List nr 24 - Przestrzeń czterowymiarowa i czwartej gęstości - jaka jest między nimi różnica?

Tak jak jest zasadnicza różnica między dedukcją i indukcją, a także między pojęciem układu i systemu, tak samo przyjmując nową wiedzę o przestrzeni i energii musisz zapomnieć to czego nauczono Cię w "szkole podstawowej". Układ odosobniony, układ izolowany to pojęcia które musisz zapomnieć, a zdania typu: energia nie powstaje z niczego - nie mówią o wiedzy człowieka, który je wygłasza tylko właśnie o jego niewiedzy. Doświadczenie Stanleya Millera pokazało alternatywę: pod wpływem nacisku środowiska cząstka materii albo zacznie ewoluować i wejdzie na wyższy poziom, albo zacznie podlegać prawu entropii. Tertium non datur.

Energia przenika wszystko, cały świat, całe Uniwersum przenikają strumienie energii. Ma ona charakter fal, ale czy przejawia się jako fala podłużna, poprzeczna czy jako spirala, zależy od systemu przez który przepływa. Energia, o której mówię, ma tak tajemnicze właściwości i tak niewyobrażalnie wielką zmienność postaci, że poziom rozwoju danej cywilizacji kosmicznej określać można na podstawie poziomu ich wiedzy o manipulacji energią.

Wymiarowość naszej przestrzeni, naszej próżni, która nas otacza zależy od poziomu energii, która jest w danym miejscu. Tu gdzie stoisz przestrzeń może być trójwymiarowa, a krok dalej od Ciebie może mieć cztery lub pięć wymiarów. Otwarcie nowego wymiaru otwiera również wymiar czasu. Jeżeli obok Ciebie otworzył się czwarty wymiar, to on dokądś może Cię zaprowadzić, a zatem poruszając się wzdłuż niego trafisz albo w inne miejsce lub w inny czas (czterowymiarowa przestrzeń jest nieorientowalna - nie istnieją w niej pojęcia prawo i lewo). Jak wymiarowość przestrzeni zależy od lokalnego poziomu energii, tak od jej poziomu zależą ogólne własności materii. Jednak o ile wymiarowość przestrzeni może zmieniać się lokalnie to jednak planeta w czwartą gęstość może przejść tylko jako całość, gdy będzie w stanie wejść z tą energią w rezonans i ją przyjąć.

W najbliższym czasie (kilka, kilkanaście lat) naszą Ziemię nawiedzi niewyobrażalna fala energii z głębi Galaktyki i wszystko wskazuje, że pod jej wpływem nasza Ziemia a tym samym i ludzie przejdą w czwartą gęstość, w inną formę bytu. W czwartej gęstości ciała mają zupełnie inną naturę elektryczną niż ciała trzeciej gęstości dlatego zanim nasz genom w czwartej gęstości rozwinie się do postaci dwunastozwojowej musi wpierw zajść tajemnicze zjawisko transformacji. Sądzę, (a jest to moje prywatne zdanie), że wiąże się z tym Tajemnica podobna do wyjścia Żydów z Egiptu, ale o tym pomówimy innym razem. Druga trudna sprawa związana z przejściem w czwartą gęstość to rozdzielenie przestrzeni. Pamiętasz pewnie uwagę ewangelistów, że były miejsca w których Jezus nie mógł czynić cudów z uwagi na niewiarę ludzi. Jest to spowodowane tym, że człowiek samą swoją wolą ma wpływ na polaryzację swego pola eterycznego i jeżeli nie zechce może nie przyjąć pewnych energii do swego wnętrza. Ogólnie można określić ten rodzaj polaryzacji jako altruizm i egoizm. Albo ma się nastawienia do świata typu "daję z siebie bo żyję w rodzinie", albo "biorę bo żyję w dziczy". Jest to zjawisko nie związane z religią, tylko z określoną polaryzacją wibracji na którą ma wpływ sama wola. Albo chcę się otworzyć albo nie. I okazuje się, że właśnie w zależności od tej wibracji człowiek znajdzie się w jednym z dwóch zupełnie różnych światów... O tym zjawisku mówią wersety pisma. Ta zbliżająca się fala nie jest pikiem tylko przypływem o rozpiętości kilku lat, jednak pewne jej aspekty będą miały charakter właśnie szoku.

Poziom energii to wolumen, to natężenie strumienia - on nie ma nic wspólnego z rodzajem energii, a rodzaje energii mamy dwa, a właściwie stumienie energii przepływającej przez system mogą powodować jego ruch liniowy lub wirowanie. Nie mogę tutaj tłumaczyć szczegółów, odsyłam po nie do Wiedzy systemowej, tutaj jedynie chcę powiedzieć, wraz z szybkością "wirowania" wzrast "gęstość" i obiekt który rozpatryjemy zbliża się do centrum a nie na zewnątrz. To obiekt, system, decyduje czy chce przesuwać się do centrum czy na zewnątrz. Rodzaj ruchu jest decyzją woli. Wraz ze zbliżeniem się fali energi nasze JA będzie musiało zadecydować, czy przyjąć super energię wiru, czy też oprzeć się jej, a wtedy jego los potoczy się zgodnie z prawem wzrostu entropii.

Jednym z takich momentalnych, wręcz pozaczasowych zdarzeń będzie szczyt fali, który będzie dla nas znakiem ostatniej fazy przygotowań do prześladowań Kościoła. Będzie to moment w którym ujrzysz samego Boga i zrozumiesz wielkość swoich grzechów - od tej chwili zacznie się największa fala nawróceń w dziejach Kościoła Katolickiego, a zaraz potem największe prześladowania.

Opowiedziałem Ci w zarysie o różnicy pojęć czwarta gęstość i cztery wymiary w aspekcie rozwoju, ale wierz mi, że nawet nie zaczęliśmy właściwej opowieści o czwartej gęstości.