Zeszyt 69

6-8.12.93

Ja, ‘i Panayia’, jestem teraz z tobą. Córko, pozwól Jezusowi kształtować cię na taki obraz, jakiego On pragnie. Ofiarowując swą wolę Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i ofiarowując Mu całkowicie siebie, naprawdę Mu się podobasz i Jego wola spełnia się w tobie. Nie bój się, działaj z żarliwością i ożywiaj Jego Kościół. Niech Jego stworzenia uświadomią sobie, iż Słowo żyje i niestrudzenie działa. Jak Matka zawsze będę dodawać ci odwagi do niesienia Krzyża, który Jezus ci powierzył. Teraz, Moja córko, napisz:

W tych dniach bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie dawałam Orędzia dla ożywienia waszej wiary i przypomnienia wam rzeczy niebieskich. Stale wzywałam do Pokoju i rozszerzałam Orędzia dla Jedności i Pojednania między braćmi. Przyszłam z Nieba w wielkim smutku i we łzach, aby wam uświadomić, jak bardzo oddaliliście się od Boga. Przyszłam do was wszystkich prosić o pojednanie się z Bogiem i wzajemnie ze sobą i o to, abyście nie robili więcej różnic między sobą, «albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Nigdy nikogo nie zawiodłam. Przyszłam ze słowami pokoju, nawet do najmniejszych spośród was, ogłosić Pokój Boży i błagać to pokolenie o wzniesienie wzroku, szukanie Boga i składanie Bogu ofiar. Przybyłam w czasie, kiedy tak wielu z was oddaliło się od życia Bożego. Przyszłam przypomnieć wam wszystkim, że prawdziwym apostołem Bożym jest ten, kto czyni wolę Boga:

Kochać to czynić wolę Bożą.

Vassulo, Bóg przysłał Mnie, aby uzdrowić wielu z was, lecz Moich wezwań nie uszanowano ani nie doceniono. Najwyższy wysłał Mnie, abym was zgromadziła w wielkie tłumy i nauczyła was, że miłość jest istotą całego Prawa. Moja córko, smutna jest Moja dusza, aż do dziś bowiem gardzi się błogosławieństwami niebieskimi. Niezdolni do uznania słuszności i istoty Orędzia pochodzącego od Boga, ludzie próbują obecnie tworzyć swe własne idee. W ten sposób Słowo zostało zręcznie przysłonięte, a ślady Moich stóp zostały zakryte ludzkimi rękami, z obawy przed szemraniem świata. Gdyby tylko we Mnie złożyli nadzieję i gdyby Mi zaufali... O ileż bardziej skorzystaliby z nawrócenia tych, których nadal odrzucają!

Pracuj dla Pana, Moja mała, i pozwól Mu wyryć na tobie cały Jego Plan. Nadchodzi czas, kiedy Pan postawi każdemu z was następujące pytania: «Czy kochałeś bliźniego jak siebie samego? Czy to możliwe, że ciągle nie pojmujesz woli Boga? Czy wszystko uczyniłeś, aby utrzymać pokój? Kiedy twój wróg był głodny, czy ofiarowałeś mu posiłek przy twoim stole? Kiedy był spragniony, czy dałeś mu pić? Jak to się dzieje, że to co dajesz, dajesz bez miłości?»

Prosiłam was o modlitwy. Wielu z was modli się, lecz bez miłości. Wielu z was pości, lecz bez miłości. Tylu z was mówi o Moich Orędziach, lecz bardzo niewielu je wypełnia, bo waszym sercom brakuje miłości. Pochylacie się bardzo nisko i postępujecie według litery Prawa, lecz nie udaje się wam pojąć serca Prawa. Wielu z was mówi o Jedności, lecz pierwsi potępiają wprowadzających ją w życie, bo nie ma w was miłości. Skoro wszystko, o co was prosiłam, wykonujecie bez miłości, ciągle chodzicie w ciemności. Ciągle jesteście za wojną, a nie za pokojem. Sądzicie, że wiecie wszystko, lecz w rzeczywistości nic nie wiecie.

Kiedy wezwałam do pojednania, wszyscy bowiem razem stanowicie jedno ciało, nie usłuchano Mnie. W tych dniach wzywam was wszystkich:

Żyjcie Moimi orędziami!

Odnawiajcie się w Bogu, w Jego Miłości i uczcie się kochać siebie wzajemnie; bądźcie dobrzy i święci! Nie okłamujcie samych siebie, małe dzieci, podążając za złudnymi pragnieniami. miłość to życie w Prawdzie. Czyż nie czytaliście, że gdybyście nawet rozdali wszystko, co posiadacie, a swoje ciała wystawili na spalenie, lecz nie mielibyście miłości, nic byście nie zyskali? Czy nie zrozumieliście, że jeśli tylko jeden z was jest zraniony, wszystkie członki Ciała Chrystusa są zranione i cierpią z tego powodu? Jeśli ranicie waszego bliźniego, nie ranicie jedynie jego samego, lecz ranicie Ciało Chrystusa. Czy możecie powiedzieć: «Powróciłem do Boga ze czcią, szczerością i miłością»?

«Kiedy zapyta was kiedy przyszedłeś do Mnie ze czcią, szczerością i miłością? Okaleczyłeś Moje Ciało. Byłem sądzony, znieważany, oczerniany, byłem zdradzony przez kłamstwo. Byłem wzgardzony i odrzucony, twoje wargi zupełnie pozbawiły Mnie czci, zatem kiedy przyszedłeś do Mnie ze czcią, szczerością i miłością? Proszę cię, daj Mi kilka namacalnych dowodów twojej miłości do Mnie.»

Moje dzieci, uświadomcie sobie teraz, że szatan skorzystał z waszej słabości i skłaniał was do prowadzenia wojny.

Chrystus przyszedł do was głodny, a wy nie daliście Mu jeść. Przyszedł do was spragniony, a wy nie daliście Mu pić. Przyszedł do was jak obcy, a wy Go nie przyjęliście i potraktowaliście Go zgodnie z waszym upodobaniem.

Moje dzieci, wasza miłość nie może polegać na zwykłych słowach wypowiadanych przez wasze usta, lecz na czymś, co pochodzi z waszych serc. Wasza miłość musi żyć i działać. Jestem z wami, aby wam pomagać. Błogosławię was wszystkich, mówiąc wam:

Wszystko, co robicie, czyńcie sercem, z miłością.

7.12.93

Vassulo Mojego Najświętszego Serca, Pokój niech będzie z tobą. Chociaż Mnie nie szukałaś, wyróżniłem cię i w twojej nędzy przyszedłem do ciebie. Chociaż nie jesteś zdolna do tej misji, powziąłem decyzję podniesienia cię Moją Mocą, abyś szła z Moim Orędziem podbić zły i niereligijny świat. Nigdy się nie lękaj, gdyż Ja jestem przy tobie. Pozostań Mi wierna i nie pozwól, by cię niepokoiło serce, kiedy niektórzy nie przyjmują Mojego Orędzia. To jest Moje Orędzie, a nie twoje, prawda? Ty powinnaś je jedynie przekazać i nie troszczyć się o resztę.

Córko, od początku Mój Ojciec i Ja uprzedzaliśmy cię, że spotkasz się z wieloma sprzeciwami, ten bowiem, kto przyczynia się do zbawienia, doznaje wzgardy od świata. Mówię ci ponownie jak nigdy dotąd: jesteś tylko Moją służebnicą i nigdy nie przewyższysz Mnie, twojego Mistrza. Żaden posłaniec nie jest większy od Tego, kto go wysłał. Widziałaś Moje Rany. Ty też będziesz je nosić, bo jesteś ze Mną, ale nie trwóż się. Miłość jest u twego boku, aby ci dodać odwagi. Jak Ojciec Mnie wysłał, aby dowieść wielkości Swojej Miłości i otoczyć Chwałą Swoje Imię, tak samo i Ja cię posyłam. Zostałem posłany, aby poznano Jego Imię, i powiedziałem, że będę Je nadal dawał poznać, co właśnie czynię.

Moje Słowo jest Prawdą. Nie bądź zaskoczona, gdy zstępuję od czasu do czasu przypomnieć ci o Ojcu. Ty też, córko, bądź teraz Moim świadkiem. Wybrałem kilku, aby ukazać w nich Moją Moc i objawić światu głębokości Moich Bogactw i otoczyć Chwałą Moje Imię.

W waszych dniach Ja i Moja Matka objawiamy się licznym osobom. Wypisałem na nich całych olejem Moje Imię, aby również im pozwolić dobrze wykonać dzieło, które im powierzyłem. Módl się za te dusze, aby mogły wypełnić gorliwie swą misję dla uwielbienia Mnie. Vassulo, Moja własności, Ja, twój Pan, jestem twą Siłą. Przyjdź więc bez zwlekania zaczerpnąć ze Mnie, przyjdź uzupełnić swe zapasy! Przyozdobiłem twoją głowę Moją Cierniową Koroną i przyodziałem twe ciało w Mój Znak. Moje Słowa wyżłobiłem wszędzie na tobie Moim Palcem i stałaś się Moją żywą tabliczką do pisania. Dałem ci Moje Przykazanie: służyć Mi i kochać gorliwie Mnie, twojego Pana. Kochaj Mnie, jak Ja cię kocham. Bądź doskonała w twej miłości! Nakazałem ci sprawić, by zakwitły Moje Winnice. Pośród nędzy wybrałem ciebie, aby cię zaadoptować. Potem ogarnąłem cię Moim Prawdziwym Poznaniem i namaściłem, czyniąc Moją. Chociaż Nieprzyjaciel z powodu zazdrości zgromadził siły przeciw tobie w celu zniszczenia cię, Moja umiłowana, przejdziesz bez szkody. Jak słońce i księżyc świecą nad wszystkim, tak i Moja Święta Postać będzie lśnić nad tobą jak błogosławieństwo, potwierdzając, że Ja Jestem jest prawdziwym i jedynym Autorem “Prawdziwego Życia w Bogu” i że ty jesteś Moim darem dla ludzkości. Oto sposób, w jaki przypieczętuję Moje Orędzie... Wielkie jest Moje Miłosierdzie i Moja Chwała... Będę nadal posługiwał się tobą jako Moim ołtarzem, na którym umieszczę każdą składaną Mi przez ciebie ofiarę. Wszystko, co ofiarujesz Mi z miłością, złagodzi i uśmierzy gniew Mego Ojca. Kiedy więc twoje posługiwanie się dopełni, Uroczystość zakończy się. Nic nie może być dodane... Zaprawdę wkrótce będę z wami, Moi umiłowani.

13.12.93

Proroctwo o Rosji.

– Panie, Boże Wszechmogący, zwiąż mnie bardziej z Tobą, zwiąż mnie z Twoją Odwieczną Miłością.

Ja Jestem jest z tobą i nigdy cię nie zawiedzie. Jesteś związana ze Mną... Wezwałem cię teraz, a ty Mi odpowiedziałaś. Pisz, Moja Vassulo:

Na samym końcu, twoja siostra, Rosja, uczci Mnie i pewnego dnia zostanie nazwana świętą, gdyż Ja stanę się jej Władcą. Na nowo zamieszka w niej Doskonałość... Tak?

– Panie, teraz właśnie wnika w nią zepsucie...

Spuszczę jej wzrok.

– Nie rozumiem, Panie, w jaki sposób spuścisz jej wzrok?

Bardzo dobrze, więc ci powiem: przez blask Mojej wspaniałości. Przyjdę wtedy i spocznę w jej sercu...

– Panie, ona wciąż żyje w czerni grzechu i w niepokoju.

Ci, którzy poszli w złym kierunku, upadną. Zniszczę Moim Ogniem siły przepychu i pyszni zostaną poniżeni. Pragnę odbudować Mój Dom i zaadoptuję jej synów i córki, aby Mi oddawali cześć. Vassulo, nie bądź tak zakłopotana przez to, że nie rozumiesz. Powiadam ci, twoja siostra Rosja stanie na czele licznych narodów i na koniec otoczy Mnie chwałą. Posłuchaj uważnie i zrozum:

Jej pasterze zgromadzą się,

podczas gdy gdzie indziej umowy zostaną pogwałcone, podczas gdy gdzie indziej bunt będzie podążał swą drogą, aby usunąć Stałą Ofiarę.

Pasterze Rosji zgromadzą się, aby odnowić Mój Dom, czcząc Stałą Ofiarę, uwielbiając Mnie i oddając Mi cześć. Podczas gdy w ostatnich dniach naród za narodem upadnie i zdeprawuje się, wznosząc ohydę spustoszenia w Miejscu Świętym, pasterze Rosji zgromadzą się, aby poświęcać ołtarze. I wtedy kiedy inni będą oddawać cześć nieożywionej formie, wymysłowi ludzkiej przebiegłości, obrazowi bez oddechu, pasterze Rosji zgromadzą się, uwielbiając Mnie, gdyż Ja, Bóg, zatroszczę się o jej doskonałość. I podczas gdy gdzie indziej z wielką złośliwością będą podejmowane wysiłki, aby skrócić dni Moich rzeczników, bo oni są nadzieją tego świata, pasterze Rosji zgromadzą się, aby ochronić Moją Świętą Ofiarę, a Ja, z Mojej strony, w niej umieszczę Mój Tron.

Zjednoczę dla Mojej Chwały wszystkich, którzy noszą Moje Imię. Naprawię ich zwalone ołtarze, ponieważ na koniec wielu z tych, którzy żyją pod Moim Imieniem, stanie po ich stronie. I ci pasterze, jedną ręką i jednym duchem, odbudują Mój chwiejący się Dom. To, co kiedyś zostało wykrzywione, zostanie wyprostowane. I ozdobię Rosję wspaniałymi szatami z powodu jej gorliwości dla Mnie. Postawię jej pasterzy na czele licznych narodów. Wycisnę na niej pieczęć poświęcenia, aby na nowo ofiarowała Mi kadzidło i łagodzącą wonność. To dlatego otoczę jej pasterzy cudami.

«Rosjo, Moja Wierność i Życzliwość uświęci cię. Rosjo, Moja córko, uznaj Mnie całkowicie, a Ja złożę ci przysięgę, że wywyższę twoje potomstwo jak gwiazdy i dam mu święte szaty. Uznaj Mnie całkowicie, Rosjo, a unicestwię wszystkich twych przeciwników. Jeśli Mnie w pełni uznasz, dokonam w tobie nowych cudów, aby wszystkim żyjącym pod słońcem dowieść Mojego Miłosierdzia i Świętości.»

Jestem gotowy ukazać Moje Współczucie dla niej i nie będę zwlekał, jeśli przyjmie Mnie z żarliwością. Nie będę się ociągał z pokazaniem jej, jak Ja, Wszechmogący, potrafię usuwać pyszałków i rozbijać ich anarchiczne berła. Jeśli jednak nadużyje ona wolności, którą jej dałem, jeśli usunie Mnie ze swego umysłu, choćby tylko na chwilę, pozwolę, by zawładnął nią nieprzyjaciel... Jeśli Rosja nie powróci do Mnie całym swoim sercem i nie uzna Mnie sercem nie podzielonym za swego Zbawiciela, wyślę do niej wielką i mocną armię, a od niej na wszystkie narody, armię, jakiej nikt nigdy przedtem nie widział, taką jakiej nigdy więcej nie będzie aż do najdalszych epok i niebiosa staną się czarne, i zadrżą, i gwiazdy stracą swój blask...

«Jestem dziś gotów wynagrodzić cię, Rosjo, za te lata, kiedy cierpiałaś, i mogę jeszcze was wszystkich ustrzec przed pożarem, jeśli Mnie w pełni uznasz. Szukaj dobra, a nie zła. Czy zapomniałaś już o swym głodzie i pragnieniu? Odepchnąłem czerwonego smoka i zniszczyłem potęgę jego mocarstwa. Poniżyłem pysznych, otwarłem bramy więzień i uwolniłem więźniów. Obaliłem królestwo czerwonego smoka, który gnieździł się w twoim łonie: tego, przed którym drżała ziemia, zamieniając twój kraj w pole pokryte gruzem. Aby na nowo uczcić w tobie Moje Imię, otworzyłem twoje kościoły, jeden po drugim. Tego dnia wezwałem cię twoim imieniem:

Rosja,

abyś się rozradowała i była szczęśliwa. Aby świętować Święto Mojego Przemienienia, w jednej chwili przemieniłem twoje oblicze. Nędza twego ucisku była dla ciebie karą za zbrodnie świata, a teraz czekam, Rosjo, aby okazać ci łaskawość, bo na koniec Mnie uwielbisz.

Mówię ci to: podczas gdy inni będą w trakcie niszczenia, ty będziesz budować. Wtedy gdy wielu upadnie, twoi pasterze podniosą się, jeśli we Mnie złożysz ufność. I podczas gdy niektórzy z Moich, siedzący ze Mną przy stole, zdradzą Mnie nikczemnie, ty będziesz tą, która wyciągnie rękę, aby bronić Mojego Imienia, Mojej Czci i Mojej Ofiary. I w ten sposób każdy z twoich grzechów zostanie okupiony. Wtedy będziesz wiernie kroczyć na przedzie i uratujesz twego brata, twego brata, który był żerem Złego. Wskrzesisz Kościół w Jeden jedyny i przyjdzie do Niego Sprawiedliwość, aby w Nim zamieszkać. Sprawiedliwość przyniesie Pokój i wieczne bezpieczeństwo.

Będziesz szczęśliwa, śpiewając Mi uwielbienia, staniesz się bogata z powodu wierności, którą okazałaś swemu Królowi. On stokrotnie ci wynagrodzi i tam gdzie układy zostały pogwałcone, gdzie prorocy zostali wzgardzeni i zabici, gdzie zasiano wiele zniewag i wiele gróźb wypowiedziano, dosięgając Nieba i wywołując w nim poruszenie tam, Moja umiłowana, szlachetne głosy twoich pasterzy będą wołać:

«Zbawienie! Kapłani i słudzy Najwyższego, zbawienie jest jedynie w Miłości! Pokój! Pasterze Odbicia-Ojca, pokój znajduje się jedynie w Przebaczeniu. Jedność! Bracia Światłości Trzykroć Świętej, która jest Jedną w Trzech, Trzy w Jednej jedynej Światłości, jedność znajduje się tylko w bliskim małżeństwie! Niech nasz Pan Wszechmogący, niepokonany, uczyni nas godnymi Swego Imienia. Niech On nas uczyni jednym w Swoim Imieniu. Ojcze Przedwieczny, spraw, abyśmy tak w pełni stanowili jedno, aby reszta świata zrozumiała, że to Ty posłałeś Baranka Ofiarnego, aby cię otoczył Chwałą i uczynił znanym Twoje Imię.» W ten sposób pokonasz Dzielącego i naprawisz to, co zostało zniszczone.

Rosjo, twoje zadanie polega na uczczeniu i uwielbieniu Mnie. Święto ma nadejść, lecz sposób, w jaki ten Dzień nadejdzie, zależy od ciebie. Nie doprowadzaj do tego, by Twój powrót do Mnie odbył się przez ogień, lecz przez więzy Pokoju.»

(Później)

Vassulo, pozwól Mi pisać twoją ręką. Jesteś niedoskonała, jednak w twej niedoskonałości otaczam Chwałą Moje Imię, Mój Dom i Moje Dziedzictwo. Miłość kocha cię i jest z tobą w każdej minucie twego życia. Raduj się! Ja, Jezus, jestem z tobą.

15.12.93

Vassulo, odnów twoje przyrzeczenia.

– Jezu Chryste, mój Panie i mój Boże, nigdy się Ciebie nie zaprę ani Cię nie sprzedam, choćby nie wiem co ze mną uczynili.

Z powodu Mego Imienia będą cię tropić, ośmieszą cię i zhańbią twoje imię. Czy wciąż chcesz podtrzymać przyrzeczenia wierności wobec Mnie?

– Już mnie tropili, już mnie ośmieszyli i już zhańbili moje imię. Z powodu Twego Imienia oczernili mnie, jednakże podtrzymałam moje przyrzeczenia. Ty jesteś moim Zbawcą i Królem, dlatego właśnie nigdy się Ciebie nie wyprę, mój Panie.

Moja gołębico, czy pozostaniesz blisko Mnie aż do końca, aż do śmierci?

– Jezu Chryste, mój Panie i Zbawco, będę bronić Twego Imienia aż do końca. Nigdy się Ciebie nie wyprę.

Gdy wiele dano człowiekowi, wiele się od niego żądać będzie... Daję ci dowód ogromnego zaufania. Vassulo-Mojej-Męki, teraz oczekuję od ciebie jeszcze więcej, aby cię jednak podtrzymać, udzielę ci Mojej wiernej Miłości i Mojej Siły. Będę czuwał nad tobą z bardzo bliska....Dołóż wszelkich starań, a Ja dokonam reszty... Pójdź teraz i zaufaj Mi.

20.12.93

– Mój Panie?

Ja Jestem.

Niech oczy tych, którzy nie widzą Twych znaków, nie pozostają już dłużej zamknięte. Niech uszy, które nie słyszą, otworzą się i staną się czujne. Niech serce, które nigdy nie zrozumiało Twej Mądrości, otworzy się i zrozumie Twoje przypowieści. Niech ich duch – aby Cię uwielbić – dba o wszystko, co Ty Sam posadziłeś.

Na koniec wszystkich was nawiedzę... A ty, córko, nie pozwól, by zniechęcenie odebrało ci to, co w tobie najlepsze. Twój bieg jeszcze się nie zakończył. Nie zmniejszaj więc tempa. Pomogę ci i usłyszysz Mój Głos dodający odwagi twojej duszy.

Teraz posłuchaj i pisz:

Na początku, kiedy nie wiedziałaś, co oznacza Doskonałość, na początku, zanim Mądrość przyszła cię pouczyć o Moim Słowie, wysłałem do ciebie Mojego sługę, Daniela, aby poruszył twe serce i przyprowadził cię do Mnie. Potem Ja przyszedłem podnieść jedną z najmniejszych spośród ludzi. To dzięki Mojej Łasce i Moją Siłą uczyniłem cię Moją. Najwyższa Władza spożyła z tobą posiłek i użyła ciebie jako Swojej harfy, aby zachwycić Swym Hymnem Miłości wielu z Jej domowników. Rozraduj się, córko, bo pragnę dokończyć z tobą wędrówkę twego życia!

Na początku, zanim Mój Ogień przeszedł przez ciebie, wysłałem Mojego sługę Daniela, aby poprosił cię o przeczytanie Księgi Daniela, ponieważ w niej znajdują się aktualne prawdy, prawdy i proroctwa, które powinny zostać odpieczętowane dla zrozumienia, a potem dla ogłoszenia. One są znakiem końca czasów.

Księga Daniela została zapieczętowana, a słowa, które zawiera, okryte tajemnicą. Teraz zaś są one objawiane wam wszystkim w całej pełni. Powiedziałem wszystkim, że wasze pokolenie dopuściło się odstępstwa i że to odstępstwo przeniknęło aż do serca Mego Sanktuarium, dotykając kapłanów, biskupów i kardynałów. Widzisz, córko, mówię o tych odstępcach, którzy właśnie zdradzają Mój Kościół i przeciwstawiają się temu, którego wybrałem, Wikariuszowi Mojego Kościoła powstrzymującemu ich bunt.

Powiedziano jednak, że w waszych czasach szatan postanowi zniszczyć wszystko, co jest dobre, i że rzuci się w pościg za tymi, których wam wysyłam z Moimi Miłosiernymi wezwaniami mogącymi was ocalić. Ci odstępcy nie zrozumieli Moich wezwań i Moich znaków na Niebie, lecz odrzucili je. Co więcej, przyjmą wszelkie zło, które może doprowadzić ich dusze do największych ciemności i do zniszczenia. Przyjmą Kłamstwo i odrzucą Prawdę.

Zostało powiedziane, że przez czas, dwa czasy i połowę czasu Mój lud będzie cierpiał prześladowanie i władzę bestii. Powiedziano, że przy pomocy tej bestii podejmą plan zmienienia Tradycji oraz Mojego Prawa i że mają zamiar znieść Stałą Ofiarę, zdeptać Ją własnymi nogami, zmiażdżyć Ją i wznieść na Jej miejsce ohydę spustoszenia, obraz pozbawiony życia... I każdy święty, którego do was wysyłam w waszym pokoleniu, doświadczy ich władzy.

Dziś wszyscy widzicie, jak te proroctwa się wypełniają. Poddani wpływowi bestii, odstępcy ci wypowiadają wojnę każdemu świętemu, którego wam posyłam, dowodząc, że są najsilniejsi. Co do tych, którzy bez żadnego powodu odrzucają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim Dniu uczynią oni takie wyznanie:

«O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrzeszyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania i Prawo. Odmówiliśmy słuchania Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim Imieniu do całego świata. Panie, nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego nie uczynili, uznalibyśmy Twój znak na Niebiosach i dary Twojego Świętego Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy zapisane w Pismach teraz wyleją się na nas, gdyż naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz gdy Święta Ofiara została usunięta, do kogo możemy się zwrócić? Ku czemu możemy zwrócić nasze dusze? W jaki sposób będziemy mogli zaspokoić nasze pragnienie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać Życie? Cała ohyda ziejąca pustką którą przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w tajemnicy teraz się zrealizowała. Nasze strapienie nie ma sobie równych, odkąd się narodziliśmy.»

Vassulo, Moja Miłość cię podtrzyma. Pozwól Mi, najdroższa, tak krucha duszo, posługiwać się tobą całkowicie. Bądź Moim cichym świadkiem. Pójdź.

22.12.93

Dokończenie:

Tak, Vassulo, pisz:

Tak. Ci, którzy bez żadnego powodu odrzucili Moje wezwania, wyznają swą winę, mówiąc:

«Zgrzeszyliśmy. Źle postąpiliśmy. Panie, jak długo potrwa ta straszliwa nieprawość, jak długo Twoje Sanktuarium i Twoje wojsko będą deptane? Jak długo jeszcze Prawda będzie pogrzebana od czasu, gdy wrzucili Ją do ziemi? Czy to rezultat naszych grzechów i zbrodni naszej obojętności?» Wtedy wam powiem:

Gdy Śmierć wnikała przez wasze okna, w ogóle nie słuchano Moich nawoływań pełnych smutku i Moich ostrzeżeń. Wyśmiewano je i lekceważono. Kiedy przyszedłem do was kulejąc, uskarżając się jak żebrak, żebrząc o waszą uwagę wpadliście we wściekłość i przepędziliście Mnie. Kiedy jak bolejący ojciec przyszedłem, aby was ostrzec że wasze ciało się rozpadło, chociaż jeszcze staliście na nogach, i że wasze oczy przegniły, chociaż ciągle jeszcze znajdowały się w oczodołach, i że rozkładaliście się chociaż mówiono o was, że żyjecie wpadliście we wściekłość i prowadziliście wojnę ze Mną i ze wszystkimi świętymi, których do was wysłałem. Teraz wasze przerażenie spada na was.

«Dlaczego, mój Panie powiecie dlaczego oddałeś Twoje Miejsce Święte pod władzę bestii? Czy już nie będziemy pić Twojego Wina? Czy już nie będziemy spożywać Twego Chleba? Czy już nie będziemy sadzić winnic? Czy teraz musimy być posłuszni Bezbożnikowi i tym, którzy są pod władzą bestii?» Wtedy przypomnę wam, że tak wytrwale, tak często wysyłałem wam Moje sługi, proroków, aby mówili: «Niech każdy z was oblecze się w płócienny wór, nawróćcie się, poprawiajcie wasze czyny, pośćcie o suchym chlebie i wodzie!», lecz wy Mnie nie posłuchaliście... Wy nie nawróciliście się ani nie ukorzyliście się, bo zamieniliście światłość w ciemność, a ciemność w światłość.

Ponadto mówię wam, że nadchodzi jeszcze czas największego ucisku, takiego jakiego nie było odkąd powstały narody. Kiedy nadejdzie Mój Dzień, słońce stanie się tak czarne jak włosienny wór, księżyc się zapali i fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte, a ziemia zwymiotuje demony jak wnętrzności bryzgające z brzucha. Kiedy to nadejdzie, ludzie będą gorąco pragnęli śmierci, lecz jej nie znajdą! Wtedy niebo zwinie się jak pergamin i w jednej chwili roztopi się w płomieniach, i wszystko stopi się w żarze.

Ten dzień nadejdzie wcześniej, niż myślicie. Wypełnię te przepowiednie za waszego życia. Kiedy nadejdzie ten Dzień, dobrzy i źli zginą tak samo. Źli ponieważ czynili tylko niegodziwość, a dobrzy ponieważ nie posłuchali Moich ostrzeżeń. Chociaż widzieliście wiele rzeczy, nie zachowywaliście ich; i chociaż wasze uszy były otwarte, nie posłuchaliście Mnie. Kto z was słucha obecnie?

Kiedy przeminą wszystkie te rzeczy, odbuduję Moją Stałą Ofiarę w Miejscu Świętym, jak było za dawnych dni. Zaraz potem wszystkie narody i wszyscy mieszkańcy ziemi uwielbią Mnie i rozpoznają we Mnie Baranka Ofiarnego w Stałej Ofierze. Klątwa zostanie odjęta i Moja Stała Ofiara będzie na nowo w Swoim Świętym Miejscu. Odtąd nie będzie już więcej nocy, bo Moja Obecność świecić będzie nad wami wszystkimi. Wtedy na nowo każdy przyjdzie pić Moją Krew i spożywać Moje Ciało, uznając Moją Ofiarę. Wszyscy jednym głosem i jednym sercem będą Mi służyć dniem i nocą w Mojej Świątyni, a Ja rozciągnę Moje Słowo w każdym sercu...

A co do tych, którzy zawołali do Mnie, nawracając się i uznając grzechy, na nowo staną przede Mną, aby Mi służyć, i nigdy już nie będą łaknąć ani pragnąć, ani nie dotknie ich plagą palący wiatr, bo pocieszy ich Moja Obecność. Nigdy więcej nie będą już pytać: «Gdzie jest Twoje Wino?» albo «Gdzie jest Twój Chleb?», «Kim będziemy się karmić?», bo wasz Stworzyciel będzie pomiędzy wami. Obiecuję wam, że zamieszkam z wami i obiecuję wam, że już nigdy więcej ziemia nie pogrąży się w takim smutku. Na nowo wyleję na was wszystkich Pokój i Bezpieczeństwo. Oczy tych, którzy widzą, nie zostaną zamknięte i uszy tych, którzy słyszą, pozostaną czujne.

Posłuchaj Mnie, córko, powiedz Mojemu ludowi, że wasz Zbawiciel nadchodzi i ma z Sobą wieniec zwycięstwa. Jego Imię: Wierny i Prawdziwy, Pan panów i Król królów.