List nr 24 - Dlaczego filozofowie i przyrodnicy mówią różnymi językami?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: bo gardzą sobą nawzajem, ale Tobie oczywiście chodzi o prawdziwą przyczynę tej pogardy. Lorenz w swej świetnej książce Odwrotna strona zwierciadła pokazał jak doszło do wzajemnego braku zrozumienia z powodów czysto biologicznych. Ja zaś w komentarzu do Prolegomen jego książki, starałem się pokazać, kiedy do tego doszło, a więc w ujęciu historycznym, bo tak chyba można określić wskazanie poziomu świadomości, jaki w określonej chwili historii każe rozejść się tym, którzy wcześniej kroczyli razem. Tutaj jest skok do tego komentarza.

W komentarzu do pierwszego rozdziału tejże książki przedstawiłem krótki wstęp do teorii systemów i starałem się wytłumaczyć nieporozumienia wynikłe z mieszania ogólnej teorii systemów z teorią systemów liniowych.

W komentarzu do rozdziału drugiego, próbowałem przedstawić problemy wynikłe z braku zrozumienia między ludźmi posługującymi się językiem w sposób nieświadomy.

Ujęcie systemowe naszej wiedzy jest jedynie właściwym, z punktu widzenia rozwoju, a zakwestionować może to tylko ten kto nie rozumie co to jest system (system otwarty) i co to jest rozwój. Niestety.

Pamiętaj by nie oceniać przed zapoznaniem się z meritum sprawy.