Opowieści Jezusa.

Mój kochany Tomku, ponieważ wiem, że masz dużo lektur obowiązkowych i nie masz czasu na Valtortę, postanowiłem wydłubać parę rodzynków z tego wyśmienitego ciasta, jak mówią - dla zachęty. Mam nadzieję, że spodobają Ci się.

    Jezus mówi o końcu czasów [V.40] [VI.12] [VI.13] [VI.15] [VII.15] [VII.21]

 • Przypowieść, po której ostatecznie nawróciła się Maria z Magdali [III.94]
 • Jezus ukrywający się z uczniami, tłumaczy im, dlaczego musi iść i wskrzesić Łazarza, który właśnie zmarł [V.7]
 • "Co mi teraz odpowiecie?", pyta Jezus kapłanów po wskrzeszeniu Łazarza [V.8]
 • Jezus tłumaczy Łazarzowi, że prawdziwe nawrócenie jest jak nowe stworzenie [V.11]
 • Jezus informuje apostołów, że od tej chwili jest oficjalnie ścigany przez Sanhedryn, i że w przyszłości również im będą towarzyszyły coraz większe prześladowania [V.12]
 • Dlaczego dzieci muszą ciepieć [V.14]
 • Dlaczego sprawiedliwi muszą cierpieć [V.16]
 • Jezus tłumaczy Samarytanom (i nam) na czym polega istota kultu [V.17]
 • Mieszkańcom Sychem Jezus tłumaczy, że tak jak oni, troszczy się jedynie o zysk... [V.19]
 • Samuel, syn Uzzjela chce wydać Jezusa kapłanom. Jednak, ponieważ nie rozpoznał Go, Jezus może wytłumaczyć mu jego błąd [V.22]
 • Pszczoły jako wzór pracowitości [V.26]
 • Dusza jest jak sukno...[V.28]
 • Jezus przyłapuje Judasza na kradzieży [V.28]
 • Kto inny sieje, kto inny zbiera. Trzeba robić swoje, nie zwracając uwagi na efekty [V.32]
 • ... umiejcie nadawać właściwą wartość radom jakich się wam udziela [V.33]
 • Jezus wykorzystuje wstrząs Judasza, który omal nie zginął i próbuje na niego wpłynąć [V.36]
 • Jezus tłumaczy wiernym Żydom, co dla Izraela oznacza odrzucenie Mesjasza [V.41]
 • Ostatni piątek przed wejściem do Jerozolimy. Jezus zwraca się do uczennic [V.44]
 • Jezus zdradza Łazarzowi szczegóły swej śmierci [VI.6]
 • Znaczenie proroctw o Jezusie [VI.8]
 • Jerozolima i jej losy [VI.9]
 • W wieczór niedzieli palmowej Jezus podsumowuje trzy lata pobytu z uczniami [VI.10]
 • Jezus poprawia złe rozumienie przez nas pewnych sformułowań w Ewangelii [VI.13]
 • Jezus wyjaśnia sens słów Królestwo Boże [VI.15]
 • Jezus mówi o Janie (ewangeliście)[VI.16]
 • Zmartwychwstanie - Jezus ukazuje się Maryji [VII.4]
 • Magdalena widzi Jezusa zmartwychwstałego [VII.5]
 • Jezus ukazuje się Łazarzowi [VII.7]
 • Jezus ukazuje się Tomaszowi [VII.15]
 • Na czym polega modlitwa [VII.16]
 • Jezus ukazuje się równocześnie w bardzo wielu miejscach - wszystkie te wydarzenia zebrane są w 18 rozdziale VII tomu [VII.18]
 • Pouczenie na górze Tabor o tym, co jest istotą religii [VII.20]
 • Pouczenie, czym nowe wyznanie wiary różni się od starego [VII.21]
 • Pascha uzupełniająca, czyli pierwsza msza odprawiona po zmartwychwstaniu [VII.22]
 • Ostatnie pouczenie przed wniebowstąpieniem [VII.23]