. Gdy nie są oni w łasce Bożej, to w duszy ich jest ciemno, tą straszną ciemnością, jaką jest śmierć duchowa.

Wiesz, że trup wydziela tylko odór rozkładu. Kto więc z pychy czy zarozumiałości sprzedał się diabłu - a takich jest teraz wielu - jeśli nie wzbudził w sobie szczerej skruchy i nie przystąpił do sakramentu pojednania - szczerze wyznając grzechy - biskupem czy kapłanem mogą być dla ludzi, ale nie przed Obliczem Boga. Kapłaństwo będzie u nich w zawieszeniu, bo nie przyczyniło się do zmian wewnętrznych i nie spowoduje żadnego skutku w ich nieszczęsnych duszach.


40. ODRZUCONA PRAWDA

Jezus: Czy nie mówiłem ci wielokrotnie, że gdybym pozwolił ci ujrzeć wszystko, co dzieje się za fasadą Mego Kościoła, to nie przeżyłbyś ani jednej chwili?

A przecież nie jest to wszystko!

Pytałeś się, jak to wszystko jest możliwe? Otóż teraz nie pora mówić o tym, lecz trzeba spojrzeć w twarz strasznej rzeczywistości, rzuci to promień światła na dramatyczną sytuację w Moim Kościele i wytłumaczy ci tę uprzejmą obojętność wobec szerzenia się błędu i herezji, oraz innego zła.

Jak mógłbyś wytłumaczyć bierność, zawinione milczenie i to ciągłe dążenie do przeszkadzania prawdzie pod najgłupszymi pozorami. Naturalnie zawsze fałszywą gorliwością o prawdę ze strony tych, którzy jej nie kochają, nie szukają i nie chcą, bo nie mają oczu do patrzenia, ani języka do napiętnowania zła, które dokonuje się w ich obecności.

Nie przyjmują prawdy... a Ja jestem Prawdą. Nie mogą jej przyjąć, bo zabili w sobie wiarę, poprzez którą widzi się prawdę i oddaje się jej swawolę. Jak może widzieć człowiek, który zagłuszył i zabił we własnym sercu Wiarę z miłości dla własnego ja?

Jest rzeczą pewną, że czytając to Moje orędzie, poczują się oni obrażeni i będą reagować przeciwko tobie. Nie przejmuj się tym, bo nie będą mogli ci nic uczynić. Czy chcą, czy nie, to Ja Jezus mówię do ciebie i wybrałem cię byś otworzył oczy tym, którzy sprzeciwiali się każdemu Mojemu wezwaniu, by wejść na słuszną ścieżkę skruchy i powrócić do Domu Ojca.

Depozyt mojej PRAWDY jest u Mego Wikarego i biskupów będących z Nim w jedności, mówię: złączonych z Nim głęboką Komunią Wiary i Miłości.

Zadaniem ich jest być Światłem i Nauczycielami prawdy.

Teraz już dosyć.

Błogosławię cię, a z tobą błogosławię tych, którzy są drodzy tobie.

Nie lękaj się, nie lękaj się niczego, Jezus z wszystkich jest najmocniejszy!


41. KATEDRA JAŚNIEJĄCA

Jezus; Pisz, synu, jestem Jezusem. Powróćmy do tematu - prawdy. W centrum świata stoi KATEDRA wspaniała i jaśniejąca, a na tej Katedrze zasiada Mąż podobny, ale inny od wszystkich innych ludzi. Jest On Chrystusem na ziemi, mój wikary. Biskup Rzymski. Jest to jedyny Mąż na ziemi, który posiada dar nieomylności, gdy mówi do Kościoła, i świata.

Dar nieomylności mojego wikarego jest również skarbem nieocenionym dzięki któremu nikt nie może mieć wątpliwości, że się zagubi w labiryncie błędu i herezji. Ten nauczyciel zastępujący Mnie na ziemi może powiedzieć z całkowitą pewnością błądzącym i zabłąkanym, niepewnym i wątpiącym: "Idźcie tą drogą, którą wam wskażę, a nie zabłądzicie nigdy".

Ten Mąż na katedrze Piotra, posiada prawdę i może dawać ludziom dobrej woli pokój, pewność i pogodę ducha.


42. PAPIEŻ - LATARNIĄ ŚWIATŁA I PRAWDY

Jezus: Wielu nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych, mimo działającej już strasznej erozji, próbowało zniszczyć Dogmat o nieomylności Papieża, gdy jako mój Wikary mówi o Wierze i Moralności do wszystkich ludzi... Ale ich mętne starania nic nie zyskały!

Dogmat ten jest i pozostanie w życiu mego Kościoła wspaniałą perłą, która zajaśnieje szczególnym i niezwykłym blaskiem, zwłaszcza po oczyszczeniu. W tym darze biorą udział wszyscy biskupi, którzy trwają w jedności wiary i miłości z Moim Wikarym i razem z nim działają dla ogólnego dobra Kościoła.

Lecz biskupi nie złączeni z papieżem nie mają udziału w tym wielkim darze. Oto więc w świecie zaciemnionym mrokiem zrodzonym z pychy, znajduje się jedyna Katedra, jako latarnia światła i prawdy, zdolna przekazać wszystkim ludziom na ten świat przychodzącym pewną drogę do wiecznego zbawienia. Lecz ludzie pogrążeni dziś w materializmie, nie znają i nie mogą zrozumieć Miłości Miłosiernej Ojca, który ich kocha.

Kto będzie się starał, mój synu, tłumaczyć ludziom objawy Miłości Bożej względem nich? Wiara rodzi się ze słuchania... taki jest plan Opatrzności Bożej. Jeśli jednak nikt nie mówi o rzeczach koniecznych, potrzebnych w formowaniu sumień chrześcijan, to jak się one ukształtują?

Katedra prawdy, a Prawda jest światłem, lecz ludzie dzisiejsi żyją w ciemności, jakże więc mogą pragnąć, szukać i miłować Prawdę? Szuka się wszystkiego, mówi się o wszystkim, prócz prawdy. Jak Piłat pytają: Co jest prawdą? Lecz nie czekają na odpowiedź z obawy, by tej prawdy nie poznać! Dziś rano powiedziałem ci, że prawda jest przeciwieństwem błędu, jak miłość - nienawiści. Ponieważ Prawda i błąd są sobie przeciwne, istnieje walka między nimi, która nie ustaje i nie ustanie nigdy. Bóg, czystość nieskończona, jest również Prawdą nieskończoną i moce piekła, będąc mrokiem i błędem, trwają w nieustannej walce, która zakończy się tylko przy końcu czasów.


43. BÓG JEST PRAWDĄ UDZIELAJĄCĄ SIĘ WAM

Jezus: Faryzeusze i wszyscy w świątyni zaprzeczali zawsze moim prawdom, nienawidzili je i zwalczali na wszelki sposób, bo byli ciemnością czyli - pychą - co oznacza nieubłaganą nienawiść mającą swój punkt zbieżny w Krzyżu.

Synu, ty wiesz, że nawet teraz nic się nie zmieniło i że synagoga trwa nadal z tymi samymi nędznymi środkami i w tych samych celach jakie mieli hebrajczycy za czasów mego życia na ziemi!

- Prawda - to Bóg podany wam przez Moje Słowo, czyli przez Objawienie. Zapewnia wam to Nieomylność Rzymskiego Papieża wraz z biskupami, zjednoczonymi z Nim. Herezja, błąd i ciemność są wytworem diabła, który udziela ich szczodrze swoim zwolennikom, trzymającym się tylko swego "ja".

O, synu mój, w Moim Kościele są już tacy, którzy opłacili prawdę swym życiem, tak jak Ja opłaciłem Ją Krzyżem... jak moi Apostołowie zapłacili Męczeństwem... i jak tylu dzisiaj płaci tym samym! Nic nie może tego stanu zmienić, jak nie można zmieniać określeń tej walki: czystość, jasność, światło i miłość z jednej strony, a mrok, błąd i nienawiść z drugiej strony. Nie bójcie się, bo Ja, Prawda jestem pośrodku was, pozostaję z wami, a gdy Ja jestem z wami, kto może być przeciw wam?

Teraz dosyć, jesteś zmęczony. Błogosławię cię, jak zawsze, a ze Mną błogosławią cię Ojciec i Duch Święty, a z Nami błogosławi cię Moja Matka i św. Józef.

Jednocześnie błogosławimy wszystkie osoby drogie tobie i całe Zgromadzenie.


44. WŁADZA W KOŚCIELE
10.12.1978 r.

Jezus: Synu, bierz pióro i pisz. To Ja, Jezus. Ile jest w moim Kościele takich, którzy Go naprawdę znają, a także dogłębnie materię mego Ciała Społecznego? Mało jest takich, synu.

Jesteście członkami tego Ciała, ale członkami wolnymi i rozumnymi; odżywiacie się, oddychacie, krąży w was krew, ale te procesy zachodzą często nieświadomie, a wtedy stajecie się jakby "obcymi" sobie.

Któż zna inny skarb Kościoła, skarb, który czyni Go pięknym, potężnym i doskonałym, jaki otrzymał od Boga w Trójcy Jedynego - tym skarbem jest Władza.

Mówię, że mój Kościół jest naprawdę społeczeństwem doskonałym, gdyż nie brakuje Mu niczego, aby takim był. Jest najbogatszy na świecie dla swych skarbów duchowych. Stwierdzam jednak, że mało jest dzisiaj o tym przekonanych. Ten brak zrozumienia jest zawsze powodem kryzysu wiary nadprzyrodzonej.

Ten brak przekonania jest najbardziej widoczny wśród Hierarchii i kładzie się cieniem, który w oczach ludzi pomniejsza wspaniałość Kościoła. Jednakże nie obniża to w niczym Jego wartości ani mocy.

Gdy w Cezarei Piotr rzekł: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego!" - odpowiedziałem mu:

- A Ja ci mówię: "Ty jesteś Piotrem - Skałą i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą Go. Tobie dam klucze od Królestwa Niebieskiego i wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związane i w Niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w Niebie..."

Czy mogłem dać Piotrowi i apostołom większą władzę?

Które ze społeczeństw na świecie posiada podobną władzę?

Kościół - jako jedność natury bosko-ludzkiej winien jak Nauczyciel i Przewodnik prowadzić ludzi ku bezgranicznym horyzontom życia wiecznego. Biada tym pasterzom, którzy przeszkadzają w tym dziele memu Wikaremu na ziemi, któremu winni służyć zawsze pomocą i podporą! Biada tym pasterzom, którzy dla niskich pobudek miłości własnej zrywają więzy z moim Wikarym. Stają się suchymi i bezpłodnymi gałęziami, z wielką szkodą dla całego Ciała Mistycznego. Obciążają Je i deformują! Biada tym, którzy jak Lucyfer z aniołów światłości zmieniają się w aniołów ciemności.

Synu mój, nie tylko świat ma mieć pozytywny obraz Kościoła - dziś zupełnie zafałszowany - ale również chrześcijanie i konsekrowani muszą go zupełnie odnowić. Albo zmienicie się, odnowicie, albo zginiecie! Widzisz więc, że zawsze główną przyczyną kryzysu wiary - jest zło!

Jeśli znajomość Kościoła odnosi się tylko do pierwiastka ludzkiego, a trwa się przy zawinionej nieznajomości Jego pierwiastka boskiego i nadprzyrodzonego... kryzys wiary będzie Go dusił jak wampir, starając się - zniszczyć. Wszystkie wysiłki będą na próżno, gdyż Ja - prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek - NIGDY na to nie pozwolę!


45. ŻYCIE JEST PRÓBĄ

Jezus: Powtarzam ci jeszcze raz, synu mój, że żadne inne społeczeństwo istniejące na całym świecie nie rozporządza taką władzą, jak mój Kościół... nie mówiąc naturalnie o piekle, o królestwie Lucyfera, gdzie czynią wszystko, by małpować i stworzyć coś podobnego do Mego Kościoła.

Ciemne moce piekła mają siłę wyższą od ludzkiej. Jest to siła ponadnaturalna, ale nie nadprzyrodzona jaką mają aniołowie ze względu na swą naturę anielską, także wyższą od natury ludzkiej. Szatani mogą działać na naturę ludzką, ale nie w takiej mierze, jak to starają się wmówić i przekonywać.

Jest to jeszcze jedno oszustwo, jakim starają się dręczyć dusze, które nigdy nie chciały, ani nie umiały umartwić własnej pychy i ulegały zuchwalstwu wroga.

Władza udzielona Kościołowi nie została udzielona nawet Aniołom w Niebie, których zdumiewa mnogość darów danych ludziom w Kościele.

Na dziś wystarczy synu, gdyż musisz spełniać inne obowiązki jako chrześcijanin i kapłan. Nie bój się niczego, utwierdzam cię w tym, co już mówiłem: życie jest trudną próbą, ale warto ją znieść z pokorą i wiarą, ponieważ otrzyma się za nią nagrodę tak obfitą, jaką tylko może dać Sam Bóg!

Błogosławię cię synu, a ze Mną błogosławi Ojciec i Duch Święty. Błogosławi cię cała Trójca Święta, a z Nami błogosławi cię Matka Niebieska i św. Józef teraz i na zawsze. Amen.


46. WŁADZA NADPRZYRODZONA
10.12.1978 r.

Jezus: Pisz synu. To zawsze Ja, Jezus, pukam do drzwi twego serca i pragnę mówić dalej. Widzę, że jesteś zmęczony, ale raduję się, że chcesz pozostać ze Mną i słuchać co ci powiem.

A więc Kościół ma moc, jakiej nie posiada żadne inne społeczeństwo ludzkie. Jest to moc nadprzyrodzona, czyli nie wywodząca się z natury ludzkiej, a dana tylko Kościołowi jako Sakramentowi Zbawienia. Sprawy ludzkie i boskie spotykają się razem. To nie wszystko: w darze tym jest coś tak wielkiego, wspaniałego i zadziwiającego, że zachwyca nawet Aniołów w Niebie!

Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, ponieważ jestem nieskończoną Miłością, oddałem się w ręce ludzi, by robili ze Mną wszystko co zechcą, i dobrze i źle... I uczynię tak niejeden raz, ale ciągle, nieustannie, aż do końca czasów... Uczyniłem z Siebie Dar niezwykły i przewyższający wszelką wyobraźnię. Nawet Aniołowie w Niebie są zachwyceni.

Taka jest Moja Miłość!

Choć wiedziałem i przewidywałem zachowanie się ludzi względem Mnie!


47. JEZUS - JESTEM MIŁOŚCIĄ

Jezus: Gdy w ogrodzie Oliwnym pociłem się Krwią pod ciężarem wszystkich grzechów popełnionych i mających się dokonać, aż do końca czasów - widziałem, że dla wielu dusz moje cierpienia będą na próżno. Zdawałem sobie doskonale sprawę do jakiego stopnia dojdzie niewdzięczność ludzka względem Mojej nieskończonej Miłości. Jednak nie wahałem się oddać w ręce moim nieprzyjaciołom, okazawszy im jednak najpierw, że tak czynię tylko z miłości i że jestem Bogiem Wszechmocnym.

Po pocałunku Judasza schwytano Mnie: "kogo szukacie?" - zapytałem ich. "Jezusa z Nazaretu" - odpowiedzieli - "Oto jestem" - tą odpowiedzią okazałem Moją wszechmoc. Wszyscy padli na ziemię, nieprzytomni - wstali dopiero, gdy kazałem im powstać.

Wiele cudów dokonałem podczas tej Męki. Chciałem, by ludzie wszystkich pokoleń zrozumieli, że zawsze działałem tylko pod wpływem Miłości!

Chciałem, by dostrzegano u Mnie, ponad inne atrybuty Boskie, zawsze i tylko Miłość!

W Ogrójcu i przez całą Moją bolesną Mękę miałem przed oczyma nie tylko Moich katów, ale również widziałem wszystkie Msze świętokradzkie. Msze czarne... Widziałem zniewagi i szyderstwa obecne, jak i przyszłych nieprzyjaciół Mojej Miłości...

Czy istnieje ktoś na całym świecie, kto uczynił tyle, co Ja czynię zawsze?

Nie! A jednak, synu mój, mimo że jestem Bogiem, dałem ludziom władzę nad Sobą i nad Moim Ciałem, a kapłanom pozostawiam tę moc aż do końca wieków... Czy nie jest to tajemnica wielka, wymagająca ufności pełnej, zachwytu i najgłębszego uwielbienia ze strony Moich pasterzy, kapłanów i wszystkich dusz Bogu poświęconych?

Synu mój, rozejrzyj się wokół i (z niektórymi wyjątkami) osądź sam, jak teraz ze Mną postępuje się!

48. JEZUS: CO JESZCZE MOGŁEM UCZYNIĆ, BY OKAZAĆ MIŁOŚĆ LUDZIOM?

Jezus: W Moim Kościele jest moc przemiany chleba i wina w Moje Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo... Kapłani posiadają moc odpuszczania grzechów, Ja im dałem tę moc - tej wielkiej władzy nie posiadają ani Cherubini, ani Serafini w Niebie.

Dałem też Kościołowi władzę udzielania Sakramentów, za ceną Mojej Krwi, Męki i Śmierci.

W małżeństwie - rodzice otrzymują władzę od Boga, Jedynego Stwórcy życia nadprzyrodzonego. Kościół w Sakramencie Kapłaństwa otrzymał łaskę rodzenia dzieci Bożych.

Nie ma społeczeństwa na świecie, które rozporządzałoby takimi, wielkimi skarbami, jak Kościół!

Nie szukajcie przyczyn zimna, chmur i obojętności jakie spotykacie w Kościele, bo wielokrotnie sami przyczynialiście się do tego stanu. Po oczyszczeniu wszystko się zmieni. Nie zostały przyjęte liczne wezwania z Nieba, ani cuda dla potwierdzenia tych boskich rzeczywistości...

Na nic zdały się liczne świadectwa świętych, których nigdy nie brakowało, nie brakuje i nie będzie brakować. Również nie brakowało i nie brakuje świadectw męczenników, a przecież nie oddaje się życia za cokolwiek. Świadectwa takie są nieustanne.

Co jeszcze mógłbym uczynić, a nie uczyniłem, by okazać Mą Miłość ludziom?

Ty sam, mój synu, mogłeś się przekonać o Mojej Miłości i przewrotnej niewdzięczności ludzkiej.

Błogosławię cię synu i wszystkie osoby drogie tobie.

Kochaj Mnie, módl się. Przyjmuję twe cierpienia, jako wynagrodzenie za tyle zła na świecie.


49. SAKRAMENT ZBAWIENIA
11.12.1978 r.

Jezus: Pisz, synu mój, to Ja Jezus. Powiedziałem, że będę mówił dalej, ale nic nowego i nieznanego. Pogłębię i poszerzę tematy już omówione.

W poprzednich orędziach chciałem podkreślić, że Mój Kościół umieszczony w świecie jako Sakrament Zbawienia jest rzeczywistością inną niż ta, która Go otacza. Kościół jest jedyny i doskonały, choćby nawet członkowie Jego byli niedoskonali. Chciałem zwrócić na Niego uwagę dobrych ludzi, gdy dookoła miotają się moce zła i groźnie poruszają wodami, zwiastując burzę.

Z orędzi wynika jasno, że ciemność się powiększa, oczywiście mówię o ciemności duchowej. Dobrzy ludzie powinni być razem, wtedy Ja będę po środku nich z Moją pomocą i łaską. Inaczej, gdy będą rozproszeni, staną się łatwą zdobyczą wroga, który zuchwale przybliża godzinę decydującej bitwy. To co już dokonał, używając wszystkich swoich możliwości, daje mu poczucie zwycięstwa... Zwycięstwa, które nie tylko zadecyduje o przyszłości jego królestwa, ale również całej ludzkości. W swym szalonym złudzeniu diabeł sądzi, że jego bliskie zwycięstwo, położy kres zwycięstwa Dziewicy, Tej, Którą nienawidzi ponad wszystkie istoty w świecie widzialnym i niewidzialnym.


50. SZATAN DZIAŁA JAK MAGIK

Jezus: To jego zwycięstwo powinno być wielkim odwetem względem Mnie, Odwiecznego Słowa Bożego, Które stało się Ciałem, względem Mnie, Boga w Trójcy Jedynego i Matki Mojej, stworzenia ludzkiego, które zdetronizowało go i z księcia światłości, uczyniło księciem ciemności. Mówiąc po ludzku, jest to nie do uwierzenia, jednak w swoim szaleństwie trwał i będzie trwać na wieki. Nienawiść nieugaszona trawi diabła jak ogień i pożera go, zmusza do rozpaczliwego postępowania i nie daje chwili wytchnienia.

Wiem, co myślisz w tej chwili: dlaczego nie założyłem mu kagańca? Mówiłem ci już tyle razy, że nie odbieram nigdy darów naturalnych raz danych. Lecz nade wszystko, nawet w złym, czy chcą tego, czy nie chcą - czarci zmuszeni są służyć Mi; bo zawsze zło w dobro przemieniam.

Wy też, za Moim przykładem musicie czynić podobnie. Macie ulepszać swą broń duchową, umacniać wasze zjednoczenie, przyjmować cierpienia dla własnego oczyszczenia i starać się o zdobycie takich bogactw, których mól nie pogryzie, ani żaden złodziej nie ukradnie.

Nie traćcie nigdy nadziei, bo mimo wielkiej szkody, jaką wyrządza wam diabeł, nigdy nie będzie on mógł przekroczyć nawet jeden milimetr wyznaczonej mu przeze Mnie granicy. Powinno to was napełnić wielką pewnością, pogodą i ufnością.

Diabeł zawsze przedstawia, że może o wiele więcej zdziałać, niż w rzeczywistości. Działa on jak magik wobec dzieci, które uważają jego zręczność i spryt, za coś tajemniczego, czarodziejskiego.

Lecz dlaczego powracam do tego tematu - kto jest źródłem wszelkiego zła, na które cierpi ludzkość?

Jest rzeczą bardzo pożyteczną znać wszystko co dotyczy nieprzyjaciela, który oblega, robi zasadzki i chce waszej ruiny, przygotowując się do ataku decydującego.


51. WIERZYĆ, UFAĆ I KOCHAĆ

Jezus: Kochający ojciec przygotowuje swe dzieci przed wyruszeniem w dalszą podróż.

Czy nie jestem takim Ojcem, który przygotowuje was - którzy jesteście w drodze na ziemi - do przezwyciężania przeszkód i niebezpieczeństw, jakie napotkacie.

Uprzedzam was najpierw dlatego, bo nie chcę byście zginęli pod gruzami strasznej katastrofy, która pogrzebie wielką część ludzkości.

Niewiara, obojętność, materializm i pycha ludzka sprawiły, że wielu, powtarzam: wielu, nie chce przyjąć Moich orędzi, które trafiły im w próżnię, lub zostały wyśmiane uważają je za wytwór szaleństwa lub manii religijnej. Stali się więc winni wobec Boga, gdyż zagłuszyli w sobie światło rozumu i wiary, dlatego zginą niechybnie!

Nie umieją dobrze używać rozumu, tego cudownego daru Bożego, danego człowiekowi aby szukał prawdy, gdyż dla prawdy człowiek został stworzony.

Powiedziałem ci wczoraj, że jestem Prawdą. Prawdą zaniedbaną, nie chcianą, tyle razy wyśmianą i znieważoną.

Mówi się często o wierze martwej w sercu tylu ludzi, którzy nie chcą wierzyć w Boga, Prawdę wieczną i absolutną.

Wierzą za to w ludzi, takie bożki z gipsu, w które wystarczy rzucić kamykiem, by się rozbiły.

O, głupoto i ślepoto ludzka, godna jesteś, aby nad tobą zapłakać.

Synu, wierzyć mocno, ufać i kochać - to są klucze zbawienia w czasie i w wieczności.

Teraz dosyć. Błogosławię cię. Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj!


52. WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA
14.12.1978 r.

Don Henryk: Pisz, bracie don Ottavio, jestem don Henryk.

Wiesz, że my nie jesteśmy związani, tak jak wy - czasem i przestrzenią. Jesteśmy przy was blisko. Lecz jeśli wy nie wzywacie nas najpierw, to choć jesteśmy wszyscy członkami Ciała Mistycznego, nie możemy nawiązać kontaktów z wami. Tłumaczyłem ci to już dostatecznie, lecz powtórka jest konieczna.

Don Ottavio, wierzysz w to wszystko tak, jak ja wierzyłem będąc na ziemi. Dogmat Świętych Obcowanie ma praktyczne zastosowanie. Tymczasem zbyt wiele ludzi, choć wyznają tę samą wiarę, nie żyją nią jak trzeba. A wiara bez uczynków jest martwa.

Pisałeś o wielkim kryzysie wiary w Kościele. Można powiedzieć, że jest nim dotknięty od szczytu, aż po fundamenty. Dlatego wielu nie rozumie ciebie i nie może zrozumieć, gdy mówisz o wierze.

Jak może zrozumieć ślepy od urodzenia, gdy mu się mówi o kolorach, o których on nie ma żadnego pojęcia!

Nie zapominaj stosować porównań rzeczy materialnych z duchowymi.


53. KOŚCIOŁEM RZĄDZI ŚLEPOTA

Don Henryk: Kryzys wiary to znaczy życie zmaterializowane, ateistyczne. Dlatego szatan, przy pomocy swych współpracowników uczynił wszelkie możliwe wysiłki, by dojść do swego upragnionego celu. Dostrzegł teraz, że jego szalone pragnienie jest prawie osiągnięte. Toteż zdecydowanie wysila się i mnoży wściekłe ataki zwłaszcza przeciw tym, którzy się starają zwalczać go.

Najbardziej atakuje tych ludzi, którzy nie tylko chcą sami zachować drogocenne dziedzictwo wiary, bronią je i umacniają we własnych sercach, ale usiłują bronić wiarę w sercach braci i śpieszą z pomocą przeciw wszystkim zasadzkom czarta.

Bracie, ty nie rozumiesz tych, którzy atakują ciebie za twą wierność Wierze, a oni też nie rozumieją ciebie, że ty nie rozumiesz!

Dla nas jest rzeczą naturalną i pocieszającą, prawda o Dogmacie Świętych Obcowania, dla nich natomiast jest nie do przyjęcia sama tylko myśl o tym!

Jak widzisz przeciwieństwo jest zupełne!

My wierzymy mocno w rzeczywistość Sakramentów, jako skuteczne znaki Łaski. Dla nich Łaska nie istnieje... to też i Sakramenty nic nie dają.

My wierzymy mocno w rzeczywistą Obecność Żywego Chrystusa w Eucharystii... dla nich Eucharystia jest niczym, tylko symbolem...

Wiesz, że kryzys wiary jest ślepotą i ona rządzi teraz w Kościele? Następstwa tego są katastrofalne. Wybrani mistrzowie powołani do szerzenia wiary, życia nadprzyrodzonego i prawdy, tłumnie przeszli do nieprzyjaciela, przyczyniając się do szerzenia herezji i kłamstw.

Dlatego też śledzą ciebie, szpiegują, nienawidzą i knują intrygi. Lecz nie obawiaj się niczego, gdyż nie uczynię nic więcej nad to, co będzie im dozwolone dla twego dobra i dobra Kościoła.

Nie dziw się, - stoicie na przeciwległych sobie biegunach. Idź więc, poprzez zarośla i ziemię, ale zawsze naprzód!

Czy Jezus nie powiedział do ciebie: "Synu, nazywano Mnie szalonym i przyodziano czerwoną suknię - symbol głupca - dlaczegoż nie mieliby tak postąpić z tobą. Moim uczniem"?

Zaufaj więc zupełnie Jemu, bo Jezus nie zawiedzie nigdy!


54. KAPŁAN POWINIEN ZBAWIAĆ DUSZE

Don Henryk: "Błogosławieni prześladowani dla Sprawiedliwości"! Nie zapominaj nigdy o tym bracie, bo jest to wielki przywilej, z którego trzeba się radować.

Znosisz już wiele, to prawda, ale nie zapominaj, że byłeś o tym uprzedzony. Mówiono ci, że cierpienia twe będą wciąż wzrastać. Niezliczone razy słyszałeś, że wybrańcom w Kapłaństwie, Jezus złączył ze swoim stanem Ofiary - Współodkupiciela. Nigdy nie potrafisz wystarczająco podziękować Bogu, że dał ci udział w posłannictwie swego Kościoła.

Ja byłem też kapłanem - ofiarą.

Widziałeś dotąd tylko moje cierpienie na ziemi, ale kiedyś ujrzysz drugą stronę medalu, ile dusz zbawiłem. Każdy Kapłan to Kalwaria, Krzyż i dusze, które prowadzić trzeba do zbawienia...

Jak mało jest kapłanów naprawdę świętych, którzy idą za Jezusem swą codzienną drogą kalwaryjską, niezrozumiani i prześladowani od tych, którzy winni ich bronić. Ile dusz przyprowadzili oni za sobą do Nieba.

Spójrz na licznych kapłanów, którzy wraz z utratą wiary, stracili świętość swego powołania kapłańskiego i swego posłannictwa ofiary.

Zobacz, co z nimi uczynił szatan!

Pamiętaj, że śmierć nie kończy życia, trwa ono dalej w Bogu.

Niech cię błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny!


55. PYCHA RODZI SIĘ Z DUCHA
28.12.1978 r.

Jezus: Pisz, synu, jestem Jezus. Jeszcze raz chcę mówić o waszej naturze ludzkiej, zranionej w swej najszlachetniejszej części: w duszy. Bunt pierwszych rodziców powstał z pychy, która rodzi się z ducha.

Nieposłuszeństwo zrodzone z pychy, powstało z ducha i gwałtownie rozprzestrzeniło się, zarażając całe życie ducha. Dlatego dusza, dająca życie ciału, zaraziła je własnym złem wraz ze wszystkimi zmysłami. Całe życie człowieka zostało przeniknięte złem i osłabione do tego stopnia, że wystarcza małe pchnięcie, by upadł. Książe piekła lub niektórzy z jego satelitów są zawsze gotowi podsunąć jakąś pokusę i nią wywołać to pchnięcie.

Ugodzona w Adamie i Ewie natura ludzka, spowodowała śmiertelną ranę w całej ludzkości, co dało początek niekończącej się wstędze różnego zła...

Pierwszą z nich była utrata darów nadprzyrodzonych, ponieważ została zerwana przyjaźń człowieka z Bogiem. Stracili ziemski raj, nieśmiertelność i wszystkie inne dary, co sprawiło, że z bogatego człowieka stał się ubogim, z wolnego syna Bożego stał się zdobyczą i niewolnikiem szatana, poddany wszelkiemu złu duchowemu i materialnemu.


56. LUCYFER UWAŻAŁ SIĘ PODOBNY BOGU

Jezus: Znacie wszyscy te swoje biedy: śmierć duszy i ciała. Dusza w grzechu, umiera Życiu Bożemu i odtąd nie może już widzieć, posiadać i radować się Bogiem. Ciało podlega wielorakiemu złu: kalectwu, chorobie, gwałtom, wojnie, zbrodniom i klęskom różnego rodzaju...

Przestudiujcie historię człowieka, a znajdziecie w niej tragiczne zdarzenia pełne bólu i cierpień niewymownym, walk wewnętrznych i zewnętrznych... Człowiek był królem i władcą stworzenia, był stworzony do panowania... a teraz często sam jest opanowany i gnębiony przez stworzenie, które odczuwa utratę dawnej harmonii zniszczonej przez grzech.

Wysiłki człowieka, by wydobywać się ze swej ruiny są prawie zawsze nieudane i nie mają szans na dobre wyniki, nie ustaje więc ciągły przypływ i odpływ tych wysiłków.

Język ludzi nie jest zdolny opisać dramatu skutków pierwszego grzechu ludzkości!

Wszystkie zło moralno-duchowe, fizyczne, które zalewały ziemię, miały swój początek z pierwszego grzechu.

Mówiłem ci, że w Raju ziemskim pierwsi rodzice byli obdarowani licznymi darami naturalnymi - nadnaturalnymi - nadprzyrodzonymi, właśnie z powodu ich przeznaczenia na pierwszych rodziców całej ludzkości. Byli więc w stanie odrzucić każdy atak piekła.

Nienawiść potęg piekielnych do ludzkości była tak wielka, że Lucyfer przystąpił do nalegania z całą chytrością w przekonaniu, że powodując upadek pierwszych ludzi i będzie miał możliwość utworzenia swego królestwa. W rzeczy samej odniósł sukces i nadal mu się udaje.

Lucyfer trwa nadal w przekonaniu, że cała ludzkość należy prawnie do niego, czyli, że jest jego... mniejsza o metody zdobywania jej.

Lucyfer nie wierzył w odkupienie, lecz był i jest przekonany, że jest podobny Bogu, a więc może i powinien - tak jak Bóg - panować nad ludzkością... nie umie myśleć inaczej.


57. ZŁO W DOBRO PRZEMIENIĘ

Jezus: Diabeł nie ma pewności, że Odkupienie zostało dokonane przeze Mnie, Słowo Boże. Miał pod tym względem bardzo wielką wątpliwość i niepewność.

Znienawidził Mnie z taką siłą, do jakiej jest zdolny. Utwierdzony jest w swym błędzie i nie myśli, że jest uzurpatorem, lecz raczej uważa Mnie, że to Ja wyrwałem mu dusze, by dać je Ojcu. Uważa również za uzurpatorów tych wszystkich, którzy pracują ze Mną nad zbawieniem dusz.

Synu mój, pytasz siebie i myślisz często, czego on chce ode Mnie i sprawia mi tyle cierpienia?

Dlatego, że udało mu się pozyskać wielką liczbę dusz Bogu poświęconych, dusz które powinny współpracować ze Mną...

Rzuca całą swą truciznę piekielną na tych, którzy jeszcze opierają się mu. Stąd też synu mój, ponieważ ty i członkowie Zgromadzenia postanowiliście nie ulegać jego chytrym pogróżkom, używa on całej swej mocy, by wam stwarzać trudności.

Pozwalam na to, bo ze zła, zwłaszcza diabelskiego, wyprowadzam wiele dobra dla was i dla dusz. Znosząc zaś jego prześladowanie, staniecie się silniejsi i zdolniejsi do wykonania Moich zamiarów Miłości.

Teraz dosyć i błogosławię was wszystkich. Ja, Jezus z Matką Moją i św. Józefem jesteśmy z wami! Bądź tego pewny!


58. ŻYCIE JEST CHWILĄ
29.12.1978 r.

Don Giacomino: Pisz. Bracie jestem don Giacomino.

Moja droga na ziemi wydawała mi się nie raz dość trudna. Pod wpływem emocji, że nie podołam dalej walczyć, z powodu dużych trudności - uległem zniechęceniu, zmęczeniu, obawom, ale miałem wolę walki do końca...

Z pewnością, sam nie odnosiłbym zwycięstw i nie zniósłbym wszystkich ataków ze strony piekła. Ale Jezus pomagał mi zawsze.

To, co za życia wydawało mi się, że trwa zbyt długo, teraz w wieczności przedstawia się jako jedna chwila - jakby tylko małe ukłucie. Mówię ci to, byś pamiętał, że nawet najdłuższe życie ziemskie jest niczym wobec wieczności.


59. OBECNA CIEMNOŚĆ PRZEWYŻSZA ŚWIATŁO

Don Giacomino: Co robić, aby ludzkość zrozumiała swój brak rozsądku? Nie mamy odpowiednich metod, aby większa część ludzkości otoczona ciemnością - zwyciężała.

Teraz ciemność góruje nad światłem. Tylko moc większa od sił ludzkich może położyć kres takiej sytuacji, by światło, Prawda i Życie zapanowały nad ludzkością dręczoną zażartą nienawiścią piekła.

Zostałeś wezwany, by przypominać temu pokoleniu ateistycznemu jego przewrotność, która sprowadziła je, na niższy poziom od zwierząt. Dziś wiele ludzi nie potrafi uznać, że zostali stworzeni na obraz Boży. Wyrażają zgodę, że pochodzą od zwierząt. Zwierzętami kieruje instynkt i jest to zgodne z prawdą. Natomiast ludzie nie uznający się za dzieci Boże, działają zawsze przeciw sobie samym. Stąd rodzą się ciągłe konflikty między duszą, a ciałem. Ulegają również przewrotnym skłonnościom, aby zadowolić swoje pragnienia i upodobaniają się nieraz do potworów.


60. POZOSTAJE JUŻ MAŁO CZASU

Don Giacomino: Uzdrowienie ludzkości pogrążonej w takim złu, może być dokonane tylko przez Boga. On Sam w oznaczonej chwili zmieni sytuację, która obecnie wygląda na straconą.

Narody mogą być uzdrowione tylko przez Zbawiciela.

Don Ottavio, ty wiesz jak nastąpi odnowa Kościoła i ludzkości. Mówiono o tym już w przeszłości. Teraz zaczęto znowu przypominać proroctwa i ty sam wiele o tym pisałeś.

Pozostaje już mało czasu, warto czytać Orędzia, oraz starać sieje zebrać i przyjąć wszystkie nauki, które odnoszą się do bliskich już wydarzeń.

Jezus ciebie wybrał i jeżeli w Nim złożysz całą swą ufność, nie odmówi ci żadnej potrzebnej Łaski.

Błogosławię cię, ze mną błogosławi - Ludwika, która czuwa nad tobą, modli się wiernie, według waszej umowy zawartej na ziemi.


61. BIAŁY MĄŻ
2.1.1979 r.

Najświętsza Maryja Panna: Bracie, to ja Maryja. Gdybyś mógł zobaczyć to, co my widzimy i jak widzimy, byłaby to dla ciebie wielka niespodzianka i tego widoku, nie wytrzymałoby twe ludzkie życie. Wiesz, że jesteśmy i widzimy wszystko w Bogu w inny sposób, doskonale oczyszczone i wolne od zbędnych elementów. Widzimy osoby i rzeczy w ich obiektywnej rzeczywistości.

Widzimy teraz ziemię zamieszkałą przez ludzkość niespokojną i burzliwą, tak jak jest niespokojny i burzliwy ten, który nie posiada Najwyższego Dobra. Widzimy jak ludzkość porusza się we wszystkich kierunkach, szukając niespokojnie Tego, Kto ją stworzył. Jednak unika starannie dążenia w kierunku, w którym istniałaby pewność znalezienia Go.

Pośród tej olbrzymiej rzeki ludzi w drodze, widzimy jakby małe oazy zaznaczone tu i tam, grupki ludzi, którzy by utrzymać się na ścieżce, wiodącej pewnie do przystani, idą raczej w stronę przeciwną. W tym zaś mrowisku milionów ludzi cierpiących lub radujących się, zdrowych lub chorych, wszyscy pragną szczęścia. Otóż wśród nich widzimy białą postać Męża, który swą postawą moralną i duchową podobny jest do olbrzyma. Trzyma on sam mocną ręką Sztandar. Jest to Sztandar Kościoła Chrystusowego, który liczni i potężni nieprzyjaciele chcieliby wyrwać Mu z rąk. Lecz On trzyma go ręką pewną i ukazuje wszystkim drogę Zbawienia.


62. SPISEK PRZECIW BIAŁEMU MĘŻOWI

Najświętsza Maryja Panna: Ten niezwyciężony Dowódca, który nie boi się niczego, padnie jako chwalebny Męczennik, plamiąc swą krwią biel własnej szaty. Krew Jego padła również na Kościół, który wyszedł z przebitego Boku Chrystusa, Słowa Boga Przedwiecznego, które stało się Ciałem i umarło na Krzyżu za uwolnienie ludzkości z dzikiej tyranii szatana, tego nieprzejednanego wroga Chrystusa i Jego Kościoła.

Wielu z tych, którzy powinni być u boku odważnego i chwalebnego Dowódcy opuszczą Go, przechodząc do obozu nieprzyjaciela. Jeśli zewnętrznie udają wierność i posłuszeństwo, to jednocześnie spiskują przeciw Niemu. Lecz wszystkie intrygi i podejścia nieprzyjaciół Chrystusa, najwyższego i niezwyciężonego Króla wieków, wpadną w próżnię, bo nikt nie przezwycięży Go.

Bracie, nawet jeśli w swej zawinionej ślepocie nie widzą i z powodu swej pychy nie chcą widzieć tego, co my jasno widzimy... nie wierzą w to, co my wierzymy... nie zmienia to zupełnie nic w wiecznych Dekretach Boga. To olbrzymie mrowisko ludzi na ziemi, które tak konwulsyjnie porusza się w ciemności, to tylko garść pyłu, który wkrótce będzie rozwiany na wietrze. Ziemia zaś, którą oni z taką pychą deptali, pozostanie jałowa i opuszczona.

Lecz, gdy oczyści ją ogień, będzie płodna uczciwą pracą sprawiedliwych, zachowanych Dobrocią Bożą w straszliwej godzinie Gniewu Bożego.

Nastąpi Królestwo Boże w duszach, to królestwo, o które od wieków sprawiedliwi proszą Boga, wzywając: przyjdź Królestwo Twoje!


63. BĘDĄ CIĘ SZUKAĆ

Najświętsza Maryja Panna: To niewierne i przewrotne pokolenie będzie inicjatorem zajść wielkich i nigdy nie spotkanych w historii ludzkości. Lecz trzeba się do nich przygotować, usposabiając własną duszę modlitwą i pokutą, czyli szczerze żałując za własne winy, bo czasu macie niewiele.

Od pewnego czasu mewi się o ciemności otaczającej Kościół i ludzkość. Co w tej sytuacji robią skrycie pasterze i kapłani?

Otóż chwalą zło, a potępiają dobro: jest to poważna deformacja duchowa.

Ciało Mistyczne otacza również głęboka ciemność tak, że staje się to obrzydliwe wobec Nieba.

Odwagi don Ottavio! Trudno przekonać cię, że jesteś szczęśliwym wybrańcem. Już od nauki w seminarium, nie wiedząc o tym, przepowiedziałeś to, powtarzając często słowa:

"Duch tchnie kędy chce"... Teraz nadszedł czas, aby przekonać się, że te słowa były skierowane także do ciebie.

Miałeś już wiele potwierdzeń, tak że nie powinieneś pozwalać sobie na żadną wątpliwość.

Pamiętaj, że im większe orędzie zostało ci powierzone, tym większa wynika dla ciebie odpowiedzialność.

Pokory... powinieneś się starać o zdobycie cnoty pokory, bo będzie ci ona zawsze potrzebna, zwłaszcza wtedy, gdy przyjdą do ciebie różne osoby i będą szukały u ciebie światła i pomocy. Ty będziesz światłem i pomocą w takim stopniu, w jakim potrafisz kochać w pokorze Pana.

Takie są cuda Boże, Jego Miłości i Miłosierdzia.

Jestem blisko, ciebie. Byłeś w moim domu i modliłeś się przed moim drogim Krucyfiksem. Wstawiam się teraz za ciebie. Amen.


64. AKT UWIELBIENIA N.M.P.

O Dziewico Święta, Matko Jezusowa i nasza!

Nikt bardziej od Ciebie nie kochał Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie cierpiał dla Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie wierzył w Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie szedł tak wiernie za Jezusem.

Nikt bardziej od Ciebie nie znał Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie służył lepiej Jezusowi.

Nikt bardziej od Ciebie nie był złączony z Jezusem.

Nikt bardziej od Ciebie nie adorował Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie uwielbił Jezusa.

Nikt bardziej od Ciebie nie był posłuszny Jezusowi.

Nikt bardziej od Ciebie nie uczestniczył we Wszechmocy Jezusa.

O Maryjo, Matko nasza, nie oddalaj nigdy twego spojrzenia od nas pielgrzymujących na ziemi do portu, który nas oczekuje. O Maryjo, Matko nasza, pomagaj nam, bądź przy nas, opiekuj się nami i broń nas od licznego zła duchowego i materialnego, które nas otacza. O Maryjo, prawdziwa Matko Boga i prawdziwa Matko nasza, wzmacniaj nas wobec wszystkich zasadzek piekła. Daj nam wytrwanie i kieruj nami poprzez trudności naszego życia ziemskiego.

Amen. Amen. Amen.
 Góra   Wprowadzenie