Ewangelia według
św. Mateusza
Ewangelia według
św. Marka
Ewangelia według
św. Łukasza
Ewangelia według
św. Jana


Maria Valtorta

Księga II - Pierwszy rok życia publicznego

–   POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA    –

48. «U WAS TEŻ DOBRZY SĄ W TAKIEJ SAMEJ PROPORCJI [DO ZŁYCH], JAKA BYŁA MIĘDZY DOBRYMI [UCZNIAMI] I JUDASZEM»

Napisane tego samego dnia. A, 4254-4255

Jezus mówi:

«Mały Janie, ileż razy płakałem z twarzą przy ziemi, z powodu ludzi! A wy, wy chcielibyście cierpieć mniej niż Ja?

Nawet u was dobrzy są w takiej samej proporcji [do złych], jak to było pomiędzy dobrymi [uczniami] i Judaszem. A im lepszy jest człowiek, tym więcej z tego powodu cierpi.

Wy także – a mówię to szczególnie do tych, którym powierzono troskę o dusze – musicie uczyć się, rozważając [przykład] Judasza. Wy, kapłani, wszyscy jesteście “Piotrami” i macie wiązać i rozwiązywać. Jednak jak wiele, jak wiele, jak wiele ducha obserwacji wam potrzeba, jakiego zjednoczenia z Bogiem, jakiego czujnego badania, jakich porównań z metodą waszego Nauczyciela powinniście dokonać, aby być jak On – takimi jakimi być powinniście!

To, co wyjaśniam, niektórym wyda się bezużyteczne, ludzkie, niemożliwe. Będą to ci sami, którzy odrzucają ludzkie fazy życia Jezusa i czynią ze Mnie kogoś bardzo odległego od ludzkiego życia – kogoś jedynie Boskiego. Gdzież więc jest Najświętsze Człowieczeństwo? Gdzież ofiara Drugiej Osoby [Boskiej], która przyoblekła się w Ciało? O! Jakże prawdziwie byłem Człowiekiem między ludźmi! Byłem Człowiekiem i dlatego cierpiałem widząc zdrajcę i niewdzięczników; dlatego radowałem się miłością tego, kto Mnie kochał lub nawracał się do Mnie. [Byłem Człowiekiem i] dlatego wzdrygałem się i płakałem nad duchowymi zwłokami Judasza. Zadrżałem i zapłakałem nad zmarłym przyjacielem [Łazarzem], jednak wiedziałem, że przywołam go do życia, i cieszyłem się widząc go już z duchem w Otchłani. Tu tymczasem... tu miałem przed Sobą demona. I nic więcej nie powiem.

Ty, [mały] Janie, idź za Mną. Złóżmy jeszcze ten dar ludziom. A potem... Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i usiłują realizować to, co ono głosi. Szczęśliwi, którzy chcą Mnie poznać, aby Mnie pokochać. W nich i dla nich będę błogosławieństwem.»


   

Przekład: "Vox Domini"