Wstęp


Moja korespondencja z siostrzeńcem miała miejsce w latach 2003-2006, potem już tylko zadawał mi kłopotliwe pytania czyli podrzucał tematy do listów. Gdy został dziennikarzem nasze widzenie świata zupełnie się rozjechało - moim zdaniem zaczął wszystko wiedzieć lecz równocześnie przestał rozumieć co się dzieje.

Jesteśmy inteligentnymi zwierzętami, które obdarzono Duszą. Ona nie posiada świadomości, a jedyne jej działanie objawia się w woli. "Powiedz mi co zadecydowałeś, a powiem Ci kim jesteś". Tak, tak - za czyny będziemy sądzeni, a nie za poglądy i chęci.

Moim skarbem jaki udostępniam zainteresowanym jest wiedza systemowa. Nie idzie mi o teorię systemów, która jest zafałszowana (podobnie jak teoria względności) tylko o prawdziwą wiedzę jak działają systemy. Ta wiedza naprawdę wymaga przygotowania przez zmianę nastawienia do świata. Dopóki ktoś postrzega świat tak jak nauczono go w szkole - niczego nie zrozumie. Zmiana sposobu myślenia z dedukcyjnego na indukcyjny wymaga nie tylko wysiłku ale i wprowadzenia.

Zaprezentowana wersja listów jest wersją ostateczną, jedynie do listów spakowanych będę od czasu do czasu dodawał ciekawe lektury. Chciałem jeszcze napisać coś o języku, ale to jest materiał zbyt niebezpieczny. Historia kahunów jaką przybliżył nam Max Freedom Long pokazuje, że dopóki człowiek nie dojrzeje nie powinien znać prawdy ZNACZENIA języka. Język dzisiaj służy nam do komunikacji i to wystarczy. Jezus będąc SŁOWEM, Prawdę tłumaczył tylko uczniom - dla reszty są przypowieści...

Stronę internetową uruchomiłem gdy firma ADS wypuściła na rynek wszczep, który wydał mi się znamieniem bestii, a zamykam gdy okazało się, że szczepionka covidowa jest początkiem akcji wprowadzającej przymus wszczepów. Jeszcze tylko potrzebny jest chaos, by ludzie popatrzyli na wszczep jak na błogosławieństwo niosące pokój i szczęście!